Geopol oppdateres - svar til Bård Christiansen

Politidirektoratet tar grep for å oppdatere Geopol på operasjonssentralene.

Publisert Sist oppdatert

Operasjonsleder Bård C. Christiansen i Vestfold politidistrikt skriver om manglende oppdatering av Geopol i sitt innlegg i Politiforum nummer fire i år. Politidirektoratet er i gang med dette arbeidet.

Vi vet at operasjonssentralene har ulike versjoner av Geopol og at disse ikke er oppdaterte. Det er ingen tvil om at oppdaterte og korrekte kart på operasjonssentralen har effekt på politiets responstid og kan være avgjørende for å redde liv og helse. Operasjonssentralene må ha oppdaterte kart.

Det som gjøres nå, er at kartene oppdateres med siste versjon på samtlige operasjonssentraler, og det utarbeides rutiner for hvordan kartene skal oppdateres jevnlig. Akkurat når dette skjer, kan vi ikke angi konkret, men det er en prioritert oppgave som vil skje i nær fremtid. Arbeidet sees i sammenheng med å få operasjonssentralene over på D#2-løsningen.

Omfattende modernisering

Politiet står foran store endringsprosesser de kommende årene. Utviklingen av gode teknologiske arbeidsverktøy er en viktig del av styrkingen av norsk politi. Politidirektoratet styrker den helhetlige og strategiske IKT-styringen av etaten, og rigger organisasjonen for en omfattende modernisering.

Christiansen skriver at vi ikke har tid til å vente på Merverdiprogrammets konklusjoner når det gjelder Geopol. Det har heller aldri vært planen. Det foregår en rekke IKT-relaterte utviklingsprosesser nå. Noen vil gi resultater på kort og mellomlang sikt. Andre tiltak er mer omfattende og vil kreve noe mer tid å gjennomføre.

Å gjøre kartverk med posisjonering av patruljene tilgjengelig på mobil plattform er en målsetning.Det inngår i Endringsprogrammets arbeid med å følge opp forbedringsområder etter 22. juli 2011 for å styrke politiets beredskap. Dette handler om å utnytte den teknologien vi allerede har på en bedre måte. Samtidig arbeider vi med en rekke tiltak på mellomlang sikt. Det er enklere grep som kan gi politifolk bedre arbeidsverktøy de nærmeste årene. Dette handler for eksempel om å videreutvikle mobile løsninger som gjør politipatruljenes arbeid enklere og mer effektivt.

Nye satsinger neste år

Politidirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres konseptvalgutredninger innenfor følgende områder i 2013:

  • OPERA (Nytt politioperativt system)
  • Fremtidig arkitektur innen utlendings-, identitets- og grensekontrollområdet (internasjonale forpliktelser)
  • Nytt intranett for politiet
  • Utnytte geografisk informasjon (Kart)
  • Helhetlig HR-portefølje
  • Sikker kommunikasjon og sikker infrastruktur
  • Internkontroll og kvalitetsstyring

Det skal etter at konseptvalgutredninger er gjennomført tas beslutning på hvilke prosjektforslag som skal videreføres som satsningsforslag og realiseres i 2014-2015

Vi er også i gang med et mer langsiktig og omfattende arbeid for å modernisere norsk politi. Merverdiprogrammet skal bidra til å forme fremtidens politi, med nye arbeidsverktøy og nye måter å jobbe på. Vi skal kople sammen kunnskap, ressurser og teknologi på en ny og bedre måte. De konkrete resultatene av dette arbeidet i ulike faser de neste 2-8 årene.