Politihuset i Ski ble onsdag formiddag evakuert.

Pakken levert til politistasjon i Ski var en bombe.

Gjenstanden som ble levert til politihuset i Ski onsdag morgen viser seg å være en skarp bombe, med stort skadepotensiale.

Publisert

– I går kveld ble vi orientert av bombegruppen om at den gjenstanden det er snakk om, er en såkalt improvisert sprengladning, konstruert for å detonere ved åpning. En såkalt IED. Med andre ord, en skarp bombe. En reell bombe, som har hensikt og potensiale å gjøre skade på mennesker, sier politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal under en pressekonferanse torsdag.

Det var onsdag morgen, klokka åtte at en pakke ble levert til postmottaket ved Politihuset i Ski. Pakken var adressert til politiet og ble sendt som ordinær post. 

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

– Da pakken skulle åpnes klokka 9 fattet våre ansatte en mistanke om at noe var galt og varslet da i tråd med våre rutiner.

– Deres årvåkenhet og umiddelbare varsling bidro til at området raskt ble avsperret. Deler av politihuset ble evakuert og politiets bombegruppe ble tilkalt, forteller Hasseldal. 

Onsdag formiddag uskadeliggjorde bombegruppa gjenstanden, ved å skyte på den. Hasseldal forteller at det umiddelbart ble igangsatt etterforskning av saken, med en teknisk undersøkelse av selve gjenstanden.

– Dette er en svært alvorlig straffbar handling. Vi anser dette som et angrep på politiet, med stort farepotensial, sier Hasseldal.

Det er nå satt ned en stor etterforskningsgruppe, som har sikret teknikse spor. Det jobbes også med analyse, parallelt med en bred taktisk etterforskning. 

– Så langt er ingen siktet eller pågrepet. Som følge av dette har vi sett det nødvendig å iverksette tiltak for å sikre egne medarbeidere, for å ivareta sikkerheten til våre ansatte.

– Til tross for at vi måtte delvis evakuere bygget var politiet hele tiden i operasjonelt drift, vi hadde en god drift gjennom hele hendelsen, sier Hasseldal.

Kripos bistår nå etterforskningsgruppen. 

– Dette er en svært alvorlig sak som foreløpig etterforskes med utgangspunkt i ulovlig befatning med sprengstoff for å begå en straffbar handling. Strafferammen for en slik handling er ti år, sier politiadvokat Bjørn Thue.

Politiadvokaten utelukker ikke at handlingen vil omfatte flere kriminelle forhold ved en eventuell siktelse. 

Powered by Labrador CMS