Hvorfor er medbestemmelse så viktig for PF?

PF har stått alene om kravet om lokal forhandling av organisasjonsmodell for distriktene. Dette er hvorfor, skriver Stine Bejnaminsen Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor er det så viktig å følge Hovedavtalen? Hvorfor maser PF om medbestemmelse? Hvorfor har PF stått alene om kravet om lokal forhandling av organisering av de nye politidistriktene? Jeg tror det er på tide å se litt tilbake i tid, og minne hverandre om Hovedavtalens regler og den nordiske modellen.

Hovedavtalen er enkelt sagt spillereglene i arbeidslivet, den tar for seg de ansattes medbestemmelsesrett og skal skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom parter på alle nivåer. Hovedavtalen blir også kalt arbeidslivets grunnlov. Den ble laget allerede i 1935. Inngåelsen har ofte blitt betegnet som et tidsskille – et markant brudd i en utvikling. Den har blitt vurdert som en viktig milepæl for arbeiderne og som en anerkjennelse av fagbevegelsen som ansvarlig part i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig må Hovedavtalen også ses på som et uttrykk for hovedorganisasjonenes tradisjonelle vilje til først og fremst å ordne opp selv via avtaleverket framfor å få lovreguleringer.

Stine Benjaminsen Nygård, leder i PF Telemark.
Stine Benjaminsen Nygård, leder i PF Telemark.

At folk er organisert i sterke fagforeninger gir trygge arbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv.

Medbestemmelsen tar de ansatte ut via tillitsvalgtrepresentanter. Noen oppfatter dette som en avtale som kun gagner de ansatte. Men arbeidstakernes medbestemmelse er et viktig ledd i det sosialdemokratiske samfunnet vi lever i. Per Ingvar Olsen, førsteamanuensis ved Bedriftsøkonomisk institutt, peker også på hovedavtalene i de nordiske landenes arbeidsliv som en viktig forklaring på de økonomiske suksessene vi opplever. Norge er et av verdens mest effektive land, og et av verdens beste land å bo i. Dette har ikke kommet av seg selv. PF tror på at vi har felles mål med arbeidsgiver om å skape verdens beste politi for innbyggerne. Vi tror at vi sammen klarer å finne de beste løsningene som gir det beste resultatet. Videre tror vi at de som sitter nærmest utfordringene ofte kommer med de beste løsningene. Løsninger som har god forankring og legitimitet.

Dersom intensjonen til Hovedavtalen skal oppnås, er vi avhengig av gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at vi fremstår som likeverdige parter.

Hovedavtalen og den nordiske modellen henger nøye sammen. Kjennetegnene ved den nordiske modellen er høy sysselsetting, små lønnsforskjeller, sosiale forsikringsordninger, sterke fagforeninger og solidariske lønnsforhandlinger. Dette er altså resultatet av et tankesett, en måte å jobbe på som stemmer veldig godt overens med en fagforenings grunnpilarer; solidaritet og fellesskap.

Bakgrunnen for at jeg drar frem Hovedavtalen og den nordiske modellen er at jeg mener det er viktig å huske hvor vi kommer fra, nå som vi skal igjennom tidenes politireform. Vi må kjenne på en fagforenings grunnverdier når vi står i tilsynelatende små saker. Det er de "små" sakene som sammen utgjør den store forskjellen. De er menn og damer ansatt i politiet som skal bygge et nytt og bedre politi. Det klarer vi ikke ved å glemme historien. Hovedavtalen ble ikke laget i går. PF maser om medbestemmelse, fordi det har brakt Norge der vi er i dag. Tillit og samhold i samfunnet har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

La oss ikke glemme hva våre forfedre har bygd opp for oss. La oss fortsette det gode arbeidet med Hovedavtalen i ryggen for å bygge verdens beste politi.