I bakgården på Politihøgskolen i Oslo er det plassert et brakkebygg. Den huser kontorene til forskere og andre ansatte.

Politihøgskolen ønsker seg nytt bygg, men virker mer bekymret for neste års studenttall

Lar seg ikke stresse av PHS-utsettelse i statsbudsjettet.

Publisert

Da forslaget til statsbudsjett blei lagt fram mandag, slo regjeringa fast at en ny Politihøgskole ikke står på agendaen i 2019. Tross et år med valgkamplignende tilstander, der kommuner, studenter og PHS har diskutert hvor en ny politihøgskole bør ligge, er det andre prosjekter som er høyere prioritert.

Eli Vogel-Hovde, leder for strategi og styring ved PHS, sier at Politihøgskolen ikke har annet valg enn å forholde seg til realitetene i statsbudsjettet.

– Det var for oss en nyttig avklaring å få vite at det ikke skal settes i gang i 2019. Men vi håper at de siste utredningene starter opp om ikke så lenge og at vi rykker framover i listen over prioriterte prosjekter, sier Vogel-Hovde.

– Skulle dere helst vært øverst på prioriteringslista allerede i år?

– Vi skulle kanskje helst vært der om ti år siden, men vi ser at man må prioritere.

Har ikke gitt opp Oslo-skole

Eli Vogel-Hovde

I desember i fjor slo regjeringen langt på vei fast at ny PHS skal ligge utenfor Oslo. Dette er en del av regjeringens ønske om å flytte flere arbeidsplasser ut av hovedstaden. Med utsettelsen ai statsbudsjettet, virker det imidlertid som om regjeringen ikke har hast med å sette i verk denne desentraliseringa med det første.

Det kan sees på som godt nytt for Vogel-Hovde og PHS-ledelsen, som ikke har abdisert i spørsmålet om hvor PHS skal ligge.

– Dere har vært veldig klare på at dere ønsker at ny PHS skal ligge i Oslo. Kan det ha hatt innvirkning på at man utsatte det nå?

– Nei, jeg håper ikke det. Vi er fortsatt tydelige på at hovedsetet fortsatt må være i Oslo, forutsatt at egnede arealer og nybygg tilfredsstiller våre fremtidige behov. Det vi er opptatt av, er at vi trenger en grundig utredning hvis vi skal se på framtidige lokaler. Ikke bare om hvor den skal ligge, men også om kapasitet og innretning på andre utdanninger enn bachelorutdanningen. Det kommer en stortingsmelding på nyåret om kompetansebehovet i politiet, som vi håper også skal gi et grunnlag og et innspill til en slik utredning, sier Vogel-Hovde.

Regjeringen har heller ikke slått fast hvor mange studieplasser PHS skal ha neste år. I fjor kom kuttet på 170 studieplasser med bare to måneders varsel.

– Gjør det at dere kanskje er usikker på fremtidens studieplasser på bachelorutdanningen at det er mer spiselig at man utsetter utredning av ny PHS nå?

– Nei, studentopptaket er det andre som utreder. Og skal vi bygge et nytt campus, så må den uansett bygges med fleksibilitet til å justere antall bachelorstudenter både opp og ned, og også til å drive andre typer utdanninger, sier Vogel-Hovde.

Tillitsvalgt ved PHS, Ole Halvar Larsen.

Bekymret for nye raske omstillinger

Behovet for en ny PHS har vært der lenge. Tillitsvalgt for de ansatte på PHS, Ole Halvar Larsen, sier han hadde håpet at regjeringen ville sette i gang et prosjekt for å få på plass en ny skole.

– Lokalitetene er veldig dårlige. De er ikke egna å drive undervisning i. Det er gammelt og for trangt til å drive moderne undervisning i, med tanke på for eksempel grupperom, sier Larsen.

At justissektoren ser ut til å få et magert budsjett, gjør imidlertid at Larsen ikke er overrasket. Han sier at de ansatte har lett etter hvilke utslag statsbudsjettet kan gi for PHS neste år. Foreløpig virker han mest bekymret for antallet studenter.

Forslaget til statsbudsjett slår som nevnt ikke fast noe studenttall for 2019, og det gjorde det heller ikke for 2018. Det endte med et vedtak om å redusere antall studenter fra 720 til 550, bare to måneder før studiestart.

– Vi kan ikke kaste oss rundt og legge ned en avdeling på så kort sikt som vi i sommer gjorde på Kongsvinger igjen, sier Larsen.

Dette er et spørsmål som også later til å bekymre PHS-rektoren. I et blogginnlegg skrev rektor Nina Skarpenes i går at de legger til grunn at opptaket på 550 videreføres også neste år.

– Høgskolen legger nå til grunn at opptaket på 550 videreføres for 2019 – vi har advart mot å redusere opptaket for mye, ut fra samfunns- og kriminalitetsutvikling, og fremtidige behov. Men vi har en liten bekymring rundt dette – om det kan komme reduksjoner med knapp frist – igjen, skriver rektoren.

En større skole med flere etater?

Selv om Vogel-Hovde og PHS-ledelsen lenge har ønsket nye lokaler, virker de mer opptatt av at en ny PHS skal være skikkelig utredet enn at den skal komme på plass raskt. Dagens PHS må sies å være lite planlagt. Med økende studenttall, satsing på forskning og stadig større press på videreutdanning, har det medført at mye utdanning må gjøres på midlertidige lokasjoner utenfor Oslo, og presset forskere og lærere inn i brakkekontorer.

– Det er viktig at man ser på Politihøgskolen som helhet, og ikke bare etter nye lokaler i og utenfor Oslo. Man må se på hvor mange studiesteder skal vi ha. PHS er også blitt en liten institusjon sammenlignet med andre i utdanningssektoren som samler seg i større enheter, sier Vogel-Hovde.

– Betyr det at dere ser på det som aktuelt å slå dere sammen med for eksempel Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Vi har et samarbeid med dem på mange områder, uten at det vil legge noen føringer i denne sammenhengen. Men det har vært en tematikk å styrke samarbeidet med KRUS og andre utdanningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS