Visste: Håkon Skulstad er assisterende direktør i Politidirektoratet og har vært ledet gjennomføringen av Nærpolitireformen. Karin Aslaksen er HR-direktør i Politidirektoratet.

POD-topper kjente til lederkonflikt i lang tid – satte ikke inn tiltak

Ledere ble sykemeldt og de som skulle omorganisere Sør-Øst politidistrikt klarte ikke jobbe sammen. I godt over et år visste noen av de øverste sjefene i Politidirektoratet om situasjonen.

Publisert

Flere kilder bekrefter overfor Politiforum at Politidirektoratet har kjent til at flere ledere har reagert på politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, sin lederstil.

I dag kan Politiforum avsløre at personer i interimledergruppa som har leder arbeidet med å omorganisere det store politidistriktet Sør-Øst politidistrikt, har var varslet om politimesterens oppførsel. Ifølge to varsler og ulike kilder, bunner det i hvordan politimester Christine Fossens har opptrådt overfor flere personer i interimledergruppa.

Men kunne Politidirektoratet (POD) grepet inn og hjulpet distriktet på rett kjøl? Ja, mener kilder Politiforum har snakket med.

– Politidirektoratet har kjent til situasjonen lenge, men har ikke fulgt opp, sier en av varslerne.

BAKGRUNN: Varslet om politimesterens lederstil i Sør-Øst politidistrikt.

Reformsjefene grep ikke inn

Ledet reformarbeidet: Håkon Skulstad, nå assisterende politidirektør.

Etter det Politiforum forstår, skal flere i direktoratet være kjent med den fastlåste situasjonen i Sør-Øst politidistrikt. Det gjelder blant annet noen av de aller øverste sjefene i politiet.

Det skal blant annet gjelde Håkon Skulstad, som ledet Prosjekt nye politidistrikter i Politidirektoratet fram til i fjor vinter, før han ble assisterende politidirektør. HR-direktør Karin Aslaksen og Skulstads etterfølger som PNP-sjef, Eva Sjøholt-Sandvik, og skal også ha vært kjent med konflikter.

Leder reformarbeidet: Eva Sjøholt-Sandvik er nåværende leder for Prosjekt nye politidistrikter,

– POD har vært kjent med forholdene og hatt muligheten til å følge opp, men det skjer ikke noe, sier en annen kilde.

Ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å sørge for et godt arbeidsmiljø. Men slik situasjonen i Sør-Øst politidistrikt har fått utvikle seg det siste året, har den etter det Politiforum forstår bare blitt verre.

Tips oss

Vet du noe om saken? Trykk for å sende oss et tips eller kontakt vår journalist direkte på telefon eller e-post: 91859540 / torkjell@pf.no

 

POD bekrefter: Ble kjent med problemene høsten 2016

HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, bekrefter i en e-post sendt gjennom PODs kommunikasjonsavdeling at Politidirektoratet høsten 2016 ble kjent med samarbeidsproblemene i interimledergruppen i Sør-Øst politidistrikt.

Aslaksen skriver at POD etter dette fulgte distriktet tett. Alle politimestre i Norge har fått hjelp av ledelsesrådgivere i forbindelse med reformarbeidet.

Disse spørsmålene har Politiforum stilt Politidirektoratet:

  • Når ble Politidirektoratet, ved Skulstad, Aslaksen eller Sjøholt-Sandvik, kjent med at det var en konflikt mellom Christine Fossen og medlemmer av interimledergruppen i Sør-Øst politidistrikt?
  • Ansatte i Sør-Øst har blitt sykmeldt i perioder. Hvorfor har Politidirektoratet som arbeidsgiver tillatt at konflikten har fått pågå så lenge som den nå har gjort?
  • Hva slags tiltak har Politidirektoratet initiert siden høsten 2016 for å bedre arbeidsmiljøet i interimledergruppen?
  • Har POD eller kunne POD iverksatt tiltak underveis, mens varslene ble behandlet?
  • Hvilke tiltak planlegger nå Politidirektoratet å sette inn for å bedre situasjonen for de berørte i Sør-Øst?
  • Hvis man varsler mot og står i konflikt med en politimester, kan man være trygg på at Politidirektoratet har kapasitet og ønsker til å iverksette tiltak?
  • Kan politifolk og innbyggere i Sør-Øst politidistrikt være trygge på omorganiseringen av polititjenestene i distriktet har vært gjort på best mulig måte, når det sies ifra om at det ikke har vært rom for å komme med kritiske spørsmål?

– Vi har hatt jevnlig dialog med politimesteren, visepolitimesteren, rådgiveren og mot prosjektet som følger opp reformarbeidet, skriver Aslaksen.

Advokatfirma frikjente politimesteren

Videre skriver Aslaksen at klagene Politidirektoratet fikk i fjor sommer, ble håndtert som varsler i henhold til politiets varslingsrutinger.

– Varslene var rettet mot ledelsen av distriktet, og derfor ble varslene håndtert av POD. Advokatfirmaet Kluge gjennomførte på oppdrag fra POD en vurdering av påstandene i varslene og leverte sin rapport rett før jul 2017. Rapporten er presentert i AMU (arbeidsmiljøutvalget i Sør-Øst politidistrikt, journ.anm.), og det er orientert om oppfølgingen av den, senest fredag 2. februar.

POD skriver videre at varslingsrapporten fra Kluge, som Politiforum ennå ikke har fått innsyn i, konkluderer med at politimesteren ikke har utsatt varslerne for en opptreden som er i strid med arbeidsmiljøloven.

– Kluge konkluderer videre med at politimesteren ved en anledning har opptrådt kritikkverdig overfor en annen person i strid med arbeidsmiljøloven. Det fremkommer ikke andre regelbrudd, men Kluge peker på flere uheldige situasjoner, skriver Aslaksen.

Vil løse konfliktene

Etter det Politiforum erfarer ble varslingsrapporten fra Kluge ferdigstilt i desember. Fredag 2. februar blei det for første gang, godt over ett år etter at POD-toppene for første gang hørte om konfliktene, satt i verk konkrete tiltak gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU).

– Vi er nå i tett dialog med politimesteren og AMU i distriktet for å følge opp de uheldige forholdene som Kluge påpeker. Oppfølgingspunktene vil blant annet handle om å styrke samarbeid og kommunikasjon og å løse opp i de konfliktene som er avdekket, skriver Aslaksen.

Det er Politidirektoratet som skal ta ansvaret for at disse tiltakene nå gjennomføres. 

PF-leder Sigve Bolstad

– Ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og medarbeidere i distriktet i fellesskap må medvirke i de tiltakene som skal bedre den totale samhandlingen i distriktet. Dette er viktig arbeid som vi prioriterer høyt, nettopp for å sikre at politifolk og innbyggere i Sør-Øst kan bli trygge på at omorganiseringen vil fungere på best mulig måte.

Aslaksen påminner også om at Sør-Øst politidistrikt har vært et komplisert distrikt å omstille.

– Politireformen medfører store endringer for alle distriktene. Personal- og organisasjonsløpet og etablering av felles operasjonssentral, innføres trinnvis. Sør-Øst politidistrikt er blant de siste distriktene. Dermed har de ansatte der opplevd en lang periode med interimledelse. Sør-Øst er også alene om å være fire tidligere distrikter som samles i ett distrikt, avslutter Aslaksen.

– En krevende sak

På henvendelse fra Politiforum, bekrefter PF-leder Sigve Bolstad at også han kjenner til konflikten i Sør-Øst.

– Dette er en sak som berører forholdsvis mange personer. Det er særdeles krevende og det er viktig at saken tas på alvor og at man følger rutinene. Tidsperspektivet i saken gjør at saken blir vanskelig for alle og at det er toppledelsen i distriktet det varsles om gjør det heller ikke bedre, sier Bolstad.

Han påpeker viktigheten av oppfølging av varslerne.

– Når man tydelig fra politiledelsen sier at «Takk for at du sa ifra» skal være mantraet, så er det påkrevd at man følger opp de som har varslet, sier PF-lederen.

Powered by Labrador CMS