Politiuniform og bil.
Politiuniform og bil.

Hvor blir det av en felles grafisk profil?

For snart tjue år siden bestemte Politiavdelingen – den gang i Justisdepartementet – at det var på tide å fastsette en felles grafisk profil for politietaten. Bakgrunnen for arbeidet var et villnis av symboler, begreper og andre grafiske elementer i etaten. Det var på tide å luke i hagen.

Publisert Sist oppdatert

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt. I utvalget var det representanter fra ytre etat både på ledersiden og fra fagforeningene. Til utvalget ville avdelingen knytte en faglig kompetanse og det ble bedt om et lukket tilbud fra et utvalg av byråer og selskaper. Geelmuyden og Kiese ble engasjert og to konsulenter tiltrådte utvalget.

Det var mange hensyn å ta under arbeidet. Derfor ble Utenriksdepartementet konsultert når eller hvis politiet skulle bruke Riksvåpenet i profilen. Norsk Språkråd ble spurt om politi skulle stå i entall ubestemt eller entall bestemt. En heraldiker ble spurt om utformingen av skilt. Det var altså mange hensyn som skulle tas, men ikke minst var utvalget opptatt av at utformingen skulle ha en stram og myndig form på de grafiske elementene, men uten at det virker autoritært. Politietaten skulle framstå som moderne, men samtidig tidløs.

Like viktig som felles utforming av grafiske elementer, var felles forståelse og bruk av ord og begreper. Utad, både på skilt og i all korrespondanse fra politidistriktene, ble dette bestemt og klargjort i en brukerhåndbok. Etaten skulle ikke lenger bruke «Politi» på skilt som viste hvor tjenestestedet var, men «Politiet». Det var i tråd med for eksempel Utrykningspolitiet, Politiskolen, Politihøgskolen og de andre særorganene som allerede brukte entall bestemt form. Brevarkene skulle vise enkelt hvem som var avsender og politimestrene fikk egen mal på sitt brevark!

Lensmann Eiliv Lønningen i Øygarden skulle flytte inn i nye lokaler og sa seg villig til å være «prøvested» for den nye profilen. Han valgte også å bruke profilen på skilt innvendig, hvilket ikke var med i det opprinnelige forslaget fra utvalget. Tilbakemeldingen fra lensmannen var svært positivt. Departementet bestemte at kostnadene til nye skilt, trykke brevark og konvolutter, visittkort, og så videre måtte dekkes innenfor distriktets eget budsjett, men at det kunne fases inn over lang tid! Den nye profilen ble fastsatt og innført med virkning fra 1. mars 2000.

Den grafiske profil er altså et stilisert politiskilt med Riksvåpenet og ordet POLITIET. Kongekronen har ikke noe skrift verken ved siden eller over. Over Kongen er bare himmelen. Skiltet hviler på en blå bakgrunn (himmel og hav!).

Når vi ser bilder fra de enkelte tjenestesteder sveipe over TV-skjermen eller i avisene, er det etter min mening fortsatt forskjellige utforminger på skilt og skrift. Det har gått lang tid! Noen kilder sier at ledelsen i Politidirektoratet ikke likte den grafiske profilen og lagde sin egen steriliserte utgave av politiskiltet. Nå når etaten skal over i en stram og moderne organisasjon, nærpolitireformen, kunne det kanskje være på tide å gjennomføre det som allerede skulle vært gjennomført på 17 år?