Nye politimestre, illustrasjonsfoto.

Politimestere - vi ser dere ikke

Publisert Sist oppdatert

Er politimester riktig stillingsbetegnelse i dag? I lang tid har det vært sjeldent å se en politimester vise mestertakter og på noe vis stikke seg ut fra den konturløse A4-gruppen vi erfarer. Tidligere tiders politimestere, i mange deler av landet, er savnet.

Når så vi sist en karismatisk politimester som sto fram med noe sjøtenkt? Selv Ellen Katrine Hætta som tidligere har vist evne og vilje til egne tanker og standpunkter, er nå brakt til taushet og framstår like glattpelset som de andre logrerne. Om de vil innse det eller ei, venter vi jo at våre politimestere skal være viktige aktører i ledelsen av landets politi. De må være i god kommunikasjon med egne medarbeidere for å kunne gi korrekte videremeldinger til og fra Politidirektoratet (POD), som på sin side må være villig til å motta tilbakemelding om virkningen av egne vedtak.

De som har litt erfaring med ledelse, vil vite at dersom alle er fullstendig enige med sjefen, er det unaturlig, og bør oppfattes som et alvorlig faresignal.

Når politimestrene er så veldresserte slik det nå synes, medfører det at evne og vilje til selvstendig tenking og beslutningsfatting, blir betydelig hemmet. Dette forplanter seg gjennom hele organisasjonen, og beslutningsvegring er i dag et betydelig problem. Tjenesten og virksomheten hemmes av at før en avgjørelse blir tatt, må det være visshet for at den faller i smak hos overordnet.

Ute i operativ tjeneste kan beslutningsvegring være dødelig. Vi må kunne forvente at også politiledere viser evne og vilje til å fatte beslutninger som de senere er i stand til å stå ved. Tidligere karismatisk politimester Bjørn Hareide, skrev for litt siden at politiet trenger ledere som er i stand til å identifisere seg med tjenesten.

Hvordan blir politimestrene så veldresserte? Jeg frykter at den uforklarlige bonusordningen har vært den viktigste og avgjørende faktoren. Den politimester som har gått utenfor A4formatet, måtte kanskje imøtese bonusreduksjon eller helt bortfall av bonus? Jeg frykter at dersom den uforklarlige bonusordningen videreføres i forhold til nye politidistrikter og ledere av disse, vil vi fortsatt måtte savne å oppleve politimestere med integritet og karisma.

Hvorfor får politimestrene bonus? Dette er det ingen åpenhet om. Hvis det skal være en bonusordning, skulle kriteriene vært offentlige. Slik det er i dag, får trolig flere politimestere bonus, mens medarbeidere og/eller publikum ikke opplever at det fins noe grunnlag for en slik tildeling. Jeg oppfatter bonusordningen korrumperende. Helst bør alle politimestere ha en anstendig fast lønn, uavhengig av hvor taktfullt den enkelte logrer til POD.

Hadde POD vist åpenhet, kunne både medarbeidere og publikum sett at bonus var velfortjent.

Eventuelt kunne de fått tilbakemeldinger om at dette var helt mislykket, og det burde også være en interessant effekt av åpenhet.

Selv om jeg kan ta feil på noen punkter, påstår jeg bestemt at bonusordningen gir skjellig grunn til mistanke om kjøp av stilltiende samtykke (korrupsjon).

Det indre liv i PODs høyere sfære er helt lukket og derfor ikke tillitvekkende. Vårt lille land er ikke tjent med et politi som utestenger alt innsyn i egen virksomhet.

Powered by Labrador CMS