Annus horribilis – som bakteppe for ny politikk?

Publisert Sist oppdatert

Leder av Stortingets Justiskomite, Per Sandberg, viser gode takter i Politiforum nummer to, 2012.

Jeg ønsker å utfordre Sandberg med spørsmålet: Hvilke tanker gjør lederen av Stortingets justiskomite seg etter terroren 22. juli og Frps standpunkt om at det i utgangspunktet er tilstrekkelig med ettårig politiutdanning? Hva mener Sandberg er politiets viktigste ressurs? Jeg vil hevde: Menneskene som jobber der, og den kompetansen de besitter.

Oslo politidistrikt ansatte en rekke nyutdannede som skulle lette trykket på etterforskningen etter 22. juli. Politimenn ble avgitt fra andre politidistrikter for å bistå i å sikre bevis på Utøya og andre steder. Flere av dem var ferske. Dette viser kompleksiteten og alvorligheten av hvilke oppgaver man kan få som nyutdannet politi.

Jeg mener 2011 var et år som til fulle viste at norsk politiutdanning – trass sine små mangler – er den fremste i verden, og at en nedkorting ikke er veien å gå. Norge er et lite land, med en liten politietat. Dette fordrer at de ansatte er dugelige på en lang rekke felt. Den modulbaserte linjen er ikke egnet for norske forhold.

Tidligere NRK-journalist Tore Sandberg fikk i 2007 John Ingolf Alvheims ærespris for arbeidet med å renvaske Fritz Moen og Per Liland. Prisen kan lett tolkes som kritikk til politiet som ikke evnet å gjennomføre etterforskningen etter grunnleggende straffeprosess- og rettstatsprinsipper. For meg ville det være naturlig at Frp fulgte opp med en politikk som vil gjøre politi- og påtalemyndighet bedre rustet til å ta slike saker og iretteføre dem etter nevnte prinsipper.

Fremskrittspartiet har selv bygget seg opp til et stort folkelig parti gjennom å skolere sine tillitsmenn i både kommunikasjon, organisasjonsbygging og politikk i løpet av flere år. Flinke folk nyter tillit. Er det ikke da naturlig at den organisatoriske strategien Sandberg legger til grunn for den videre utviklingen av eget parti også skal gjelde for det sivile maktapparatet?

Avslutningsvis vil jeg ønske Sandberg lykke til med Frps nye handlingsprogram for neste stortingsperiode.