Holmlia i Oslo

Vi ønsker en trygg hovedstad, men løsningen er ikke detaljstyring av politiet

Skriver Guro Angell Gimse fra Høyre.

Publisert

Vi politikere ønsker alle å jobbe for at Oslo skal være en trygg hovedstad. Løsningen er likevel ikke detaljstyring av politiet fra Stortingets talerstol, slik vi var vitne til nylig.

Det må demmes opp for en negativ utvikling i hovedstaden. Oslo har hatt få problemer sammenliknet med andre hovedsteder. Det er dessverre på det rene at vi nå ser kriminelle miljøer som forsøker å gjøre seg gjeldende, og flere unge står i faresonen for å bli løpegutter for disse miljøene.

Politiet jobber intenst for å bekjempe denne tendensen. Det er viktig at vi politikere nå lar politiet få jobbe med nødvendige endringer for bekjempelse av gjengkriminalitet og andre lovbrudd. Vi må ikke falle for fristelsen til å detaljstyre politiet. Vi opplevde nettopp et forsøk på en slik detaljstyring da venstresiden fremmet et forslag om dirigering av permanent politiinnsats til Holmlia. Dette er en uhørt involvering. Hva vet vel vi på Stortinget om det totale kriminalitetsbildet i hovedstaden og de konkrete behovene? Det er opp til politiet å disponere ressursene sine på en best mulig måte. Vår oppgave er å sørge for rammene.

Guro Angell Gimse, Høyre

Vi politikere må ha is i magen og la politireformen få virke. Politiet i Oslo er i ferd med å organisere seg slik at de kan bruke ressursene mer fleksibelt. Mobile konsepter vektlegges i større grad, men det etableres også faste møtesteder i de ulike bydelene. Det satses på internett og patruljering på nett, samarbeid med kommune og andre etater. Et viktig poeng når politiet skal bekjempe gjenger og ungdomsmiljøer som kan være på vei inn i gjengkriminalitet, er å se på den totale innsatsen. Nå organiseres politiet slik at man i større grad får til mer arbeid på tvers av avdelinger. Politiet møter en annen type kriminalitet nå enn for 10 år siden. Vi står overfor et paradigmeskifte rundt hvordan kriminaliteten arter seg, noe som  gjør at politiet må tenke annerledes. Dette ligger innenfor rammene til politireformen.

Utradisjonelle etterforskningsmetoder som eksempelvis kommunikasjonskontroll og dataavlesing er også viktig i bekjempelsen av gjengproblematikk og organisert kriminalitet. Dette er et område hvor regjering og Storting har gitt politiet større handlingsrom de siste årene.

Vi politikere må ha is i magen og la politi­reformen få virke

Regjeringen har fulgt opp problemene i Oslo over flere budsjetter og i år gis det 30 millioner ekstra til politiinnsats i Oslo sør. Det viktigste fra politisk hold nå er at vi gir politiet tillit til å sette i verk riktige tiltak. Vi politikere er også på jobb for en trygg hovedstad, men det bør skje på armlengdes avstand.

Powered by Labrador CMS