Trygve Aandstad er blant søkerne til Norges nye NC3.
Trygve Aandstad er blant søkerne til Norges nye NC3.

50 har søkt jobben som sjef for Nasjonalt cyberkrimsenter

Se søkerne!

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke gikk søknadsfristen for jobben som leder for det som har fått navnet Nasjonalt cyberkrimsenter. NC3, som gjerne er den internasjonale betegnelsen for slike sentre, ble bekreftet oppretta i fjor og skal startes opp på Kripos.

Totalt har 50 personer søkt jobben som NC3-sjef. 42 er menn, 8 er kvinner:

15 av de 50 er unntatt offentlighet. Blant de 35 andre finner man imidlertid flere navn som er sentrale innen digitalt politiarbeid i dag (se utvalgte navn under søkerlisten).

Intervjuer av søkerne skal allerede være i gang. Kripos ønsker å lande ansettelsen så fort som mulig.

BAKGRUNN: Derfor trenger Norge et NC3

Her er hele søkerlista

Navn (alder), Kjønn
Unntatt offentlighet, K
Jacob, Enana (29) K
Khattak, Naim (28) M
Unntatt offentlighet, M
Rasanathan, Raj (39) M
Thorsen, Ole Christoffer (32) M
Bjørlin, Manfred (36) M
Gaarder, Thorbjorn (62) M
Stien, Tormod (50) M
Unntatt offentlighet, M
Ghei, Chand Svare (41) M
Mushtaq, M. Imran (45) M
Nor, Glenn (29) M
Unntatt offentlighet, M
Unntatt offentlighet, M
Bjørn R. Watne (40) M
Mikkelsen, Odd Rune (49) M
Kaasen, Tore (60) M
Westhelle, Lars-Erik Oscar Friedrich (53) M
Haugen, Karl Petter (49) M
Buanes, Trude Maren (46) K
Østgulen, Wilfred (51) M
Sem, Vidar (51) M
Unntatt offentlighet, K
Campos, Marco Aurelio Constantino de (35) M
Unntatt offentlighet, K
Hoken, Hans Petter (52) M
Brunstad, Dag Anders (51) M
Bertilsson, Björn (40) M
Unntatt offentlighet, M
Unntatt offentlighet, M
Ronæs, Einar (48) M
Børresen, Gunnar (46) M
Andersen, Morten (45) M
Aandstad, Trygve Kringlebotn (43) M
Barstad, Are (55) M
Eriksen, Kenneth (44) M
Stenersen, Bjørnar (43) M
Unntatt offentlighet, K
Unntatt offentlighet, M
Unntatt offentlighet, M
Tellefsen, Eivind (46) M
Wahlström, Håkan (53) M
Austad, Trond (42) M
Unntatt offentlighet, M
Furuhaug, Robert (45) M
Unntatt offentlighet, M
Unntatt offentlighet, M
Unntatt offentlighet, K

Mer om noen av navnene som har søkt

Trygve Aandstad
Trygve Aandstad

Trygve Aandstad (43)

Trygve Aandstad er en kjenning på Kripos, som tidligere leder for Voldsseksjonen på Kripos. Det siste året har han blant annet ledet arbeidet med å opprette et cybersenter for Interpol i Singapore. Det gjør at han har ferskvarekompetanse når det kommer til både cyberkriminalitet og internasjonalt samarbeid på feltet.

Trond Austad
Trond Austad

Trond Austad (42)

Robert Furuhaug
Robert Furuhaug

Leder i dag seksjon for datakriminalitet ved Oslo politidistrikt. Dette er den største seksjonen i politidistriktene på feltet og bistår i en rekke store saker.

Robert Furuhaug (45)

Tormod Stien
Tormod Stien
Wilfred Østgulen
Wilfred Østgulen

Er fagansvarlig for faget digitalt politiarbeid på Politihøgskolen i Oslo. Har tidligere jobbet ved blant annet operasjonssentralen i tidligere Søndre Buskerud politidistrikt.

Tormod Stien (50)

Tormod Stien er assisterende direktør i Politiets IKT-tjenester, og var personen som fungerte som direktør for PIT etter at forrige sjef Erik Hasle sluttet. Lang fartstid i flere mobilselskaper, deriblant Telenor og Network Norway, før han begynte i politiet.

Utover dette kan også Vidar Sem, som leder avdelingen for prosjekt og testledelse i Politiets IKT-tjenester nevne

Wilfred Østgulen (51)

Seksjonsleder for strategi og arkitektur innen IKT-avdelingen i Politidirektoratet. Har tidligere fungert som IKT-direktør i POD ved IKT-direktør Cato Rindals fravær. Har bakgrunn fra Sykehuspartner.

Trude Buanes (46)

Leder for et påtaleavsnitt i Oslo politidistrikt. Har snart 20 år bak seg som politiadvokat i ulike deler av landet.

Også Karl Petter Haugen har søkt jobb. Haugen er underdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har også vært sjef for Forsvarets kompetansesenter for objektsikkerhet.

Flere andre søkere har erfaring fra IT og IT-ledelse i privat næringsliv.

Setter kompetanse innen teknologi først

Og kanskje er jobben som NC3-leder i Norge jobben for noen fra utsiden av etaten. Mens politiet ofte har krevd politiutdanning eller master i jus ved andre lederstillinger, vektlegges nemlig først og fremst teknisk kompetanse når sjefen for NC3 skal ansettes.

Ledererfaring, god teknologisk innsikt, gjerne utdanning innen teknologi og erfaring fra teknologiintensive virksomheter, var egenskaper og kvalifikasjoner Kripos ønsket seg i stillingsutlysningen.

Målet er at NC3 skal ha 200 medarbeidere i løpet av 2021. Sjefen vil dermed stå ansvarlig for en gradvis opptrapping miljøet som blir politiets eksperter på kriminalitet i og mot det digitale rom.

Å bestemme hva slags kompetanse senteret skal inneholde blir etter alt å dømme en av hovedoppgavene. Slike miljøer er i andre land satt sammen av både politi og for eksempel dataingeniører, eller andre med datakompetanse.

Både Sverige, Danmark og EU har lignende sentre for cyberkriminalitet i dag.

BAKGRUNN: Derfor trenger Norge et NC3.

Powered by Labrador CMS