Bildet er tatt i en annen sammenheng, under Norway Cup i 2019.
Bildet er tatt i en annen sammenheng, under Norway Cup i 2019.

Nye kompetansekriterier – men hva med forebyggende?

Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak.

Publisert

POD har kommet med nye kompetansekriterier for opprykk til politibetjent 2 og politibetjent 3. Dette er drøftet mellom POD og hovedsammenslutningene på etatsnivå. De nye kriteriene er bra og ryddige i forhold til hvordan kriteriene tidligere har vært. De nye kriteriene er ulike etter om du er på patrulje eller om du er på etterforskning. Mitt spørsmål til POD er: Har dere glemt forebyggende?

Jeg må si som avsnittsleder av forebyggende avsnitt, med mange års erfaring innen faget forebygging, så er jeg veldig skuffet over at vi ikke er kommet lenger i å anerkjenne forebygging som et selvstendig fagområde på lik linje som patrulje og etterforskning.

Jeg er skuffet over at vi på forebygging igjen blir tilsidesett og glemt i viktige og prinsipielle avgjørelser for karrierevei i etaten. Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak. Hvorfor? Hvor er nytenkingen? Er vi ikke endringsvillige?

Videre leser jeg at det i sentralt IDF 16. januar 2019 ble, etter drøftinger, enighet om «mandat for gjennomgang av kompetansekriterier for politistillinger og styrking av etterforskningsfeltet i politi- og lensmannsetaten». Det er veldig bra at det foretas styrking av etterforskning, men hva med forebygging? Burde ikke det styrkes? Er det ikke det som skal være primærstrategien til politiet? 

Selvstendig fag

Faget forebygging burde bli behandlet som et selvstendig fag på lik linje som patrulje og etterforskning. Vi er hverken ren patrulje eller ren etterforskning, vi jobber innen et bredt fagfelt som inneholder et stort utvalg av arbeidsoppgaver. Forebygging krever at du er fleksibel og serviceinnstilt langt utover vanlig arbeidsdag.

Vi føler at det er på tide at forebygging får den annerkjennelsen som faget fortjener. POD som er politiets øverste faginstans, har en helt sentral rolle i å gå i spissen for at forebygging skal være/bli politiets primærstrategi.

Det er mye fine festtaler om hvor viktig det forebyggende arbeidet er, men ofte blir det med det. Når de store avgjørelsene skal tas havner dessverre som regel forebyggende langt nede på listen. Det å jobbe med faget forebygging krever mye av den enkelte, det er ikke bare «å gå ut og forebygge». 

Bygge relasjoner over tid

Alt for ofte hører vi at det er bare å reise ut og ta en samtale eller reisen innom, det er ikke slik vi jobber forebyggende. Forebygging er å skaffe seg kunnskap og bygge relasjoner over tid, slik at vi kan bruke rett arbeidsmetode og samarbeide med våre eksterne samarbeidsaktører for å forebygge. Dette tar tid og vi er avhengig av medarbeidere som ønsker å stå i denne jobben over tid, bare da kan vi lykkes med forebygging.

Skal forebyggende være en attraktiv plass å være, må det vise igjen hos POD og toppledelsen i distriktene. Det må legges til rette for at det blir en attraktiv plass å være gjennom opprykksmuligheter og lønn.

I denne saken hadde det vært et forebyggende signal å sende, ved at forebygging ble ansett som et selvstendig fagfelt med selvstendige kompetansekriterier innen opprykk til politibetjent 2 og politibetjent 3. 

LES OGSÅ: Fikk Sør-Vest politidistrikts politipris: - Dette hadde jeg ikke ventet i det hele tatt!