Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.
Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

DEBATTINNLEGG

Samfunnet trenger oss mer enn noen gang

Jeg er bekymret for barn og ungdommer som har levd store deler av sin oppvekst med strenge smitteverntiltak. Krigen i Ukraina setter igjen både politiet og samfunnet for øvrig på nye prøvelser.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Jeg er imponert over innsatsen ledere og medarbeidere har vist gjennom to krevende år med pandemi. Det var vel få av oss som forutså at det faktisk skulle bli krig i Europa, og flyktningstrømmen setter oss igjen på nye prøvelser. Vi står i en ekstraordinær situasjon, som krever mye av politiet.

Gjennom hele pandemien har jeg vært bekymret for de mest sårbare blant våre innbyggere. Og jeg har vært ekstra bekymret for sårbare barn og unge, som jeg mener har båret den største byrden av smitteverntiltakene.

Psykisk uhelse, forsterkede forskjeller, varige ulikheter og utenforskap blir trukket frem som bivirkninger av pandemien. Vi vet at disse faktorene har betydning også når det gjelder kriminalitet.

De siste månedene har vi gjennom et arbeid vi har kalt «Fremtidens polititjenester» snakket mye med innbyggere i Øst politidistrikt. Vi ønsker å vite mer om hva de er opptatt av, og hvilke forventninger de har til politiet.

Det gjør inntrykk på meg å høre at alle ungdommene vi har snakket med gjennom dette arbeidet, sier at de ønsker å ha mer kontakt med politiet.

De ønsker at vi er tilstede, der de er, i fredstid.

«Symbolet på trygghet og fred»

Vi har blant annet møtt flere ungdommer på en ungdomsklubb. De ga uttrykk for at de satt stor pris på at politiet kom og snakket med dem, og at vi var opptatt av hva de mente. En av guttene sa følgende:

«Politiet er symbolet på trygghet og fred, ikke noen vi skal være redd for. Det er viktig at dere ufarliggjør dere, slik at vi skjønner at dere er folk vi kan gå til.»

Å være et symbol på trygghet og fred er kanskje viktigere enn noen gang.

Å være et symbol på trygghet og fred er kanskje viktigere enn noen gang. Vi må representere trygghet når verden rundt er utrygg. Vi må representere trygghet både for ungdommene som allerede er her, og for de mange som kommer fra utrygghet og krig.

Hvordan gjør vi det? Jeg tror synlighet og tilstedeværelse er et av de viktigste svarene på dette. Vi må være ute der ungdommene er, vi må snakke med dem også når det ikke har skjedd noe – og vi må håndtere dem på en god måte også når det har skjedd noe.

Vi vet fra flere undersøkelser – og egne erfaringer – at innbyggerne er mest opptatt av hvordan de blir møtt av politiet. Å bli møtt med trygghet, empati og bli trodd er det viktigste.

Møte med unge mennesker

I disse dager møter politiet mange unge mennesker, flere årskull, som ikke har hatt mulighet til å feste og «være unge». Jeg unner dem å ha det gøy.

Men det krever at vi er flere voksne som må trå til, og samarbeidet med kommunene og andre aktører er avgjørende. Politiet kan ikke gjøre denne jobben alene, men vi skal være der.

Samfunnet trenger oss mer enn noen gang. Vi må være forberedt på å bli satt på nye prøvelser. Det tar vi på alvor, og jeg er trygg på at vi skal levere.

Powered by Labrador CMS