Artig personalpolitikk i Hedmark

Undertegnede vil komme med noen betraktninger rundt hvordan personalpolitikk kan føles. Jeg har vært ansatt ved Eidskog Lensmannskontor siden august 1986 og førstebetjent siden 2003.

Publisert Sist oppdatert

Den 1. Februar 2011 gikk lensmann Kirkeberg av for aldersgrensen, 70. Jeg skulle da konstitueres som lensmann i Eidskog fra og med 1. februar 2011. Fra driftsenhet Kongsvinger ble det den 26. Januar 2011 sendt en lønnsanvisning: «konstitueres som lensmann i Eidskog inntil videre, etter avtale med Pm. Bakke». (Lønnstrinn 62).

I og med at det stod inntil videre, turte jeg ikke å gå av tjenestelisten. Det virket heller ikke demotiverende som konstituert i lønnstrinn 62 inntil videre. Blir sikkert en kort periode, tenkte jeg.

Etter tre måneder var fortsatt ikke lønnstrinn 62 på «slippen». Pss ved Kongsvinger underrettet Personalseksjonen ved Hedmark Politidistrikt om dette. Derfra fikk jeg mail 13. mai 2011, hvor de forklarte meg følgende: «Da det er usikkert om det fortsatt skal være lensmannstilling i Eidskog er du i påvente av en avklaring pålagt tjenestegjøring i /utpekt til stilling som lensmann, med hjemmel i Tjenestemannslovens § 3 pkt. 2, bokstav b».

Arbeidet er ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs.

Videre skrev de at jeg istedenfor konstituering i lønnstrinn 62, var utpekt som stedfortreder med en godtgjørelse som tilsvarer differansen mellom ordinært lønnstrinn (51) og fungering som lensmann i lønnstrinn 62, og at tidligere innsendt lønnsanvisning ikke var satt til side. En underretning til meg om forandringen fra lønnsanvisningen hadde jeg satt pris på.

Personalseksjonen viste til hjemmelen for stedfortredergodtgjørelsen, Hovedtariffavtalens § 12 pkt. 2: «Under pålagt tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling tilkommer arbeidstakeren den høyere stillings lønn, når vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde».

Skulle jeg da fått lønnstrinnet til den pensjonerte lensmannen, som var høyere enn lønnstrinn 62?

De viste til at stedfortrederbestemmelsen også gjelder for fungering i ledige stillinger der man er utpekt til å fungere i påvente av avklaring om eventuell utlysning av stillingen.

For riktig å understreke at jeg burde forstå forklaringen, var det skrevet med uthevet skrift at jeg ikke var tilsatt, men utpekt til å fungere som lensmann.

Etter å ha fungert i stillingen i 13 måneder kontaktet jeg Statens Pensjonskasse, dit var det ikke meldt inn noe tillegg, men det skal det kanskje heller ikke. Har nå fått luftet noe jeg over ett år har lurt på, men ber om unnskyldning for at jeg ikke helt har forstått personalpolitikken.

Jeg går fortsatt på tjenesteliste i lønnstrinn 51, og med stedfortredertillegg på dagtid.

Tenker jeg sier at jeg lønnes av Hedmark Politidistrikt, for det står øverst til høyre på lønnsslippen. Det er nok det sikreste.