Åpent brev til justisminister Knut Storberget II

Jeg viser til mitt åpne brev til deg i Politiforum 6/7 utgitt 26. juni 2011, hvor jeg etterlyste et utvalg som skulle vurdere vår samlede innsats mot kriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har forståelse for at sommerens tragiske hendelse har gjort beslag på mye av din tid. Jeg lurte på om du kunne ta deg tid til å svare nå?