FORVIRRET? Forkortelser, nye navn og struktur - Prosjekt Nye Politidistrikt (PNP) har snudd opp-ned på politietaten. Henger du med?

Forkortelser, nye navn og ny struktur: Hold tunga rett i munnen

Det er et hav av forkortelser, nye navn og strukturer. Her er en liten innføring.

Publisert

I PNPs kjølvann dukker det stadig opp nye navn og forkortelser på de nye, geografiske og funksjonelle enhetene i etaten. Og vi er ennå ikke i mål, så stålsett deg for fremtiden. 

Har du permisjon nå og ikke har logget deg på de siste månedene, har din gamle arbeidsplass kanskje «forsvunnet» fordi din avdeling er eliminert av PNP. Ditt ansattnummer eksisterer neppe lenger og en fremmed person kan ha overtatt kontoret ditt, skiftet ut stolen din og plassert bildet av ektefellen din i en brun, umerket eske på beslagsrommet på hylla merket «diverse».  

På døra du før kalte «di», står det kanskje FSI.  

Men lønna di kommer den 12. som vanlig. 

Et system med ni liv 

Sakene dine, de ligger nok der fortsatt i BL, for BL står fjellstøtt gjennom verdens største omorganisering av politiet. Systemet som knelte som en konfirmant foran presten og som gang på gang sviktet oss alle og er like stabilt som Mannen, skal faktisk være med videre i PNP. 

Stig Kolstad, politimann, skriver om forkortelsene.

BL har, i likhet med katten, ni liv og blir «ny og oppdatert» og gjenoppstår i nasjonal drakt i PNP. Denne gang med bakgrunnsfargen blå.  

Det er ekstremt mye nytt som skjer i etaten nå - i alle fall målt i statssammenheng. Mens noe overlever altså.  

Avdelinger borte 

Alle politidistrikter må nå finne ut hvem som skal jobbe ved «Felles enhet for…..»,  «Seksjon for…» og «Avsnitt for….». De som ikke passer inn, ender i «Stab for…»  

En stab i dag kan faktisk tilsvare en avdeling i går.   

Avdeling er altså oppspist av PNP, så prosjektfolkene er trolig både stappmette og irriterte, for det var mye matnyttig i de gamle avdelingene som nå Avløpsetaten håndterer etter beste evne.  

Når noen etterlyser «hatkrimgruppa» eller «vinningsavsnittet», så er altså disse også sendt gjennom renseanleggene. De ansatte finner man igjen under fancy navn som «Spesiell innsats» og «Spesiell etterforskning» nå, mens gamlesjefen i verste fall er plassert et helt annet sted.  

Hvis du spør noen om hvorfor, får du like mange svar som tilsvarende antall personer du gadd å spørre.  

Så vi dveler ikke ved det.   

Gruppene ligger der som en liten boks, under enheten og under seksjonen - hvis du ser for deg et klassisk, litt kjedelig organisasjonskart på en powerpoint. 

FSI det nye store 

Alle distrikt har fått FSI. Det er FSI som skal sikre innbyggerne lik behandling av straffesaker uansett hvor i distriktet de skjer. PPS skal medføre at straffesakene som føres på FSI i BL, har blitt underlagt solid straksetterforskning der ute på gater, fylkesveier, i kornåkrer og oppå fjellknauser -  altså overalt hvor nærpolitibetjenten har og får sitt virke. 

FSI er nemlig det nye store.  

Ordensavdelingene, som selvsagt ikke lenger er ordensavdeling med divisjoner, heter nå Avsnitt og er underlagt Felles enhet for operativ tjeneste (FOT, ja). Nærpolitireformens ansikt utad skal bevæpnes tungt med godt humør, en Sony lydopptaker eller Iphone7, en gul liten notisblokk og en blå kulepenn – og har fortsatt velsignelsen av å ha en liten hemmelighet nedlåst i et skrin i bilen, sånn i tilfelle publikum ikke er fullt så snille som politikerne håper de er.  

GDE og FEE, hva er det?  

Hvis du er jurist og jobber ved FSI i Oslo, bør du ha noe å holde deg i – eventuelt sette deg ned i - mens du svarer hvor du nå jobber. For det tar tid. 

Du jobber nemlig nå ved: Felles kriminalenhet, Seksjon for felles straffesaksinntak og påtaleseksjonen, Påtaleavsnittet. Altså både ved FKE og FSI.  

Men også PHS-utdannede bør tørrtrene på enhetsnavnene de nå tilhører. 

For alle distrikt har også blitt inndelt i GDE-er og FEE-er. FEE-ene har det til felles at de ikke alltid har alt til felles. Og så var den GDE-er. Eller var det GDEER? GDEer? For folk flest betyr nok ikke GDE noe som helst, men de Geografiske DriftsEnhetene er i alle fall viktig for de som jobber der. Men noen av de som jobber der, jobber for andre avsnitt som ikke er en del av GDE-en, men som eksempelvis rapporterer til en seksjon underlagt FKE.  

Nei, dette blir for komplisert. Som en utpekt midlertidig GDE-sjef sa det:  

– Jeg så at jeg var beordret som GDE-sjef. Det passer bra det, da drar jeg bort en ukes tid, jeg.  

(For)Kort(elser) til slutt: 

Mens fremtiden i politiet aldri har vært nærmere enn nå, tar vi til slutt med disse nyhetene:  

  • BOT-systemet skal erstattes av BENE. 
  • UP og PU foreslås nedlagt. 
  • NB foreslås som eget politiorgan direkte underlagt POD. 
  • PPS er innført i alle distrikt - og det går unna!   
  • PFT, PIT og POD nærmest er SAMLOK på Majorstuen. 
  • BID-en din IKKE er endret - vi krysser fingrene. 

Man kan helt sikkert mene mye om forkortelsene, men et lite tips til etaten: Ikke plag innbyggerne med dem.  

TEST DEG: Kan du forkortelsene? Her er nesten 100 av dem.

Powered by Labrador CMS