Driftsutgiftene eksploderer

I Bergen fortviler politistasjonssjef Rune Solbakken. Han registrerer at politiet har fått rekordbudsjett inneværende år, men samtidig at utgiftene øker mer enn inntektene.

Publisert Sist oppdatert

For meg, som skal bekjempe kriminaliteten her i Bergen, må vi ned på mikronivå i økonomien. Jeg trenger ikke økonomisk høyskoleutdanning for å skjønne at vi ikke har dekning til å fortsette som før. Budsjettøkningen er for vårt vedkommende kun nominell, ikke reell. Vi ser at budsjettene øker, men utgiftene øker mer.

- Hovedårsaken til våre økonomiske bekymringer knytter seg til at i tillegg til økning i lønnsutgiftene, har driftsutgiftene eksplodert. Dette er sammensatt av flere kostnadsdrivende effekter. Kompetanseutvikling knyttet til nødvendig spesialisering av etterforskere og utgifter vi pådrar oss under etterforskningen av saker, er kostbart. Særlig tolkeutgifter og kjøp av trafikkdata og obduksjoner, trekker penger, men er nødvendige utgifter som øker sterkt. I tillegg opplever vi økte krav til rettssikkerhet, hvor forhold i langt større grad grundig må dokumenteres. Mer enn før må vi drive dobbeltetterforskning fordi at enten domstolen, påtalemyndigheten eller forsvarere ønsker forhold sjekket ut, mens saken går for retten. Det betyr at mine etterforskere bruker mer tid på hver sak. Når det blir et gap mellom det vi har fått på budsjettet og utgiftene, er min eneste mulighet å holde stillinger ubesatte, sier Solbakken.

Dyre utenlandske kriminelle

Kriminalitetsutvikling er kostnadsdrivende i seg selv. Det er åpenbart langt mer kostbart å etterforske en nigerianer med falsk identitet enn Peder Aas fra Bergen.

- Vi kan ikke velge å etterforske kriminelle ut fra økonomiske hensyn. Etterforskning av kriminelle utlendinger gir oss ekstrautgifter, sammen med at dyrebar tid går med for å få sjekket identiteten. I tillegg kommer vi bort i komplekse kriminelle nettverk med forgreninger langt utenfor Norges grenser. Vi har også en situasjon hvor varetektssituasjonen er sprengt. I begynnelsen av mars hadde seksjon for organisert kriminalitet ved vår politistasjon, 53 personer varetektsfengslet. 44 av disse var utlendinger. Disse er spredd på syv forskjellige fengsler i hele Norge, sukker Solbakken.

Han viser til at det i 2007 var 274 årsverk ved Bergen politistasjon. I 2009 ble det redusert til 250, og for å balansere budsjettet i år, må det reduseres ytterligere.

Hva koster en voldtekt?

Solbakken forstår politikerne som etterlyser virkningen av budsjettøkningene. Han har ikke tro på at dette blir synliggjort før politiet begynner å definere sine sluttprodukt og kostnadssette tjenestene, slik det gjøres både i privat og annen offentlig sektor.

- Er det noen som har regnet på hva en patruljetime egentlig koster? Hva er timeprisen for mannskap i kategori 1-2-3-4? Hvis vi vil ha en viss kompetanse på operative mannskaper har det en pris. Hva koster etterforsking av en overfallsvoldtekt med ukjent gjerningsmann? Hva koster et dommeravhør av mindreårige utenlandske utsatt for kjønnslemlestelse? Hva er kostnadene knyttet til politiske beslutninger om vakt- og beredskap på dagens nivå i samfunnet? Hva koster det at patruljen må kjøre 20 mil når det ikke er noen lokale tjenestemenn der det skjer, spør Solbakken. Han mener politikerne ikke får rede på hvor pengene har gått før politiet har kostnadssatt sine tjenester.

- Vi måler jo på sykefravær. Det ville vært langt mer riktig å måle tilstedeværelse. Hvis vi ser hvor mange som møter for å gjøre sin reelle jobb i forhold til hvor mange som egentlig er ansatt, tror jeg mange ville få en overraskelse. Jeg tror fraværet ligger på 30 - 40 prosent. Fordi mange er borte på nødvendig kompetanseutvikling, lovpålagt tjeneste, rettsoppmøter, ferieavvikling og avspasering, sier Solbakken.

Powered by Labrador CMS