De nyudannede er lovet jobb, men får det ikke nødvendigvis, mener forbundssekretær i PF, Linda Verdal.

Jobbgaranti til politistudentene – en politisk bløff!

Skriver tillitsvalgt.

Publisert

I dag fikk jeg en henvendelse fra en enhetsleder ved en akuttpsykiatrisk avdeling på et sykehus:

«Lurer på om du har et råd å komme med. Har hatt en enestående politiansatt i miljøterapeutstilling hos meg i 1 år, han ble ferdig utdannet i fjor. Han er et funn! Han har søkt politijobber i hele landet uten å bli kalt inn på intervju. Hva er det viktigste han kan gjøre for å komme videre? Alle tips mottas med takk.»

Justisminister, du som har gitt politistudentene jobbgaranti når de er ferdige med sin utdannelse, det samme løftet som dine forgjengere har kommet med i denne regjeringen:

Hvorfor holder du ikke det du lover?

Hvorfor skryter du av at denne regjeringen har levert rekordstore budsjetter til politi-og lensmannsetaten samtidig som du utdanner politifolk til arbeidsledighet?

Linda Verdal

Skjønner du ikke at du gir falske forhåpninger til våre nyutdanna politifolk?

Skjønner du ikke at det også er et løftebrudd til alle våre innbyggere som venter på å få sin sak etterforsket og som ikke får hjelp fra en politipatrulje når de trenger den?

Et godt ordtak er at du ikke skal love mer enn du kan holde. Du lover mer enn du holder, jeg skal fortelle deg hvorfor:

  • Kun 9 politifolk av 577 som har bestått eksamen fra 2018-kullet har fått fast jobb i politiet.
  • Kun 288 politifolk av 662 med bestått eksamen fra 2017-kullet har fått fast jobb i politiet.

Kaller du dette en jobbgaranti? I regjerings forslag til statsbudsjettet for 2018 var det for første gang på flere år ingen penger til å ansette nyutdannede politifolk. Politiets Fellesforbunds møter med justisfraksjonene på Stortinget førte til at vi fikk inn 131 millioner på statsbudsjettet, med god hjelp fra KrF. Men 131 millioner er så altfor lite. Hvor mange millioner vil du legge inn i Statsbudsjett 2019 for å få politifolk i arbeid? Dersom du ikke vet hvordan det står til med politidekningen ute i politidistriktene, kan jeg fortelle deg at fra desember 2017 frem til april 2018 har 9 av 12 politidistrikt hatt en nedgang eller status quo i politibemanningen. Kun tre politidistrikt kan vise til en liten økning.

Justisminister, du lurer kanskje på hva jeg svarte til enhetslederen som tok kontakt med meg i dag:

«Hei, jeg er forbundskontorets kontaktpunkt opp mot politistudentene. Får stadig henvendelser fra fortvila nyutdannede politifolk som ikke får jobb. Politisk er de lovet jobb, men det bevilges for lite penger over statsbudsjettet til å ansette. Flere hundre politifolk går arbeidsledige eller i korte vikariat, helt tragisk. Først og fremst viktig at han har en annen jobb mens han søker. Bra! Så må han i søknaden prøve å skille seg ut, noe som kan være vanskelig. Den erfaringen han får fra deg er gull. Han må fortsette å søke, og det skader ikke å ringe til kontaktpersonen som står oppført i utlysningen».

Politiets Fellesforbund har spilt inn to saker til Statsbudsjett 2019. For det første må politistudentene som uteksamineres sikres jobb etter endt utdanning. Kun på denne måten blir politi- og lensmannsetaten i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. For det andre må etterforskerfaget styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.

Så, kjære justisminister, prioritér disse to sakene i Statsbudsjett 2019. Først da holder du det du og din regjering har lovet!

Powered by Labrador CMS