Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet tause om Mehls millioner

Lederen i Politiets fellesforbund (PF) sier de ønsker å avvente med å kommentere før de har innsikt i alle tallene bak bevilgningen.

AVVENTER: Leder i Politiets fellesforbund, Unn Alma Skatvold, venter til i morgen fredag med å juble over mer penger.
AVVENTER: Leder i Politiets fellesforbund, Unn Alma Skatvold, venter til i morgen fredag med å juble over mer penger.
Publisert Sist oppdatert

I dag torsdag meldte NTB at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil be om en ekstra bevilgning på 840 millioner kroner til politiet.

Men Politiets Fellesforbund (PF) vil ikke slippe jubelen løs helt enda, og ønsker med å vente til i morgen med å kommentere nyheten.

Grunnen er at de må se på både innhold, beløp og føringene som ligger til grunn først. 

Det bekrefter Skatvold til Politiforum. Hun sier de ekstra pengene kommer i en tilleggs-proposisjon. 

- Dersom signalene som er kommet frem stemmer vil det være bra for inneværende år, det vil gi en bedre inngang på 2024, men budsjettet for 2024 er fortsatt like stramt. sier forbundslederen.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD) Roger Bjerke ønsker heller ikke å kommentere bevilgningen noe nærmere før flere detaljer er tilgjengelig. 

Likevel mener han mer penger uansett er gledelig:

- En ekstrabevilgning på 734 millioner kroner vil være en betydelig styrking som vil bedre den økonomiske situasjonen i politiet.

Null-budsjett

Da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem i mai, kom det frem at politiet ville få en budsjettøkning på to milliarder kroner sammenlignet med 2023.

Da rykket Skatvold ut i Politiforum og ba politikerne om å være ærlig. Hun mente forslaget  til statsbudsjettet ikke ga politiet muligheten til et etterlengtet taktskifte.

Selv om det høres ut som et løft, har Politiets Fellesforbund tidligere beskrevet dette som et «null-budsjett».

Bakgrunnen er at 1,5 milliarder kroner av budsjettøkningen spises opp av lønns- og priskompensasjonen, samt andre konsekvensjusteringer av inneværende års drift. Mens den resterende potten på 500 millioner kroner, går til øremerkede tiltak i 2024.

400 millioner i minus

I tillegg drar politiet med seg et større underskudd inn i 2024 som også må dekkes opp.

Per 2. tertial var prognosen for årets merforbruk i politietaten på 388 millioner kroner, selv med tilføring av 550 millioner kroner ekstra i revidert statsbudsjett like før sommerferien.

Da det i slutten av oktober var åpen høring i justiskomiteen på Stortinget om politibudsjettet for 2024, åpnet nesteleder Ørjan Hjortland i PF med å si at norsk politi opplever en alvorlig situasjon. 

Minimum 500 millioner per år

Hjortland trakk også frem at siden forrige budsjetthøring for ett år siden, hadde antallet politiårsverk i politidistriktene blitt redusert med over 400 årsverk. Samtidig er det rekordhøy arbeidsledighet for 2023-kullet på Politihøgskolen. 

Politiforum har tidligere kunnet fortelle at antallet utlyste politibetjentstillinger har sunket markant i løpet av 2023. Kun 41,4 prosent av årets studentkull på Politihøgskolen (PHS) hadde jobb i politiet per 31. august.

Det fremlagte budsjett ga ikke rom for satsinger i politietaten for 2024, mente Hjortland videre.

- Vi foreslår som et absolutt minimum å styrke politiet med 500 millioner hvert år i fire år for å gi alle innbyggerne i Norge en minimum politidekning på to per 1000. Dette sier noe om vår bemanningsituasjon, sa han.

Powered by Labrador CMS