VIL HA JURISTER: Forfatter av leserinnlegget er oppgitt over at Humlegård vil ha «best mulig søkerliste» med forbehold om mastergrad i fortrinnsvis rettsvitenskap.
VIL HA JURISTER: Forfatter av leserinnlegget er oppgitt over at Humlegård vil ha «best mulig søkerliste» med forbehold om mastergrad i fortrinnsvis rettsvitenskap.

Fortsetter jurist-veldet i politiet

– Politidirektøren ønsker seg mangfold i søkermassen. Hvorfor i alle dager er da kvalifikasjonskrav til nye politimestere en jus-master?

Publisert Sist oppdatert

Jeg ble veldig glad da jeg leste politidirektør Odd Reidar Humlegårds uttalelser i siste utgave av magasinet «Politi nytt». Der er politidirektøren sitert på følgende:

«Jeg ønsker best mulig søkerliste, og har leid inn et rekrutteringsselskap for å utvide mangfoldet i søkermassen og finne kandidater som i utgangspunktet ikke hadde tenkt å søke».

Denne uttalelsen støtter opp under det jeg anser som et av de viktigste områdene som politiet bør utvikle. Nemlig å få inn ledere med ulik bakgrunn. Jeg mener at mangfold i ledelsen er et stort pluss for norsk politi – og her har vi potensiale til å forbedre oss.

Derfor ble jeg usedvanlig overrasket og skuffet da jeg i utlysningsteksten leste at kvalifikasjonskrav til de nye politimesterne er «mastergrad, fortrinnsvis jus/rettsvitenskap». Med et slikt krav gir politidirektøren et tydelig signal om at han vil tilbake til gamledager, da politimester skulle være jurist. Mens erfarne og dyktige ledere med mastergrad innenfor for eksempel samfunnssikkerhet og kriseledelse ikke er ønsket. Hvordan kan politidirektøren ønske seg mangfold samtidig som han ekskluderer andre fagområder?

Norsk politi har blitt styrt – og styres fortsatt av et flertall jurister. Bare noen få politimestere er ansatt uten juridisk embetseksamen. Først i 2001 ble den første politimesteren med politiutdannelse tilsatt. Disse politimesterne har vært med på å utvikle etaten på en minst like god måte som politimesterne med juristkompetanse. Istedenfor å videreutvikle dette mangfoldet velger politidirektøren å ta et skritt tilbake. Hvor er det blitt av politidirektørens ønske om å utvide mangfoldet i søkermassen?

Kunnskap er viktig i alle deler av arbeidslivet. Politimester er en toppleder og skal lede og utvikle norsk politi. Da må det i hvert fall stilles krav til lederkompetanse. Men når jeg leser utlysningsteksten til de nye politimesterne så finner jeg ikke lederutdanning som et kvalifikasjonskrav. Nei, «Gjennomført lederutdanning/lederutvikling» står kun som en ønsket kvalifikasjon. Politidirektøren synes å glemme at det er en signifikant forskjell mellom formell lederkompetanse (teori og forskning) og lederskap (det medarbeideren ser av lederen i arbeidstiden).

Dersom politidirektøren skal være innovativ og nytenkende, burde han ikke lukket søkermassen til jus, som i seg selv ikke sier noe om hvilken lederkompetanse og lederegenskaper søkeren har. Det han har oppnådd med sitt valg av utlysningstekst er i stedet å ekskludere mennesker som kunne tenkt seg å søke. Altså det motsatte av hva han annonserte i Politi Nytt. Han har løftet opp en fagutdannelse på bekostning av forståelse for lederskap.

Dette er verken moderne – eller nytenkende!