Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

ANMELDELSE

Et uvanlig innblikk i skjult etterforskning

Boken «Skjulte tvangsmidler» er et sjeldent innblikk i fagfeltet skjult etterforskning.

Publisert

Skjult etterforskning er et fagfelt få har innsyn i. Det er ikke så rart, for hadde alle kjent til metoder hadde det vært enklere for de kriminelle å finne mottiltak. Så de som driver skjult etterforskning holder mange kort tett til brystet og henviser til «Le Bureau des Légendes» på NRK1. Det er jo underholdende nok.

Fakta

Tittel: Skjulte tvangsmidler

Forfatter: Ingvild Bruce og Geir Sunde Haugland

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 384

Tilgjengelige lærebøker er det selvsagt lite av, og boka «Skjulte tvangsmidler» er i så måte et unntak. Forfatterne er har begge bakgrunn fra Metodekontrollutvalget, som avga NOU-en «Skjult informasjon – åpen kontroll». Boken ble først utgitt i 2014, og en revidert utgave kom i 2018.

Dette er en juridisk lærebok på godt og vondt, som begynner med historikk, forhold til internasjonal rett og det prinsipielle skjæringspunktet mellom hensyn til kriminalitetsbekjempelse og personvern. I behandlingene av de konkrete metodene for skjult etterforskning er materielle og særlig prosessuelle vilkår viet stor plass, mens metodene som reguleres i mindre grad er beskrevet. Boka gir en god oversikt over regelverket knyttet til de skjulte tvangsmidlene.

En fagbok som denne mangler selvsagt ikke henvisninger og referanser, mens konkrete eksempler er det langt mellom. Jeg tror boken hadde tjent på at man i større grad koblet regelverket til praktiske eksempler og dermed tydeliggjorde praktiseringen av regelverket.

Med større nærhet til den praktiske utførelsen ville det også vært lettere å identifisere områder der rettstilstanden er usikker. I et fag der teknologisk utvikling skjer langt raskere enn revidering av lovverk er det stort behov for klargjørende juridisk teori.

Boken gir liten veiledning på områder der loven er uklar, og det er synd forfatterne ikke drøfter disse områdene grundigere.

Du kan lese flere anmeldelser her.

Powered by Labrador CMS