Åpner Politiforum for reelle debatter?

I Politiforum nummer tre 2012 har Marit Fostervold Johansen et debattinnlegg med overskriften «Sniknedleggelse eller strategisk endring». I samme utgave skriver forbundslederen et tilsvar.

Publisert Sist oppdatert

Det normale i en uavhengig presse er at tilsvar på trykte debattinnlegg kommer i senere utgaver av samme tidsskrift. På den måten ivaretar man og stimulerer til en fri meningsutveksling.

Dersom debattsidene i Politiforum skal fungere som en interessant og avgjørende talerstol for en mangfoldig politi- og lensmannsetat, er det et velmenende råd å la debattinnlegg stå uimotsagt til neste utgave. Etter min oppfatning vil Politiforum oppnå mer tillit både i egen medlemsmasse og ellers i samfunnet, dersom forbundets øverste tillitsvalgte verken får- eller benytter seg av eksklusive rettigheter til løpende å kommentere andres debattinnlegg.