BOKOMTALE

Godt skrevet om mørk side i arbeidslivet

Denne boken er en øyeåpner mot å kjøpe for billige tjenester som håndverk, bilvask eller transport.

Publisert

Denne boken er godt skrevet av en modig forfatter med et viktig budskap.

Modig, fordi forfatteren går rett i strupen på kyniske bakmenn som nevnes ved navn (hentet fra rettskraftige dommer). Modig også fordi han i sitt arbeid har konfrontert hovedmennene direkte i personlige møter, i et miljø preget av trusler og vold.

Fakta

Tittel: Moderne slaveri i Norge

Forfatter: Einar Haakaas

Forlag: Kagge forlag

Sider: 305

Viktig fordi den beskriver et arbeidsliv vi ikke ønsker oss i Norge. Og viktig fordi innholdet gir både politiet og politisk nivå et godt grunnlag for å prioritere arbeidslivskriminalitet høyere.

Boken er breddfull av dokumenterte eksempler på deler av et norsk arbeidsliv vi knapt ante eksisterte, som utnytting av utenlandske arbeidstakere med svakt eller ikkeeksisterende nettverk. Ikke bare ved å underbetale, stjele lønna eller ta skyhøye husleier, men også ved å stjele deres identiteter, og oppta lån i deres navn.

Eksempler fra Lime-saken (som ennå ikke er ferdigbehandlet i rettsvesenet) viser at en av hovedmennene hadde sendt inn rundt 230 lånesøknader i navnet til en av arbeiderne han utnyttet.

Forfatteren har et budskap med boken. Det er å få oss til å åpne øynene mot å kjøpe for billige tjenester som håndverk, bilvask eller transport. Boken beskriver hvordan fiskemottak, transportsektoren, gårdsbruk, gartneri, restauranter og andre leier inn billig arbeidskraft av useriøse bemanningsbyråer som grovt og kynisk utnytter fortvilte arbeidssøkende. Det hele slår beina under skatteinnbetalinger til fellesskapet, det slår beina under seriøse bedrifter med gode arbeidsplasser, og det skaper solid grobunn for tilstøtende kriminalitet.

Teksten gir i tillegg en kraftig påminnelse til politi og påtalemyndighet om å gå tøffere inn i dette miljøet, og ikke minst tydelig påpeke overfor både Justis- og beredskapsdepartement og lovgivere at man aktivt må jobbe mer med dette omfattende problemet.

Forfatteren avslører interne prioriteringer i politiet, der etterforskerne oppfordres til å unngå å skrive anmeldelser for arbeidslivskriminalitet, men i stedet søke å løse det via utlendingsloven og utvisninger. Det tjener politiet liten ære i å utvise de sårbare arbeiderne i stedet for å gå på bakmennene. Det kan ikke være slik at bakmennene ikke tas, bare fordi det kreves mer etterforskning av disse.

For deg som er opptatt av lov og rett i arbeidslivet – eller som vurderer å kjøpe litt for billige tjenester: Les boken.

Powered by Labrador CMS