Det provoserende norske politikorpset

Jeg leste med interesse Jan Roaldset sitt innlegg i Sandefjord Blad med tittelen: «Tar politiet for mye Møllers tran?».

Publisert Sist oppdatert

Han skrev om en politiaksjon i Sandefjord på nyåret der politiet var bevæpnet, bar skuddsikker vest, hjelm og skjold. Videre skrev han:

«Da jeg så bil­de­ne av lo­vens lan­ge arm i sen­trums­ga­te­ne, fikk jeg au­to­ma­tisk as­so­sia­sjo­ner til sam­ti­di­ge TV-bil­der fra opp­rø­ret i Egypt, hvor det vir­ke­lig var dra­ma­tikk i ga­te­ne”. Videre blir politiets aksjon sammenlignet med «amerikansk TV-krim».

Det første han skriver om i sitt innlegg er at det var «et svært opp­bud av per­so­nell, utstyret med au­to­mat­vå­pen, hjel­mer og så­gar skjold...».

Dette var tydeligvis noe han reagerte på. Og hvorfor skriverjegdette innlegget? Fordi jeg reagerer på at han reagerer.

Hvorfor bevæpnes politiet og hvorfor er de så mange? Før jeg går videre her, er det på sin plass å vise til ”politiets våpeninstruks”.

§10 b:Politisjef kan for det enkelte tilfelle gi ordre om bevæpning med skytevåpen av politimann når oppdraget fremstår som særlig farlig for de impliserte politimenn

Tilbake til det Roaldset reagerer på. Det første er«...et svært oppbud av personell...»Det er slik at når man jakter på en person, farlig eller ufarlig, så lønner det seg å være flere. Man får dekket et større område og man får lettere bistand ved en eventuell pågripelse. Det er tryggere for polititjenestepersonene, det er tryggere for den som skal pågripes og det er tryggere for den uskyldige tredjepart.

Dog hadde det kanskje vært mindre provoserende for Roaldset om kun en politibil, med to tjenestepersoner, utførte denne oppgaven. Politiet hadde fått dekket opp en brøkdel av området, og kanskje tjenestepersonene hadde blitt skadet under en eventuell voldsom pågripelse. Men dette kommer kanskje i andre rekke?

Automatvåpen

Videre beskrives det i innlegget at politiet var utstyrt med automatvåpen. Jeg mistenker at Roaldset bruker ordet «automatvåpen» for at det hele skal virke mer skremmende. Men han har jo delvis rett i betegnelsen. Jeg undrer hva slags andre våpen enn automatvåpen han ønsker politiet skal ha.

La meg utdype kort hva politiet har av automatvåpen. Det er slik i verden i dag at man stort sett har gått vekk i fra det som ikke er automatvåpen. Politiets pistol, en H&K P30, er semi-automatisk og kan avfyre skudd raskt etter hverandre uten at det kreves manuell inngripen fra brukeren mellom hvert skudd. Den jobber automatisk.

Det samme gjelder politiets maskinpistol, en H&K MP5. Denne jobber også automatisk.

Det er ikke tilfeldig at Roaldset har sett disse våpnene i sin «... ame­ri­kanske TV-krim...» Det er slike våpen som blir brukt av alle politistyrker i hele verden.

Å konstatere at politiet benyttet automatvåpen blir som å si at de kjørte tjenestebil med motor i. Det blir å regne som en selvfølge.

Alternativ til automatvåpen

Jeg forstår jo at det kan virke mindre provoserende om vi hadde gått rundt med en revolver, isteden for pistol, som vi manuelt må trekke hanen tilbake etter hvert skudd. Eller hva med en gammeldags flintlåspistol som kun rommer et skudd? Den hadde ikke vært automatisk!

Isteden for maskinpistolen kunne vi hatt en muskett som man bruker ett til to minutter på å lade om etter hvert skudd. Det hadde vært mindre provoserende og sikkert et artig skue. Men den hadde i det minste ikke vært automatisk!

Verneutstyr

Det neste Roaldset reagerer på er at politiet bruker hjelm og skjold. I «Politiets våpeninstruks» § 6 står det: «Verneutstyr nyttes når bevæpningsordre er gitt, med mindre oppdragets art tilsier noe annet».

Ordet verneutstyr betyr for meg utstyr som skal verne brukeren. Du bruker det som beskyttelse mot en ytre potensiell fare. En snekker ville nok brukt vernebriller hvis han skulle benyttet en bordsag i sitt arbeide, for å beskytte øynene sine. En lastebilsjåfør vil, forhåpentligvis, bruke sikkerhetsbelte som beskyttelse når han er på jobb.

Når polititjenestepersoner først har fått bevæpning etter våpeninstruksens strenge § 10, så er det ikke utenkelig at de kan støte på farlige og/eller bevæpnede personer. Har ikke da disse arbeidstakerne krav på beskyttelse, akkurat som snekkeren? Skal de nektes hjelm og risikere å bli skutt i hodet fordi noen synes de ser provoserende ut og får assosiasjoner til opptøyer i et annet land, langt, langt borte?

Det er leit at disse verktøyene og verneutstyret provoserer og skremmer Roaldset.

Jeg har tatt meg den frihet å lage en skisse over noe alternativt vernutstyr og våpen. Jeg skal oversende skissen til PDMT (Politiets data- og materielltjeneste), som står for levering av utstyr til politiet. Jeg mener selv at dette utstyret oppfyller mitt krav til å beskytte meg på jobb, og Roaldsets krav om ikke å bli provosert, skremt eller få assosiasjoner til opptøyer i et annet land.

Politiets hverdag

Roaldset skriver også at «Po­li­ti­et er til for å gi oss van­li­ge inn­byg­ge­re en fø­lel­se av trygg­het og har­mo­ni. Det bes­te er at ar­bei­det de­res fore­går i det stil­le, uten for mye opp­styr og dra­ma­tikk».

At politiet er til for å gi vanlige borgere en følelse av trygghet og harmoni, er jeg helt enig i. Jeg går på jobb hver dag med dette i bakhodet. Som politi er jeg folkets tjener og beskytter. Det finnes ikke noe mer gledelig enn å hjelpe noen som trenger det. Dette er noe av det som gir jobben min mening, i tillegg til at det gir meg en god følelse!

Roaldset ønsker at jeg skal utføre denne jobben uten for mye oppstyr og dramatikk. Han ønsker kanskje at vi er der, men ikke blir sett? Kanskje politiet i tillegg burde vurdere å droppe dagens uniform? Isteden for uniform med refleksmerket «Politi», kunne vi hatt en joggedress eller en «onepiece» i uprovoserende hvitt hvor det står «Beklager, men det er fra politiet» på ryggen.

Hvilken virkelighet?

Til sist appellerer Roaldset til ledelsen i politiet. Han ber dem om «å eva­lue­re den tilsy­ne­la­ten­de til­ta­gen­de ten­den­sen til be­væp­ning og spek­ta­ku­læ­re ak­sjo­ner. Den kjen­ner vi igjen fra ame­ri­kansk TV-krim, men vi øns­ker den ikke rett uten­for vårt eget stue­vin­du».

Her virker det som om han ønsker at ledelsen i politiet skal trylle, slik at det ikke kommer flere farlige personer/situasjoner inn i bybildet, eller hans åsyn. Og skulle det mot formodning skje at vi må bevæpne oss, så skal oppdraget søkes løst; usynlig, lydløst og med én ubevæpnet, helst naken, polititjenesteperson.

Jeg har stor tiltro til ledelsen i politiet. Så jeg ser ikke bort ifra at de klarer å trylle frem dette.

Roaldset har gjort seg opp en mening om at en virkelighet a la «amerikansk TV-krim», er noe han ikke ønsker. Jeg undrer på hva slags virkelighet han ønsker. Kanskje en «Olsenbanden»-virkelighet? Der kjeltringene er Egon, Benny og Kjell, som egentlig er trivelige, snille karer som ikke ønsker en flue fortred?

Jeg kan informere om at denne virkeligheten er enda fjernere enn merikansk TV-krim.

Den norske kjeltring kan ofte være en ruset, voldelig eller psykiatrisk syk person som ønsker deg og meg alt vondt i verden. Og han går gjerne over lik for å få tak i sitt rusmiddel. OG det hender han får tak i skytevåpen. Da passer det dårlig å ha et politi som gjemmer seg og lister seg stilt på tå for ikke å provosere.

Kan det være at det Roaldset tolker som en tiltagende ten­den­s til be­væp­ning og spek­ta­ku­læ­re ak­sjo­ner, er et resultat av at ledelsen i politiet har forstått viktigheten av riktig verneutstyr og planlegging av farlige oppdrag?

Det fremmer sikkerheten til tjenestepersonene. Dette er jeg som arbeidstaker glad for.

Hvem blir provosert?

Det å jobbe som politi har mange fordeler. Jeg føler jeg har et yrke hvor jeg har muligheten til å hjelpe folk og utgjøre en forskjell der det akutt trengs. Følelsen av å bidra til et tryggere samfunn gir meg noe. Men det er også en jobb der absolutt alle har en mening om hvordan den skal gjøres.

Jeg ble, da jeg begynte i politiet, overrasket over hvor mange personer som uttrykker liten forståelse for den jobben vi gjør. Som et eksempel kan jeg nevne et oppdrag jeg en gang var på. Meldingen gikk ut på at en person lå inne i et hus og var hardt skadet grunnet en ulykke. Vi kommer til stedet, som ligger ulendt til i toppen av en bakke. For ikke å sperre for ambulanse må vi sette fra oss patruljebilen i gården til naboen. Merk: Vi sperret ikke for hans privatbil som stod parkert.

Da vi var ferdig med oppdraget, og skulle dra fra stedet, kom naboen ut. Han var sprutrød, kjeftet og bannet for at vi hadde parkert den uniformerte politibilen i hans oppkjørsel. At noen i nærheten trengte livreddende førstehjelp kom i annen rekke.

En kollega opplevde ved et lignende tilfelle at den forsmådde naboen ringte Viking for å få tauet bort den uniformerte politibilen. Som polititjenestemann/kvinne er det lett å bli målløs når slikt skjer.

Teddy-TTV.jpg
Teddy-TTV.jpg

Heldigvis hører slike episoder til sjeldenhetene og folk flest er ennå forståelsesfulle og hjelpsomme ovenfor politiet. Vi hører innimellom lovord fra publikum om at de er glade for at vi er der og at de setter pris på oss. Det varmer! Og det skygger heldigvis over det at enkelte ønsker at vi ikke skal være mange, synlige, bruke verneutstyr eller bevæpne oss ved farlige oppdrag.

Jeg undrer på hvem målgruppen for dette innlegget i Sandefjords Blad er. Er det den trofaste, men heldigvis lille, menigheten som har sitt virke i å kritisere politiet uansett hva som blir gjort? Eller ønsker han å nå den forståelsesfulle og hjelpsomme majoriteten for å skremme noen av dem over til den lille, men voksende menigheten «Ta politiet»?

Til sist vil jeg si til Roaldset: Jeg ønsker deg alt vel! Jeg ønsker verken å skremme eller provosere deg. Men la meg få gjøre jobben min! Jeg ønsker ikke å fremstå som de amerikanske politifolkene du nevner. Men la meg beskytte meg på jobb, slik at jeg også kan komme hjem til middag!

Sett pris på oss, vi gjør dette for deg!

Forslag til nytt og uprovoserende verneutstyr:

Teddy-TTV. Modell 2011.

  • Hodet erstatter tradisjonell ”hjelm med visir”, og er avtakbart. Kostnadseffektivt kan hodet sys rundt de gamle hjelmene.
  • Bjørnekroppen bør lages i flammehemmende og stikksikkert materiale.