HELIKOPTER: 339-Skvadronen fra Bardufoss trener under vinterøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark.

Politihelikopter i Finnmark? Ja, det er mulig!

Siden ingen av statsetatene og kommunene i Finnmark har «behov nok» eller «befolkningsgrunnlag nok» for et eget helikopter - tenker jeg man bør vurdere et spleiselag for en felles helikoptertjeneste.

Publisert

Det er mange tema jeg engasjerer meg i. Av og til tror jeg omgivelsene mine synes det blir litt mye, men det meste lar seg jo løse. Min utfordring er at jeg vil veldig mye og jeg brenner virkelig for at alle i Finnmark skal ha det bra, og at Finnmark skal være et godt sted å vokse opp og et godt sted å leve. 

Jeg har også klokketro på at om vi samler kreftene våre – så skal vi får det meste til.

Derfor har jeg engasjert meg i flere saker som for eksempel det å ta vare på de sårbare i vårt samfunn – jeg utfordrer kommunene på dette tema og det vil være et tema på alle politiråd fremover. Jeg ønsker en desentralisert politiutdanning i Finnmark for å rekruttere og for å beholde politi i Finnmark – det er mulig om man bare vil. Vi jobber med å realisere Stortingets beslutning om samlokalisert nødmeldetjeneste også i Finnmark. Det er viktig for å få til en bedre beredskap og samvirke nødetatene imellom. Prosessen har tatt lang tid, men det skyldes i stor grad beslutninger som tilligger andre enn oss. 

ØNSKER SPLEISELAG: Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

Nå tenker jeg å skrive om en sak som Politiforum løftet forrige uke. Nemlig helikopter.

Mobilitet er veldig viktig for politiet av flere årsaker - ikke bare skarpe oppdrag. Jeg synes at mange tenker på «beredskap» litt for snevert.

For meg er beredskap mer enn de skarpe oppdragene. Det er like viktig å ha beredskap for å forhindre at det oppstår skarpe oppdrag.

Politiets nye helikoptre

Jeg var på Gardermoen forrige mandag og så på politiets nye helikopter, og jeg må si at til tross for at jeg var imponert over det gamle konseptet, er dette nye konseptet i en helt annen liga. For en ressurs! 

Den har kapasiteter; både tekniske og taktiske, med fastmontert utstyr som en bare kan drømme om. Den har også transportkapasitet som det gamle helikopteret ikke hadde. Den kan nemlig gi et helhetlig polititjenestetilbud.

Transport til operative mannskaper, redning, etterforskning og etterretning. Så må jeg si at jeg ble litt trist når jeg innså at vårt distrikt ikke kommer til å ha mye glede av denne enorme ressursen. 

Til nå har vi fått lov til å støtte oss på Forsvarets Bell 339 skvadron. Men da når det gjelder operativ beredskap og transport av mannskaper. Når jeg tenker på helikopter, så tenker jeg ikke kun på skarpe oppdrag/ operativ beredskap, jeg tenker også på hele politifaget - og jeg tenker redning. 

LES OGSÅ: Vurderer midlertidig helikopterløsning for politiet i Nord-Norge

Spleiselag

339 skvadronen har tidvis vært i Finnmark og har dermed vært lett tilgjengelig for oss i disse periodene. Likevel må jeg si at forutsigbarheten kunne vært bedre.

Det kunne vært veldig mye bedre med fast helikopter i Finnmark. Det at helsesektoren nå bistås av Forsvaret med sin Bell - gjør at også andre områder som redning er bedre dekket for oss. 

Ifølge avisen Ságat ble en manns liv berget på Jarfjordfjellet, takket være ambulansehelikopteret til Forsvaret. Kanskje kan vedkommende takke luftambulansestriden for at helikopteret var her akkurat da han trengte det. Tenk om det er flere vi kunne nådd fram til i tide, som her.

Jeg forstår at dette er en politisk sak og at det har vært gjort noen beslutninger som vanskelig lar seg reversere. Og det er heller ikke mitt forslag.

Det er imidlertid en løsning som ikke har vært vurdert tidligere. Siden ingen av statsetatene og kommunene i Finnmark har «behov nok» for et eget helikopter og ikke har «befolkningsgrunnlag nok» - tenker jeg at man bør vurdere et spleiselag og en felles statlig helikoptertjeneste i Finnmark.

Politiet har behov for en viss kapasitet. Vi har Grensevakten, som har grensekontroll på Schengens yttergrense på våre vegne, og som trenger helikopter,  og vi har tidvis behov for bedre helsekapasitet. Behovet er der, med andre ord. 

LES OGSÅ: Dra på Lopphavet, for en vellykket pengebruk

Stort område

Hvordan kan vi løse dette? Så vidt jeg har forstått har politiet (Norge) opsjon på tre helikopter til - en opsjon vi kunne løst ut. Norge kunne tatt denne muligheten og kjøpt inn disse også, og satt de i beredskap i Finnmark for alle statlige etater som politi, Forsvaret og helse (og brann- og redningsvesen).

Ett av kravene til politihelikoptrene er nemlig at man enkelt skal kunne omkonfigurere dem til forskjellig bruk. Det er sikkert litt mer komplisert enn dette, men her tar jeg kun hovedlinjene.

Hvorfor vil jeg ha dette i Finnmark? Det er først og fremst fordi vi har meget begrensede andre ressurser og kommersielle aktører som vi kan dra nytte av, og vårt geografiske område er meget stort.

Det er et område som er 25 prosent større enn Nordland fylke og 13 prosent større enn Danmark.

Dere som har fulgt med på NRKs dokumentarserie «113» fra Troms i vinter, har sett hvor god kapasitet et helikopter virkelig er – med mitt forslag kunne vi hatt det samme i Finnmark.

Jeg er klar over at vi har Sea King og 330 i Finnmark, men den har begrenset kapasitet og den er ikke klar til slik flerbruk som jeg skisserer. Den har heller ikke de kapasitetene som politihelikopteret har. Dessuten har ikke politiet samme skranker for å bistå Forsvaret eller helse som motsatt.

Hvis vi gjør dette til et spleiselag for nasjonen - så vil det være mulig å realisere. Da vil det ikke være uoverkommelig for noen av enkeltsektorene. Betingelsen er imidlertid at vi tør å frigjøre oss litt fra sektorprinsippet, at vi tør å tenke nytt, tenker litt på helheten i våre behov og er villige til å ta et tak alle sammen. Er vi der? 

LES OGSÅ: Her er politiets nye helikoptre

Powered by Labrador CMS