OSLO: PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold argumenterer hvorfor de mener den bør forbli i hovedstaden.

En ny politihøgskole bør bygges i Oslo

Faglige og kriminalpolitiske argumenter må vektlegges, mener PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Publisert

Politistudentene trenger en ny og moderne politihøgskole, og vi er glad for at politikerne våre ser det.

Nå er kampen i gang om hvor den bør ligge, og som rektor ved Politihøgskolen og politimester i Oslo er det naturlig at vi mener noe om hvor og hvorfor.

Vi håper ikke lokaliseringen avgjøres av førstemann til mølla, eller at aktive næringsinteresser skal tillegges for mye vekt av engasjerte lokalpolitikere.

Ved en ny lokalisering av Politihøgskolen i Oslo må det legges vekt på faglige og kriminalpolitiske argumenter. Hybelpriser kan vel neppe være noe vektig argument all den tid politiutdanningen i Oslo er den mest populære i landet.

Hovedstaden spiller en faglig rolle

UT AV OSLO: Regjeringen vil flytte Politihøgskolen ut av Oslo og Majorstua. Dermed kan 429 årsverk og flere hundre politistudenter bli flyttet ut av hovedstaden.

Det er noe forunderlig ved det at flytting av Politihøgskolen begrunnes i ønsket om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Tre av fire studiesteder ved Politihøgskolen er alt solid plassert utenfor hovedstaden. Det kan umulig være et mål i seg selv at all politiutdanning skal flyttes, uavhengig av hva som da går tapt på veien.

I dag har vi en helhet, hvor hovedstaden spiller en vesentlig faglig rolle for politiutdanningen, og det må den fortsatt gjøre.

Det er altså ikke uten grunn at vi ønsker at Politihøgskolen fortsatt skal lokaliseres i Oslo.

Hvor Politihøgskolen plasseres spiller en viktig strategisk rolle for integrering og mangfold og dessuten når det gjelder forebygging av kriminalitet og mulig bistand og beredskap ved ekstraordinære situasjoner i hovedstaden.

Ønsker flere med innvandrerbakgrunn

Politihøgskolen ønsker å rekruttere flere studenter med innvandringsbakgrunn.

Det er en politisk målsetting at norsk politi skal gjenspeile befolkningen, og politiet trenger mennesker med flerkulturell forståelse for å løse samfunnsoppdraget enda bedre. Utviklingen i antall søkere med slik bakgrunn har vært positiv de seneste årene, men vi ønsker høyere tall i fremtiden.

Det er altså et viktig demokratisk prinsipp at politiet skal speile befolkningen, og da må norsk politi ha flere ansatte med innvandringsbakgrunn.

Vi vil lettere kunne drive aktivt rekrutteringsarbeid mot de gruppene vi trenger å rekruttere fra, i hovedstaden. Dette er en av årsakene til at vi anser Groruddalen eller Oslo sør for å være egnet som nytt sted for Politihøgskolen i Oslo.

Groruddalen og Oslo sør er noen av områdene i Oslo, og Norge, med størst kriminalitetsutfordringer og behov for mer forebyggende politiarbeid. Oslo politidistrikt har et ansvar for å holde kriminaliteten nede, og Politihøgskolen har lange tradisjoner og tette bånd til Oslo politidistrikt.

Vi ønsker at politistudentene i større grad enn i dag gis en rolle i nærmiljøet og har tro på at det kan gi god effekt i forebyggende øyemed.

Politistudenter, som har fersk kunnskap om forebygging, kan bidra til å skape trygghet blant innbyggerne i hele lokalmiljøet. Dette må vi ikke gå glipp av.

Risikerer å miste kompetanse

Videre risikerer vi å miste annen kritisk kompetanse ved en flytting vekk fra Oslo.

Politiforskerne våre er viktige spesialister og premissleverandører for politietaten. Det vil være synd å miste dem midt i en politireform med store forventninger til at politiet skal jobbe mer kunnskapsbasert.

Det må her også nevnes at høgskolens etter- og videreutdanning har base i Oslo og lener seg på de ekstra tilganger til fag og forskning som finnes både ved høgskolen, i Oslo politidistrikt og øvrige sentrale enheter i politiet.

Groruddalen og Oslo sør er satsingsområder innen byutvikling i Oslo. Vi mener Politihøgskolen vil være et positivt bidrag til dette, med mange arbeidsplasser og studenter. Også her vil det være egnede tomter som vil være rimeligere og gi bedre lokaler enn dagens skole på Majorstuen.

Vi oppfordrer politikerne våre til å puste med magen, følge den planlagte prosessen og utrede lokaliseringen av Politihøgskolen nøye.

Beslutningen om hvor Politihøgskolen skal ligge må baseres på mer enn næringslivsinteresser og private aktører som kan sette opp bygget raskt.

Tomme militærleirer er også uegnede alternativer for en moderne politiutdanning.

Avgjørelsen er viktig for Politihøgskolen, men også for Oslos innbyggere. Erfaringene og resultatene fra Oslo får raskt betydning for hele Norge.

Innlegget ble først publisert i Aftenposten, og er gjengitt med tillatelse.

Powered by Labrador CMS