Geir Heivoll og Einar Aadland har skrevet boka «Profesjonsetikk for politiet», som blant annet tar for seg ulike etiske dilemmaer og refleksjoner rundt disse.

Etikk for politifolk

Boka behandler hva etikk egentlig er, for det er jo ikke det samme som «regler».

Publisert

Geir Heivoll og Einar Aadland har skrevet «Profesjonsetikk for politiet», og det passer jo bra når publiseringen av Politidirektoratets egne «Etiske retningslinjer» er rett rundt hjørnet. Heivoll er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har tidligere blant annet skrevet boka «Lovens lange arm».

Aaland er dosent emeritus ved VID vitenskapelig høgskole i Oslo, og har skrevet en rekke bøker om ledelse, etikk, med mere. Dette er deres første bok sammen.

Boka behandler hva etikk egentlig er, for det er jo ikke det samme som «regler», om noen skulle tro det. Etikk er derimot en systematisk refleksjon over moralsk praksis.

I boka får leseren en innføring i ulike begreper og tilgang til ulike verktøy for støtte i denne refleksjonen. Særlig nyttig her er kapittelet om å identifisere etiske problemstillinger.

Det er politifolk boken er skrevet for, og siste halvdel av boka er viet etiske problemstillinger knyttet særlig til politiprofesjonen. Her drøftes blant annet profesjonsbegrepet, politiet som samfunnsinstitusjon, ulike handlingsalternativ i kontrollsituasjoner, med mere.

 

Fakta

Tittel: Profesjonsetikk for politiet

Av: Geir Heivoll og Einar Aadland

Forlag: Samlaget

Den første delen er boka er best.

I delen som er rettet direkte mot politiprofesjonen skinner det gjennom at forfatterne ikke kjenner politihverdagen så godt som de kanskje burde. Eksemplene blir litt banale, og tilnærmingen synes vel teoretisk.

Oppsummert syns jeg dette er en lettlest, god og viktig bok. Det er bra at noen skriver godt om de ulike etiske dilemmaene som politifolk stadig kommer ut for, og boka gir et godt utgangspunkt for egen refleksjon og utvikling. Det gjør ikke så mye at forfatterne ikke «kjenner gata». Politifolk som leser boka vil selv ha egne erfaringer der de kan identifisere dilemmaer og vurdere ulike handlingsalternativer.

Powered by Labrador CMS