Bevæpning av politiet

En politiførstebetjent tar opp en viktig problemstilling i Aftenposten den 28. februar 2013: Må noen dø i tjenesten før politiet kan få generell bevæpning?

Publisert Sist oppdatert

Førstebetjenten beskriver selv episoder der bare flaks og tilfeldigheter har hindret alvorlige personskader. Når en alvorlig, psykisk syk person går til knivangrep på tilfeldige forbipasserende på gaten, er det åpenbart at han må stoppes umiddelbart.

Like åpenbart er det at politiet løper en uforholdsmessig stor risiko når man må stoppe en rabiat knivvoldsmann kun utstyrt med en liten batong. Det gikk heldigvis bra i episoden Farmen beskriver, men med dagens system vil før eller siden en politibetjent måtte bøte med livet for å beskytte allmennheten.

Jeg har selv vært med en politipatrulje i hovedstaden, og sett at responstiden kan være nede i noen få sekunder. I disse situasjonene er det ikke nok med våpen innlåst i bilene; det må ofte reageres umiddelbart.

Vi har også sett en tilspisning av de kriminelle miljøene, spesielt i større byer. Gjengmiljøene har i økende grad bevæpnet seg, noe som også har ført til skyteepisoder på åpen gate i hovedstaden. Politiet er nødt til å få tilgang på utstyret for å møte den nye virkeligheten.

Det er i dag flertall i folket for bevæpning av politistyrken, og også Politiets Fellesforbund har gått inn for dette. Blant partiene er det dessverre bare Frp som syntes å ta den nye virkeligheten på alvor. Frp mener politiet bør kunne få en generell bevæpning ut fra behov.