TO MRD: Politiet får to milliarder mer på neste års statsbudsjett, ifølge en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

POLITIBUDSJETTET FOR 2024

Regjeringen vil gi politiet to mrd. mer i 2024

Regjeringen øker politibudsjettet for 2024 med to milliarder kroner. 500 millioner kroner er øremerket særskilte satsinger. 

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.  

Klokken 09 fredag la regjeringen fram statsbudsjettet for neste år. 

1,5 milliard kroner går til å opprettholde dagens aktivitetsnivå i politiet, og 500 millioner er økte satsninger på lokal tilstedeværelse, økonomisk kriminalitet og vold og overgrep. 

– Med dette peker vi ut en tydelig retning for et politi som er til stede i lokalsamfunn over hele landet, sier Mehl i en pressemelding.

De 2 milliardene fordeles på fire prioriterte områder: Opprettholde aktivitetsnivået i politiet, styrket grunnbemanning og lokal tilstedeværelse, tiltak mot økonomisk kriminalitet og kamp mot vold og overgrep.

– Politiet står i en krevende tid. Krigen i Ukraina brakte med seg store, nye oppgaver med flyktninger og en høyere trussel fra spionasje. Samtidig har prisveksten slått inn i politibudsjettene og tvunget politidistriktene til å holde stillinger ledige. Vi må løse de store utfordringene med digital kriminalitet, kriminelle nettverk og fremmed etterretning, samtidig som folk skal ha det trygt i hverdagen rundt i landet, sier Mehl.

Noen nøkkeltall

     Dette er noen nøkkeltall fra neste års politibudsjett, ifølge Justisdepartementet. Flere av disse tallene har vært offentliggjort tidligere.
    • 328 millioner til å styrke førstelinjen i politidistriktene
    • 15 millioner til forebygging av ungdomskriminalitet i Oslo
    • 9,5 millioner til pilot for politiutdanning i Alta
    • 80 millioner til et etterforskningsløft
    • 50 millioner kroner til kampen mot økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk, hvor 15 millioner går til nytt bedragerisenter i Økokrim
    • 100 millioner kroner til opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner
    • 72 millioner kroner til å styrke PSTs kapasitet, blant annet mot terror
    • Regjeringen legger i dag frem handlingsplanen «Trygghet i hverdagen», med tiltak for å styrke beredskap og forebygging frem mot 2025.

Lekkasjer

Allerede torsdag kveld var regjeringen på NRK  med flere budsjettlekkasjer om justisbudsjettet.

Da stilte justisminister Emilie Enger Mehl selv opp i Dagsrevyen og avslørte at politiet får en halv milliard kroner mer til øremerkede satsinger.

- Det er en viktig prioritering. Det handler om at man nettopp skal ha mulighet til å komme seg opp fra det punktet vi er på nå. At det det skal være mulig å ansette folk i politidistriktene i stedet for enda flere nedskjæringer som mange har opplevd, sa justisministeren til Dagsrevyen.

Politiforum har i en rekke artikler belyst budsjettkrisen i politiet og hvordan det stramme politibudsjettet påvirker politidistriktene. 

Senest i går stod Oda Svartis Roos, hovedtillitsvalgt ved Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, frem og fortalte at hun frykter ansattflukt i Oslo-politiet.

I tillegg har det haglet med bekymringsmeldinger fra ulike deler av politiet, der politidistriktene og særorganene har nedbemannet og kuttet i driftsbudsjettene over en lav sko.

Videre skrev NRK torsdag kveld at målet med styrkingen er å jobbe forebyggende mot ungdomskriminalitet og bekjempelsen mot gjengkriminalitet, økonomisk kriminalitet og vold i nære relasjoner.

Halvparten av de 500 millionene ønsker regjeringen å bruke på å styrke det lokale politiet, og statskanalen skrev at dette er penger politidistriktene kan bruke som de vil med visse føringer fra regjeringen.

Powered by Labrador CMS