FISKEBÅT: «MK Arthur» ankommer Frøya med motstandsmennene Odd Sørli og Arthur Pevik om bord. Bildet er hentet fra boka.

Bokomtale: Motstandskampen i all sin bredde

«Motstandskamp fra Trondheim» er en innsiktsfull, interessant og velskrevet bok. Den bringer ny kunnskap både om detaljer og sammenhenger.

Publisert

Boka «Motstandskamp fra Trondheim» følger sporene etter ni unge menn fra Trondheim gjennom andre verdenskrig. Boka er ført i pennen av Tor Busch, som mange norske politiledere kjenner gjennom fagbøker/pensumbøker i organisasjon og ledelse fra ledelsesutdanninger ved Politihøgskolen og fra andre høyskoler. Mange har også møtt ham som foreleser gjennom en periode på mer enn 15 år ved Politihøgskolen.

Handlingen i boka starter den 9. april 1940 og boka følger de ni hovedpersonene fra måned til måned fram til frigjøringen i 1945. De sloss mot tyske styrker og kampene strekker seg fra Trøndelag og opp til Narvik.

DYKK I ARKIV: Forfatter Tor Busch har skrevet boka, som bygger på grundige studier av norske, svenske og britiske arkiver, i tillegg til private arkiver som etterlatte etter de ni personene har stilt til rådighet.

Etter den norske kapitulasjonen, kommer de raskt inn i motstandskampen. I februar 1942 kommer Odd Sørli til Trondheim med ordre fra SOE (Special Operation Executive) i London om å etablere og bygge opp egne kampgrupper i Trøndelag.

Milorg trekker seg tilbake. SOE overtar ledelsen av den militære motstandskampen i fylket. Våpen sendes inn via sjøveien og gruppene får systematisk våpentrening samtidig med at det utvikles planer for å støtte en forventet alliert invasjon. Kampgruppene dekker etter hvert store deler av Trøndelag. 

«Dagliglivet» i motstandskampen

Boka handler ikke bare om de store aksjonene, men like mye om «dagliglivet» i motstandskampen. 

Den viser flukt til Storbritannia, trening i Skottland, spaning på Rinnan-banden, infiltrering av Gestapo, opprullinger, arrestasjoner, fangenskap og til dels harde personlige slag. Vi møter motstandskampen i all sin bredde.

Krig mot den tyske invasjonshæren, opprettelse av hemmelige motstandsgrupper, våpensmugling og sabotasjeaksjoner.

 

Familiene blir rammet hardt. En mister livet, noen blir torturert, og mange blir sittende i fangenskap fram til krigen slutter. To av de ni hovedpersonene i boka opplever aldri frigjøringen, og én blir satt i tysk konsentrasjonsleir.

Boka viser at de som overlever sliter med kompliserte traumer 30-40 år etter at krigen sluttet.

Grundige studier

De ni karene opererer over hele Trøndelag − både fra Trondheim, Sverige og England – og sju av dem slutter seg til Kompani Linge. Leder for operasjonene er løytnant Odd Sørli som etter krigen mottar Krigskorset og Order of the British Empire.

Fakta

Tittel: «Motstandskamp fra Trondheim»
Forfatter: Tor Busch
Forlag: Museumsforlaget
Sider: 424

Busch skriver også innsiktsfullt, levende og interessant om viktige storpolitiske hendelser og inngående om motstandskampen i Norge. Dette gir et godt bilde av krigens utvikling både i Europa og i Norge i tillegg til de spennende historiene til de ni hovedpersonene.

Boka bygger på grundige studier av norske, svenske og britiske arkiver samt private arkiver som etterkommerne etter de ni hovedpersonene har stilt til rådighet.

Den kaster derfor nytt lys over mange historier fra krigen og gir et mer detaljert bilde av hva som skjedde i Trondheim og Trøndelag under den tyske okkupasjonen – som sikkert har klare paralleller til ander områder i Norge. 

Nært og nøkternt

Dette er en innsiktsfull, interessant og velskrevet bok. Den bringer ny kunnskap både når det gjelder detaljer og sammenhenger.

Denne leseren har lært mye om kampene i Norge og krigens gang, også om krigen i Europa, men først og fremst om krigshandlingene i Trøndelag. Boka er illustrert med mange interessante bilder. Den har et omfattende noteapparat.

«Motstandskamp fra Trondheim» er detaljrik, noen ganger for detaljert for en ikke-trønder. Trøndere vil trolig ikke være enig i dette.

Boka er gjør at leseren kommer tett på personene og hendelsene. Den avdekker krigens gru på en nær og nøktern måte, og den er vanskelig å legge fra seg. Jeg anbefaler denne boka varmt.

Powered by Labrador CMS