BEKYMRET: PHS-rektor Nina Skarpenes er bekymret dersom det ikke blir satt av midler til nye stillinger i 2018.

PHS-rektor bekymret for kutt

Ingen nye stillinger til nyutdannede i 2018, ifølge regjeringens statsbudsjettet.

Tidligere har politiet fått øremerkede midler til 350 nye stillinger for nyutdannede, men slik blir det ikke i 2018, ifølge regjeringens statsbudsjett.

I forslaget står det svart på hvitt at det vil ta lang tid for nyutdannet å få seg jobb:

«…Dette innebærer bl.a. at ikke alle som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen kan forvente å få jobb i politiet i 2018».

Det vekker sterke reaksjoner i Politi-Norge.

Rektor på PHS, Nina Skarpenes deler frustrasjonen.

– I flere år fremover vil det komme store kull med nyutdannet politi fra Politihøgskolen, og det vil da medføre lang ventetid for å komme i jobb. Dette kan ikke minst slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket. Dette gir grunn til bekymring dersom dette blir resultatet av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget, sier hun i en pressemelding.

Gir ikke opp

I budsjettetforslaget ligger det kun penger til å videreføre stillinger for 2017-kullet, men altså ingen lovnader for 2018-kullet.

Nå håper Skarpenes at den videre behandlingen av statsbudsjettet fører til at nye stillinger videreføres også for neste år.

– Vi vet jo at det er stram økonomi i distriktene, dette erkjennes også i statsbudsjettet, og nå overlates prioriteringene til politimesterne innenfor fortsatt stramme rammer. Det er ingen god investering å utdanne store kull, uten å sikre at disse har gode jobbmuligheter. Nyutdannet politi bør raskest mulig i jobb, det er stort behov for disse i etaten og samfunnet, mener Skarpenes.

Ifølge Skarpenes har PHS hatt skyhøye søkertall og et stort antall særdeles godt kvalifiserte søkere. Signalene i statsbudsjettet kan rokke ved dette, mener Skarpenes.

Amundsen kutter ikke i opptaket på PHS-studenter

Siden 2010 har cirka 720 studenter gått ut av landets politihøgskoler. Siden har det blitt satt av midler for å etablere en rekke nye stillinger i etaten, rettet inn mot nyutdannet politi.

Sammen med naturlig avgang har dette gitt de store kullene både jobb og etter hvert fast jobb. Ferske tall fra Politidirektoratet viser nå flere står i faste stillinger, mens 2016-kullet fortsatt henger etter

Bemanningsøkningen er en viktig forutsetning for nærpolitireformen, og det er satt et konkret mål om to politifaglig ansatte per 1.000 innbyggere innen 2020. 

Men til tross for at det kan bli vanskelig for 2018-kullet å få seg jobb, vil ikke justisminister Per-Willy Amundsen rykke ved studentopptaket til PHS. 

Til Politiforum sier Amundsen at han står fast ved et studentopptak på dagens 720 politistudenter.

Hvordan skal politiet klare å nå dette målet når det ikke gis penger til nyansettelser i 2018?

– Vi er nå oppe i 1,83 polititjenestekvinner og –menn per tusen innbygger. Målet ligger fast og det skal vi klare før 2020. Utfordringene i politidistriktene varierer, det er derfor viktig at vi gir politidistriktene handlingsrom til å prioritere hvordan man ressursene anvendes mellom for eksempel nye stillinger og nytt utstyr.

Powered by Labrador CMS