Ikke valg, men resultat av konkurranse - et tilsvar til Svein Engen

I den sammenhengende serien av feilaktige påstander i Engens innlegg skjuler det seg i beste fall uvitenhet om hvordan offentlige anskaffelser skjer.

Publisert Sist oppdatert

Anskaffelse av bilavtaler er resultat av en anbudskonkurranse, ikke et ”valg”. Det er selvfølgelig heller ikke slik at polititjenestemenn kan ”etterspørre” en bestemt type bil, og så forvente at Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) skal skaffe avtale på den. Vi må følge reglene for offentlige anskaffelser.

Kort fortalt skaffes bilavtalene i politiet gjennom følgende fremgangsmåte: Brukerne av bilene definerer sine behov, som må være innenfor rammer satt av Politidirektoratet og PDMTs bilingeniører. På denne bakgrunn lages en spesifikasjon for tekniske krav og en kontraktsformulering som omhandler vilkår. Dette blir utlyst som en offentlig anbudskonkurranse, og så er det opp til markedet å komme med tilbud. Dersom ikke et tilbud tilfredsstiller kravene, eller det mangler dokumentasjon, sier reglene at tilbudet må avvises. Kontrakt tildeles det beste kvalifiserte tilbudet.

Påstanden til Engen om at bilen ikke skulle finnes på markedet faller på sin egen urimelighet. Tre bilmodeller fra to ulike leverandører fikk kontrakt med PDMT.

Som Volvo-entusiast synes Engen at PDMT burde teste den svenske politiutgaven av Volvo spesielt. Men billeverandører kan ikke forvente at PDMT skal stille opp hver gang de vil vise frem det siste og nyeste for sitt merke. PDMT orienterer seg i markedet på mange måter, ikke primært gjennom leverandørenes reklamefremstøt. Det ville vært i strid med prinsippet om objektiv behandling av aktørene.

Engen bruker mye spalteplass på å omtale en konkret bil han har opplevd problemer med. Faktum er at i forhold til antall leverte biler i politiet er det svært få som er såkalte ”mandagsbiler”, biler der det oppleves gjentatte problemer. Det er viktig at brukerne melder inn feil og problemer til PDMT, slik at vi kan ta det opp med leverandøren sentralt. I kontrakten har de nemlig forpliktelser ut over selve salget av bilen. PDMT kan hjelpe til med å få kompensasjon eller i verste fall heve kjøp der det kan bli aktuelt.

Uniformering av politibiler er et prosjekt i Politidirektoratet, ikke i PDMT, slik Engen insinuerer. For øvrig er forslaget til ny design ute på prøving, og altså ikke vedtatt.

PDMT setter pris på tilbakemeldinger fra brukerne. Konstruktiv kritikk gjør oss bedre. Mye av innholdet i innlegget til Svein Engen fra Romerike politidistrikt er ikke av den typen. Heldigvis er synspunktene neppe representative for norske polititjenestemenn. Det står politietaten til ære.