Hvor har alle politiets hodeplagg tatt veien, lurer Even Haga på.
Hvor har alle politiets hodeplagg tatt veien, lurer Even Haga på.

Hvor er hodeplagget?

Har dagens politi helt glemt at man må ha hodeplagget på stell? Det er oppfattningen til en politiveteran som her lufter sine observasjoner og historier.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom de 16 årene som er gått siden jeg trådte av, er jeg av og til blitt vinket inn til trafikk- eller promillekontroll, eller i forbifarten observert at kontroll pågår. Gjentreff med kolleger har alltid vært hyggelig, kolleger jeg ikke kjenner har alltid vært vennlige og smilende korrekte.

Imidlertid later manglende bruk av hodeplagg til å ha blitt stadig mer utbredt.

Trenden er godt dokumentert også i serien «Nattpatruljen» på TV-kanalen MAX. Uniformen er og blir etatens ansikt utad og er grunnlag for det førsteinntrykket av politiet som publikum danner seg.

Slik så det ut i de «gode gamle dager», da rikskringkastingen intervjuet politi med hattetøy som man i dag finner på hodene i luftvåpenet og koleganene i Sverige.
Slik så det ut i de «gode gamle dager», da rikskringkastingen intervjuet politi med hattetøy som man i dag finner på hodene i luftvåpenet og koleganene i Sverige.

Hver gang jeg ser de blottede hoder med hele repertoaret av ulike frisyrer, fra nusselige fletter til skaller blanke som strutseegg, minnes jeg med munterhet en episode fra en morgenoppstilling på Politiskolen våren 1967:

Klar til avmelding og flaggheising sto Politiskolen mønstergyldig innrettet i front og i side og ventet på at skolens «kaserneoffiser», politifullmektig John Slaatten, denne markante og frittalende herre som var Politiskolen i en mannsalder etter 1945, skulle gjøre sin entré. Hans væremåte liknet på en britisk Regimental Sergeant Major fra Imperiets storhetstid, blottet for «understatement» - den største fargeklatten i Politiskolens historie.

Imidlertid ville ulykken at min klassekamerat Håkon Baust-Hansen hadde forlagt bereten sin og kom barhodet på oppstilling (!).

Og så kom Slaatten, kommanderte:

– Avmelding!

Og skulle etter at den var gitt kommandere:

Politiskolen – rett – giv akt!

For deretter å hilse flagget som ble heist mens flaggsignalet gjallet mellom kaserneveggene.

Men så oppdaget han dette elevhodet uten beret! Reaksjonen lot ikke vente på seg:

– Men for pokker, Baust-Hansen, hvordan i svarte hælvete er det du stiller da, mann?! Du har jo faen ikke klær på kroppen!!!

Kanskje historien kan bringes videre, til nytte og glede for lek og lærd? Takk for et blad med mye god informasjon om hva som rører seg i etaten – på godt og vondt – nå som før.

lue1.jpg
lue1.jpg