Politiets ID-kort og tjenestebevis.
Politiets ID-kort og tjenestebevis.

Adgangskortet er ikke et tjenestebevis

Jeg vil med innlegget sette fokus på bruken og utformingen av adgangskortene som politiet bruker.

Publisert Sist oppdatert

I 2011 skrev jeg, før 22. juli, i forbindelse med innføringen av dagens ID/adgangskort, et bekymringsnotat som jeg sendte tjenestevei, og jeg skrev et innlegg i Politiforum. Notatet og innlegget ga minimal respons, og kortene er uforandret.

Vi ser det jevnlig på pressekonferanser, det eradgangskortene,og ikke tjenestebeviset som henger rundt halsen på tjenestepersonene som fronter politiet – og som ved det profilerer etaten og hvordan politiet/politimyndighet tilkjennegis.

Senest i Politiforums august-artikkel «Fra student til politi». Der brukes flere figurer for å illustrere artikkelen, og det er adgangskortet – ikke tjenestebeviset – som er «på plass» rundt halsen på figuren.

Så lenge adgangskortet er utformet som det er («POLITET», riksvåpenet, politidistrikt er uthevet øverst på kortet) og brukes i offentlig sammenheng, er de egnet til å spre misoppfattelse av hvordan et tjenestebevis skal se ut. Dette undergraver tjenestebevisets verdi og betydning for personellet som benytter dette i operativ tjeneste.

Jeg forstår godt at det er behov for adgangskontroll, og at ansatte får ID/adgangskort. Adgangskoder og tekst kan tilkjennegi hvor vedkommende har/er gitt adgang. Skal noe fremheves på kortet så bør det kun være «ADGANGSKORT». Ord som «POLITIET», «KRIPOS» og «Vest politidistrikt» bør på ingen måte fremheves på kortet. Det burde også fremgå av kortet at det ikke legitimerer politimyndighet.

Har personell uten tjenestebevis (politimyndighet) behov for å legitimere seg/foreta tjenestehandlinger i det «offentlige rom», kan politimesteren utferdige tjenestebevis med begrenset politimyndighet.

Det er flere kjente eksempler der uvedkommende har utgitt/legitimert seg som politi for ved det å oppnå vinning/fordeler. Hendelsene på Utøya 22. juli kunne fått et annet utfall hvis offentligheten hadde bedre kunnskap om hvordan ekte tjenestebevis og uniformer er utformet.

Det bør informeres i media, på nettsider, med mer om hvordan tjenestebevis/polititegn, merker, uniformer, etc. skal se ut. Motargumentet er da at man legger til rette for produksjon (kopiering) av falske tjenestebevis og uniformer, men publikums tillit til uniformen og tjenestebeviset avhenger av at de har kunnskap om hvordan ekte effekter og tjenestebevis skal se ut.

I forbindelse med nærpolitireformen oppfordrer jeg POD/de ansvarlige for utforming av ID/adgangskort å komme med et nytt enhetlig adgangskort som understøtter tjenestebeviset.