Arne Johannessen og andre politiledere bør være forsiktige med å bli en del av den politiske debatten, mener Morten Hojem Ervik.

Politifolk engasjerer seg og ytrer seg som aldri før

Skriver PU-sjef Morten Hojem Ervik om diskusjonen han satte i gang etter Arne Johannessens kritikk av justisministerens begrepsbruk.

Publisert

Etter en helg med mye meningsutveksling i kommentarfeltene i politiforum.no, på Facebook og Twitter er det all grunn til å se positivt på politifolks engasjement. Det er få tegn til vegring for ytringer. Noen ytringer er sågar veldig friske i formen.

Men Morten Holmboe har et vektig og godt poeng i at ytringer fra politimestre og andre politiledere kan få den uheldige følge at noen trekker seg fra debatt. Jeg er derfor glad for at jeg har fått flere anledninger til å presisere at det på ingen måte er min intensjon.

Jeg har alltid vært opptatt av ytringer og debatt - og at alle skal få slippe til. Jeg er grunnleggende opptatt av faglige rettigheter, og mener de beste løsninger finnes i skjæringspunkter mellom ulike interesser - der det er god meningsbrytning. Men jeg er også opptatt av rolleforståelse.

Da jeg tillot meg å besvare Arne Johannessens innlegg var det på bakgrunn av at han i dag ikke primært er en polititjenestemann eller fagmann – men en politileder. I tillegg har det betydning at Arne er en meget erfaren og anerkjent tidligere fagforeningsleder, som jeg har stor respekt for.

PU-sjef Morten Hojem Ervik

At det pågår faglige debatter rundt om i politiet hver eneste dag, også om aktuelle saker, er åpenbart. For de fleste av oss betyr samfunnsoppdraget mye. I det ligger ofte å være opptatt av det samfunnet man tjener.

Vi i politiet har imidlertid mange kanaler hvor vi kan fremme råd og synspunkter – og særlig gjelder dette politiledere. Noe av dette skjer i full offentlighet, som ved høringer og offentlige utredninger. Det er når politiledere blir en aktiv del av den politiske debatten jeg mener vi må være varsomme. Uavhengig av hvorvidt man er for eller mot. Jeg har hele tiden forsøkt å være tydelig på at jeg ikke har gått inn i det materielle innholdet i den pågående begrepsdebatten.

Her er ingen fasit. Rolleforståelse vurderes ulikt og utøves forskjellig. Men jeg mener dette er et viktig tema – og vi blir vel ikke bedre på dette heller – uten debatt.

FØLG DEBATTEN:

Powered by Labrador CMS