Politihuset i Bergen er et av stedene hvor det nå er et ekstra fokus på pakker som mottas.
Politihuset i Bergen er et av stedene hvor det nå er et ekstra fokus på pakker som mottas.

Bomben i Ski politidistrikt 

Gode sikkerhetstiltak på politistasjonene

Postpakken som inneholdt en bombe og ble levert til Follo politistasjon onsdag morgen har ført til at også politidistriktene i resten av landet tar flere forholdsregler når de nå mottar pakker.

Publisert

Onsdag morgen mottok postmottaket ved Follo politistasjon en pakke som inneholdt en bombe.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Øst, Hans-Kristian Ek forteller at de ansatte ved Ski politistasjon er blitt ivaretatt etter hendelsen. 

Lokallagsleder i PF Øst, Hans-Kristian Ek.
Lokallagsleder i PF Øst, Hans-Kristian Ek.

– I Norge har vi det veldig trygt og tar kanskje ikke alle ting så alvorlig, men dette har vært en vekker for oss alle. 

– De ansatte som var i kontakt med pakken har blitt ivaretatt fra første stund, med samtaler og har så vidt jeg vet også fått tilbud om ekstra hjelp om de skulle ha et behov for det, sier Ek.

Han forteller at alle i Øst politidistrikt også har fått god informasjon og beskjed om å ta kontakt om det skulle være noe. 

– Det er også innført gode sikkerhetstiltak i distriktet nå, så jeg er veldig fornøyd med hvordan dette er blitt håndtert. Det er absolutt blitt tatt på alvor, sier Ek. 

Det er 10 år siden en politistasjon sist fikk en reell bombetrussel. I 2008 forskanset en mann seg i en bil utenfor lensmannskontoret i Lørenskog og truet med å sprenge lensmannskontoret med bomben han hadde i bilen. 

Et økt sikkerhetsfokus

Etter hendelsen i Ski på onsdag har flere politidistrikt i resten av landet gjort en innskjerping av sine rutiner.

 – Gode sikkerhetstiltak er allerede på plass i Oslo politidistrikt. Etter at det i går ble sendt en pakke med eksplosiver til politistasjonen i Ski, har det ved post og varemottaket i Politihuset vært en gjennomgang med de ansatte og vekterne som tar imot og gjennomlyser posten.

Politiinspektør ved Oslo Politidistrikt, Johan Fredriksen.
Politiinspektør ved Oslo Politidistrikt, Johan Fredriksen.

– Det skal vises årvåkenhet, og dersom det er mistanke om at pakker eller post som avviker fra det normale, skal varslingsrutinene følges, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. 

Han forteller at dersom det kommer informasjon som tilsier at ytterligere tiltak skal iverksettes, vil de som har aktuelle funksjoner og ansvarsområder bli involvert. 

– Det er ikke kjent at det er informasjon som peker i retning av Oslo politidistrikt i denne saken, allikevel ønsker vi et økt sikkerhetsfokus og henviser til aktuelle tiltakskort og varslingsrutiner ved eventuelle mistenkelige pakker eller brev, sier Fredriksen.

Ekstra fokus på pakker

Også i Vest tar de nå forholdsregler og følger ekstra nøye med. 

– Etter melding fra sentrale styringsmakter har vi gjort en innskjerping i vårt politidistrikt. Vi har allerede på plass flere sikkerhetstiltak, men nå har vi også valgt å fokusere mer på pakkehåndtering ved politistasjonene. 

– I vårt politidistrikt er det mange steder det mottas pakker og ved disse stedene har vi nå et ekstra fokus på hvor det er trygt å oppbevare pakker og hvilke rutiner vi har rundt det å åpne pakkene, sier stabssjef Gustav Landro ved Vest politidistrikt. 

Han forteller at sikkerheten og rutinene allerede er gode, men at man nå har et ekstra fokus på å sjekke hvem avsender av pakker er og hva man skal gjøre om det mottas noe mistenksomt. 

– Om noen skulle motta en mistenkelig pakke, så er vårt tips å ringe 112, så tar vi det derfra, avslutter Landro.