Slik så det ut da studentkullet ble uteksaminert fra Politihøgskolen (PHS) i Oslo sommeren 2023. Nå sliter veldig mange av disse med å få seg jobb i politiet.

Få stillinger og mange søkere: Rekordhøy arbeidsledighet for 2023-kullet

Antallet utlyste politibetjentstillinger har sunket markant i løpet av 2023. Kun 41,4 prosent av årets studentkull på Politihøgskolen (PHS) hadde jobb i politiet per 31. august.

Publisert Sist oppdatert

De nyutdannede fra 2023-kullet har vært forberedt på et trangt jobbmarked, men ikke så trangt som det oppleves nå.

Det sier den nyutdannede polititjenestekvinnen Julie (24), som etter et to måneder langt sommervikariat opplevde at hun ikke har nådd fram med noen søknader.

– Jeg tror veldig mange var forberedt på at det kom til å være vanskelig å få jobb, og at man måtte søke litt, men de færreste var klar over hvor håpløst det føles. Vi hadde hørt rykter om at det var vanskelig å få jobb, men tenkte at det handlet om folk som bare søkte stillinger på det sentrale Østlandsområdet, sier hun til Politiforum.

Av hensyn til videre karriere i politiet, ønsker hun ikke å stå fram med fullt navn.

Om Politiforums tall

  • Politiforum har innhentet en oversikt over alle utlyste politibetjentstillinger de første åtte månedene av 2023.
  • Sommervikariater er ikke inkludert.
  • Alle politidistrikter med unntak av Innlandet har svart, i tillegg til UP, Kripos, PFT, PIT og Politihøgskolen.
  • 11 av stillingene søker kun etter PB2/PB3. 
  • I tillegg har Vest politidistrikt trukket tilbake tre utlyste politibetjentstillinger uten å ansette.

Kun 4 nyutdannede med fast jobb

I dag publiserte Politidirektoratet (POD) ny statistikk over antallet utdannede polititjenestepersoner fra Politihøgskolen (PHS) med politijobb per 31. august.

Statistikken viser at kun 41,4 prosent av de nyutdannede fra 2023-kullet med bestått vitnemål, hadde jobb i politiet da. 

Det tilsvarer 134 personer, hvorav bare 4 personer hadde fast jobb.

Tilsvarende hadde 85 prosent av 2022-kullet og 87,2 prosent av 2021-kullet jobb i politiet på samme tid i fjor og forfjor.

– Mange var forberedt på å starte et sted som kanskje ikke var drømmestedet, og så jobbe seg oppover dit man ville. Ingen var forberedt på å sende inn flere titalls søknader til alle distriktene og få avslag nesten med en gang, sier Julie.

Over 200 stillinger

Tall Politiforum har hentet inn fra store deler av politiet (se faktaboks), viser at det i løpet av de første åtte månedene i år ble utlyst totalt 208 politibetjentstillinger - de eneste stillingene de aller ferskeste politifolkene er kvalifisert til å søke på.

131 av dem ble utlyst i første kvartal. Siden har antallet utlysninger sunket drastisk. 

I månedene juni, juli og august, etter at 2023-kullet på nærmere 400 studenter ble uteksaminert, ble det kun lyst ut 45 politibetjentstillinger. 

I skrivende stund ligger det kun 7 utlyste politibetjentstillinger på politiets jobbportal.

– Jeg har søkt alle stillingene som har blitt lagt ut hittil, som har vært aktuelle for oss, men det har bare vært avslag å få, sier Julie.

Dropper 2023-kullinger

Dette er en hverdag også Joakim Eftedal, nyutdannet polititjenestemann og nestleder i PF Politistudentene, kjenner seg igjen i.

– Tidligere har det vært en trygghet i at man i hvert fall kunne hoppe fra vikariat til vikariat. Problemet nå er at ingen får vikariater heller. Dette gir en stor frustrasjon og bekymring. Nå er det veldig mange som søker stillingene som legges ut. Mange kaller ikke en gang inn nyutdannede fra 2023-kullet til intervju, sier Eftedal.

Oversikten Politiforum har innhentet, viser at en rekke utlyste politibetjentstillinger over hele landet har tiltrukket seg over 150 søkere.

Alexander Stokkedal er leder av Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene. Han er bekymret for jobbutsiktene til både de ferske politifolkene og de kommende studentkullene.

– Politiet står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår, og må håndtere stadig flere utfordringer både fysisk og digitalt. Oppi alt dette opplever politiet en realnedgang i budsjettet. Politibudsjettet slik det er i dag går uten tvil utover kullet ved Politihøgskolen som gikk ut i 2023. Vi mener det er svært problematisk at det i denne situasjonen ikke er midler til å ansette dyktige og høyt kompetente, nyutdannede politifolk, sier Stokkedal.

– En stor frustrasjon

Tallene fra POD viser at total 462 politifolk fra de fire siste studentkullene på PHS ikke var i jobb i politiet per 31. august.

Parallelt med dette, er det et stort behov for politifolk i distriktene, sier Stokkedal.

– Samtidig står det hundrevis av ferdigutdannede politifolk og skraper på døra uten å få jobb. I et samfunnsperspektiv er det dårlig utnyttelse av de offentlige ressursene å utdanne flere enn det fins jobb til, og i et individperspektiv medfører det stor økonomisk utrygghet og en risiko for at politiutdannede heller søker seg bort fra politietaten, sier Stokkedal.  

Tidligere denne uka uttrykte Knut Storberget, tidligere justisminister for Arbeiderpartiet og leder for Forsvarskommisjonen, sterk bekymring for omfanget av ferdigutdannede politifolk som ikke har jobb i politiet.

– Her må regjeringen ta grep. Når vi utdanner folk på en sektor og ikke tar dem imot, da stusser jeg litt, sa Storberget.

Dette stusser også nyutdannede Julie på.

– Den store frustrasjonen blant oss som er uten jobb nå, er at regjeringen samtidig sier at de satser på politiet. De øker antallet studieplasser, samtidig som det er flere hundre uten jobb. Det er det som tærer mest. Det virker ikke som at regjeringen har sjekket statistikken over hvor mange som får jobb. Her ligger det en stor frustrasjon for mange nyutdannede, sier hun.

Alexander Stokkedal, leder av PF Politistudentene.

– Har et håp

At mange nyutdannede polititjenestepersoner bruker tid på å få jobb i politiet, er en problemstilling også tidligere PHS-kull har kjent på. PF Politistudentene-leder Stokkedal peker imidlertid på en vesentlig forskjell:

– For noen år siden var det 720 studieplasser på PHS. Årets kull er 320 færre, men likevel sliter folk med å få seg jobb, sier han.

– Hva må gjøres for å snu situasjonen?

– Jeg mener det minste vi bør forvente er at antallet politistudenter som utdannes reflekteres i bevilgningene på statsbudsjettet.

– Har du tro på at det kommer til å løse seg?

– Jeg har et håp om at politikerne har hørt på det som både PF og mange andre har sagt de siste månedene, om hvor kritisk budsjettsituasjonen er, og at dette er tatt inn i statsbudsjettet for 2024, svarer Stokkedal.

Polititjenestekvinnen Julie er foreløpig avslappet for at det kommer til å løse seg med jobb til slutt.

– Forhåpentligvis har jeg politijobb neste sommer. Det er i hvert fall drømmen, sier hun.

Powered by Labrador CMS