Må kutte fem stillinger ved Indre Østfold politistasjon

– Det har sammenheng med at vi har for mange stillinger i forhold til tildelt budsjett, sier politistasjonssjef Olav Unnestad.

KUTTER LEDERE: Nedbemanningen tas på lederstillinger og forebyggende, mens etterforskning og patrulje fredes.
Publisert Sist oppdatert

Nylig kunne Politiforum fortelle at det har blitt flere hundre flere sivile årsverk i politietaten etter regjeringsskiftet. Samtidig tynnes antallet politiårsverk ut i rekkene.

Nå viser det seg at det kan bli enda færre.

For Indre Østfold politistasjon i Øst politidistrikt må kutte fem stillinger, og det forebyggende avsnittet vil bli borte, skriver Smaalenes avis.

– Det har sammenheng med at vi har for mange stillinger i forhold til tildelt budsjett. Det handler rett og slett om å tilpasse organisasjonen i forhold til gitte rammebetingelser per nå, sier politistasjonssjef Olav Unnestad til Politiforum.

Beholder førstelinjen

Førstelinjen er «fredet».

– Det vil si at jeg skjermer etterforskning og patrulje, og planlegger å ta ned på lederstillinger og noe på forebyggende, fortsetter han.

MÅ JOBBE SMARTERE: – Det får den konsekvensen at vi får gjort mindre av noe, sier politistasjonssjef Olav Unnestad.

– Hvilke konsekvenser vil det få?

– Det får den konsekvensen at vi får gjort mindre av noe. Samtidig så er det sånn at vi da kanskje må prøve å jobbe litt smartere og snu noen flere steiner. For mitt vedkommende betyr det at jeg må gjennomføre en omorganisering av politistasjonen, sier Unnestad.

Jobbe på en annen måte

Politistasjonssjefen kommenterer hva Smaalenenes avis skriver om at det forebyggende avsnittet vil bli borte, slik:

– Forebyggende avsnitt slik det er i dag blir, hvis omorganiseringen går gjennom, borte fra organisasjonskartet. Det betyr på ingen måte at vi ikke skal ivareta det forebyggende arbeidet. Vi skal jobbe på en annen måte, der flere av oppgavene som tidligere har vært ivaretatt av dedikerte forebyggende medarbeidere nå skal fordeles på flere i organisasjonen, avslutter Unnestad.

Venter på føringer

I november ble det klart at justisminister Emilie Enger Mehl foreslo å gi politiet 734 millioner ekstra i en nysaldering for i år.

Men om politiet får disse midlene, og ikke minst hvordan de vil fordele seg ute i politi-Norge, er enn så lenge uvisst.

«POD venter fortsatt på endelig føringer fra departementet. Nysalderingen skal behandles i Stortinget i morgen og vi vil først etter det få vite hva vi må forholde oss til, skriver seksjonssjef i POD, Hallvard Holm Brenna, i en e-post til Politiforum.

Han forteller at prosessen med å fordele den ekstra bevilgningen også er avhengig av det endelige økonomiske resultatet i enhetene i politiet. 

«Det jobbes derfor med alternativer som følge av hva vi kan forvente av føringer og resultat. Fordelingen legges også fram for drøfting med organisasjonene i sentralt IDF før midlene distribueres ut i etaten. Dette skjer høyst sannsynlig tidlig i 2024», fortsetter Holm Brenna.

Powered by Labrador CMS