Politiets fellesforbunds statistikk viser at hver tiende politistudent som gikk ut i fjor står uten fast jobb.
Politiets fellesforbunds statistikk viser at hver tiende politistudent som gikk ut i fjor står uten fast jobb.

Hva med lovnadene om jobb til alle nyutdannede?

16 måneder uten fast jobb.

Publisert Sist oppdatert

19.juni 2014 gikk jeg ut av Politihøgskolen (PHS) med fullført og bestått vitnemål i hånden, stolt som bare det, og klar for å gjøre en viktig jobb for samfunnet. Friskt i minnet hadde jeg løftet som FrP’s Per Sandberg gav politistudentene under debatten jeg var initiativtaker til 29.august 2013, før Stortingsvalget, om at alle politistudenter ble garantert jobb etter endt utdannelse fra PHS

Etter at Høyre og FrP dannet regjering høsten 2013, stod det svart på hvitt i Sundvollen erklæringen at:«Det vil derfor bli innført en garanti for at antallet nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet som består Politihøgskolen inntil målet er nådd»

I tildelingsbrevet fra Justisdepartementet til Politidirektoratet (POD) for 2014 stod det følgende:«Regjeringen har gjennom statsbudsjettet for 2014 lagt til grunnlaget for at POD skal: Styrke grunnbemanningen i norsk politi. Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal tilbys jobb så raskt som mulig og i løpet av 2014.

Når vi nå har kommet til oktober 2015, så vet jeg at det fremdeles er studenter fra mitt 2014 kull som enda ikke er i jobb i politiet, og det er nå snart 16 mnd. siden uteksaminering fra PHS. IP- godkjenningen varer til 19.desember 2015 for 2014 kullet. Uten IP godkjenningen havner nyutdannede fort iikke-aktuelle-bunkennår de fortsetter å søke jobb i politiet

Den siste tiden leser vi nærmest daglig i media om politidistrikter som må henlegge saker som følger av lav bemanning på etterforskningssiden eller som ikke har nok patruljer til å rykke ut på oppdrag, pga. de allerede er på minimumsbemanningen. Svært mange politidistrikt har biler som har rundet 250.000 km, og nærmest ukentlig er innom verkstedene. Når det blir varslet at budsjettene for 2016 blir tilsvarende 2015 eller faktisk lavere enn 2015, da sier det seg selv at det ikke er forenelig for å drive et forsvarlig tilbud av polititjenester til folket

Verken den sittende eller forrige regjeringen har gjort det de burde gjør for politidekningen. Det at det skulle økes til 720 studenter årlig på PHS var et samlet Stortingsvedtak på. Men ingen av regjeringene, uansett farge, har evnet å tenke videre: «Hvordan få disse 720 ut i jobb hvert år».

Jeg hadde, før Stortingsvalget i 2013, tro på at den borgerlige regjeringen skulle greie å gjøre det de rødgrønne ikke gjorde: å få nyutdannede ut i jobb. Dessverre har de ikke gjort det. Etterslepet av antall nyutdannede politi uten jobb som de rødgrønne etterlot seg, har bare vokst, og den nåværende regjeringen gjør som den forrige: Skyver etterslepet foran seg.

Kan det da ikke komme ÈN regjering som nuller ut etterslepet og kan sette politiet i stand til å ivareta borgernes sikkerhet på alvor, både når det gjelder kjøretøy, utstyr og bemanning?

Powered by Labrador CMS