Bachelorutdanningen

Et kritisk blikk på politiutdanningen er sunt, for å kunne justere og forbedre innholdet i forhold til hva som kreves i politiyrket.

Publisert Sist oppdatert

Studentene har selv påpekt flere forbedringspunkter i denne debatten, og skolen har nå bestemt endringer - særlig innen utformingen av det operative i årene fremover. Dette er positivt.

Men vi må ikke glemme at vi totalt sett har en god politiutdanning i Norge. Studentrådene er også fornøyde med tidsfordelingen mellom teori og praksis, selv om vi ønsker enda bedre innhold og en bedre integrasjon av de to. Utdanningen er ikke lik som før, men det er heller ikke kriminalitetsbildet. Det stilles store krav til presisjon og bruk av kunnskap i arbeidet for å forstå kjernen i problemene, slik at vi ikke bare bekjemper symptomene. Samtidig skal vi alltid kunne handle raskt, og om nødvendig med forholdsmessig bruk av fysisk makt.

Follo PD mener å ha funnet mangler i operative ferdigheter blant ferdigutdannede, men har testet teoretisk kunnskap gjennom spørsmål om lovverk og retningslinjer. At de med dette som grunnlag konkluderer med at det teoretiske tar for stor plass i utdanningen, er selvmotsigende og burde heller tale for det motsatte. Uansett tas meningene alvorlig, da vi ønsker å være, og å bli sett på, som godt rustet for arbeidslivet.

Politihøgskolen er ikke noe hvilehjem, i motsetning til hva Follo PD sin offentlige kritikk av studiet får publikum til å tro. Ja, det er på tide med investeringer, utbygginger, omprioriteringer og andre forbedringer på PHS også. Samtidig jobber studentene hardt i tre år for å tilegne seg så mye relevante kunnskaper og ferdigheter som mulig for å kunne gjøre en god jobb, også for andre stillinger enn på ordensavdelingen.

Men ferdig utlærte blir vi ikke, og det skal vi heller ikke være. Allikevel har vi mye ny, oppdatert kunnskap, i tradisjonelle politifag som i andre nyere emner, og er motiverte for å bruke dette til en positiv videreutvikling av etaten.