Betraktninger omkring Fyhns fagforeningssyn!

Politimester Truls Fyhn fremfører i Aftenposten 3. april sine meninger om hvem som ikke skal bli ny politidirektør. Dette i form av noe som ikke kan beskrives som annet en et karakterdrap på PFs leder Arne Johannessen.

Publisert Sist oppdatert

Til nå har ingen politimesterkollegaer imøtegått Fyhn, så da får man anta at han har rett når han hevder å uttale seg på vegne av hele kollegiet.

Fyhn skal ha honnør for at han nok en gang er tydelig i media. Og selv om det unektelig virker merkelig at en politimester forsøker å påvirke ansettelse av sin nærmeste leder, er det interessant at det nå blir så tydelig at det blant politimestrene er stor frykt for å få en politidirektør som utfordrer det eksisterende, og stiller nye krav til de som skal ha toppstillinger i fremtidens politi.

Den mest bekymringsfulle ved Fyhns innlegg er imidlertid den åpenbare fagforeningsforakt som fremkommer der. Fyhn viser at han ikke evner å skille personen Arne Johannessen fra det han åpenbart oppfatter som en brysom fagforening. Dette fremkommer når han egenhendig tillegger Arne å ha besluttet at PF skal drive lønnskamp, på bekostning av tillit.

Manglende respekt

Fyhn burde vite at denne beslutningen var et enstemmig landsmøtevedtak i PF. Et vedtak foranlediget av år med en lønnsfrustrasjon blant politiansatte, som var i ferd med å ødelegge hele etaten. Dette var en situasjon politiledere i liten grad hadde tatt på alvor, eller gjort noe med. Man kan således undres over at en politimester ikke dveler ved hva som hadde skjedd med etaten dersom ikke PF hadde tatt ansvar i denne situasjonen? Det mest interessante er imidlertid manglende respekt for at en fremstående tillitsvalgt er lojal mot enstemmige landsmøtevedtak og viser gjennomføringsevne. Tvert i mot skal det å ha vært lojal og dyktig som tillitsvalgt i politiet åpenbart være diskvalifiserende for fremtidige lederstillinger, dersom man har utfordret arbeidsgiver slik at denne finner situasjonen ubehagelig.

Fyhns syn på fagforeninger blir ytterligere tydeliggjort når han åpent underkjenner ledererfaringen ved å ha vært tillitsvalgt på høyt nivå. Lederutfordringene som tillitsvalgt og politileder er forskjellige, men tilsvarende krevende, og man forholder seg i stor grad til de samme personene. Mon tro om Fyhn ikke har fått med seg at PF’s medlemmer og de ansatte i politiet er nøyaktig de samme menneskene.

Harselerer over politikerdialog

Fyhn tillater seg også å harselere over at PF har dialog med politikere. Dersom dette er uttrykk for holdningen politiledere har til samhandling med folkevalgte er det kanskje ikke rart man sliter med så vidt forskjellige oppfatninger av tilstanden i politiet.

I sitt innlegg finner Fyhn også plass til å henge ut politimesterkolleger som er medlem av PF, ved å profetere at de hypotetisk ville vært alene om å anerkjenne Arne Johannessen som politidirektør, hvis han skulle bli det. I følge Fyhn vil resten av kollegiet da sammen med ham nekte å utføre sine politimesterplikter. Det kunne jo vært interessant å få avklart om dette skal oppfattes som en spådom fra Fyhn, eller om det er en oppfordring fra ham til sine kolleger om å gå til en kollektiv protestaksjon.

Det er justisministeren som skal avgjøre hvem som blir ny politidirektør. Den avgjørelsen legger vi oss ikke opp i, men vi håper statsråden merker seg den åpenbare frykten for å røre ved det etablerte som nå fremføres fra politimestrene, og tar det med i vurderingen når avgjørelsen skal fattes.