Politidirektoratet avviser spekulasjoner om innkjøp

Politidirektoratet avviser påstander.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet avviser spekulasjoner rundt anskaffelser av dataverktøyet Questback, slik det fremkom i NRK radio, nett og TV torsdag 28. februar.

Politidirektoratet har lagt frem en omfattende dokumentasjon for NRK, første gang i 2006 og senere nå i februar 2008, om de faktiske forhold i saken.

Politidirektoratet vil opplyse følgende:

Anskaffelsen av dataverktøyet Questback i 2004 var i utgangspunktet ikke omfattet av anbudsregler, det var planlagt en beskjeden bruk. Etter en tid viste bruken av Questback seg å bli av større omfang, slik at vi måtte igangsette en innkjøpsrunde. Etter denne runden falt valget også da på Questback.

Eget initiativ

Høsten 2007 igangsatte satte Politidirektoratet på eget initiativ forarbeidene til en anbudsprosess for våren 2008. Samme høst orienterte vi, også på eget initiativ, Riksrevisjonen om saken. På det tidspunktet vi inngikk avtalen, og i den første tiden (2004 - 2006) handlet vi i tråd med de forutsetninger vi da kjente. Ettersom behovet og bruken vokste, ser vi at vi kunne vært enda mer presise og dokumenterte i innkjøpsrunden, og at vi enda tidligere kunne ha igangsatt fullt anbud. Men dette iverksettes altså nå, etter forarbeid i 2007.

Ingen innvirkning

NRKs journalist stiller spørsmål ved om det at Ingelin Killengreens sønn tidligere var tilknyttet firmaet Questback, hadde innvirkning på innkjøpsprosessen. Det har ikke på noe tidspunkt vært en kobling mellom det at John Killengreen jobbet i firmaet i en periode, og Politidirektoratets valg av leverandør. John Killengreen hadde ikke kontakt med Politidirektoratet i den initierende fasen, eller i løpet av det første året vi brukte verktøyet. Han var ikke tilknyttet Questback da innkjøpsrunden ble igangsatt, og kontrakten er inngått av helt andre personer. Fra vår side er vi imidlertid klare på at det ikke er grunnlag for spekulasjoner om dette.

Håndtert av Personal

Ingelin Killengreen har ikke vært involvert i valg av leverandør, eller betingelser for valg av leverandør. Personalavdelingen i Politidirektoratet begrunnet et behov for et slikt verktøy for spørreundersøkelser, og politidirektørens ledergruppe støttet dette. Men prosessen er hele veien håndtert av Personalavdelingen. Politidirektoratet vil derfor avvise at det på noen måte har vært koblinger mellom politidirektøren, Politidirektoratet og hennes sønn i denne saken, og mener å ha solid dokumentasjon for dette.