Må samle krefter til en krevende høst

Nå er sommeren endelig her, og jeg håper alle bruker tiden til å lade batteriene godt etter en krevende vår med store omstillinger i forbindelse med politireformen. Dette arbeidet vil fortsette til høsten, og vil fortsatt kreve mye av oss som etat.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til reformarbeidet vil store arrangement som Sykkel-VM i Bergen prege etaten til høsten. Som syklist og sykkelentusiast er jeg veldig glad for at VM skal arrangeres i Norge, men i politiet, med pressede ressurser, omorganisering og allerede mye overtidsbruk, blir VM et sår. Politiets Fellesforbund ønsket å bidra til et godt og trygt sykkel-VM, men tilbudet fra Politidirektoratet er dessverre et diktat der POD kynisk utnytter retten til å beordre politifolk til et slikt ekstraordinært arrangement. Jeg mener det er svært uklokt.

Vi går også inn i et stortingsvalg til høsten, og dette vil selvfølgelig prege arbeidet i forbundet. Uansett om det blir den sittende regjeringen som fortsetter eller om vi får en ny regjering fra høsten av, må vi jobbe for at det blir en reell forståelse av hvor viktig kriminalpolitikken er for samfunnet, og ikke minst å få de rammer som gjør at våre medlemmer best kan gjennomføre sitt samfunnsoppdrag.

Det er lett å komme med politiske løfter, men ikke like lett å gjennomføre. Vi i PF kommer ikke til å falle for eller akseptere valgflesk som politikerne verken har mulighet eller vilje til å gjennomføre etter valget.

Fra Politiets Fellesforbund får dagens regjeringen terningkast 5 på intensjoner. Men gjennomføringen halter og dermed blir det bare 3 for praksis. Regjeringen har forstått den vanskelige budsjettsituasjonen i politiet og forsøkt å levere på det, blant annet gjennom bevilgningen på 295 millioner i statsbudsjettet, direkte ut til distriktene. Imidlertid kreves det langt større bevilgninger for å gjennomføre historiens største politireform, både når det kommer til budsjett og menneskelige ressurser.

Da jeg satt på fremste rad under avslutningen til våre dyktige nyutdannede fra Politihøgskolen gjorde jeg meg noen tanker om deres fremtid. Jeg håper politikerne også forstår hvor viktige disse unge menneskene er for samfunnet, og sørger for at det er penger nok til å ansette alle innen utgangen av året, slik som lovet. Vi må fortsatt jobbe for å nå målet med to polititjenestemenn per tusen innbygger, og skal vi nå det målet må de nyutdannede få jobb, nå og fremover.

Hvordan valget vil prege den resterende gjennomføringen av politireformen, og om det faktisk vil bli en nærpolitireform til slutt, er noe vi i PF vil følge opp blant annet under politiske debatter under Arendalsuka i august.

Endring må til, og det er vi positive til, men det må legges til rette slik at endringene faktisk er til det bedre, og ikke bare endring for endringens skyld.

Også innad i Politiets Fellesforbund er det endringer på gang. Etter 14 år i forbundet har vår kommunikasjonssjef, Gry Jorunn Holmen, valgt å takke for seg. Gry Jorunn har et ekte PF-hjerte og har alltid satt organisasjonen foran seg selv. Jeg synes det er veldig synd at hun nå velger å slutte, men ønsker henne all mulig lykke til i den nye jobben hun nå skal inn i. PF kommer til å savne det engasjementet, kompetansen og innsatsen hun har tilført organisasjonen gjennom mange år.

Forbundskontoret har også ansatt Per Erik Ommundsen som fast generalsekretær i PF. Han har vært konstituert i stillingen siden august 2015, og har gjort en veldig god jobb den tiden. Det var mange sterke søkere til stillingen, men jeg er sikker på at Per Erik er helt riktig med tanke på veien videre og de oppgaver og utfordringer vi har foran oss.

Med ønske om en riktig god sommer.