DEBATTINNLEGG

Vi må bry oss mer om hverandre!

Jeg ber om dette for å unngå at vi får et samfunn der vold, hat, ondskapsfulle ytringer og mobbing skal bli den nye normalen.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Jeg er hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt, og vi er et politidistrikt som står sammen med hele Kongsberg by i sorgen og fortvilelsen over det som skjedde onsdag den 13. oktober 2021. Våre tanker går også til de omkomne og pårørende etter denne tragiske hendelsen.

Nå er det vanskelig å finne ord for å beskrive det som skjedde denne skjebnesvangre kvelden. Det er også helt ufattelig at et menneske kan få seg til å gjøre noe sånt. Men dessverre så er verden blitt sånn at nesten ingenting overrasker lenger, og ondskapen har som kjent ingen grenser.

Bjørn Druglimo, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.
Bjørn Druglimo, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.

Men i dag vil jeg først sende en stor takk til alle dere som på en eller annen måte har hatt, og fortsatt har, befatning med denne saken. Det være seg mine politikollegaer i Kongsberg, og i resten av Sør-Øst politidistrikt og våre nasjonale bistandsorganer, andre nødetater, kommunen, fagetater og privatpersoner.

Dere har alle gjort en formidabel innsats for å løse en situasjon så krevende og uforutsigbar at ingen av oss utenforstående noen gang kan forstå hva dere egentlig sto overfor denne onsdagskvelden i Kongsberg sentrum.

LES OGSÅ: Ble skutt med pil og bue: - Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen

Så vil jeg dernest komme med en innstendig oppfordring til oss alle, og her trenger jeg drahjelp fra alle i vårt samfunn. Vær så snill: La oss bry oss mer om hverandre!

Jeg ber om dette for å unngå at vi får et samfunn der vold, hat, ondskapsfulle ytringer og mobbing skal bli den nye normalen. Der vi skuler på hverandre, vil hverandre vondt og gjemmer oss bak en skjerm og et tastatur for å spre mest mulig eder og galle til alt og alle. Et slikt samfunn skaper bare redsel, konflikter og utrygghet. Det vil også føre til mer utenforskap, noe vi alle vet kan føre til de mest forferdelige konsekvenser.

La oss heller som en motvekt til dette mørke og destruktive, heller fremsnakke det å vise omsorg for hverandre, toleranse og det å spre kjærlighet og varme overfor våre omgivelser. Dette gjelder overfor mennesker vi allerede kjenner, men like mye til alle vi ikke kjenner. Våg å undre deg direkte i møte med mennesker, slik at det utrygge får riktig informasjon. På den måten får man innsikt og riktig forståelse. La oss bygge bruer fremfor murer mellom hverandre. La oss bli flinkere til å gi hverandre et smil og strekke ut en hånd til de som trenger det. På den måten vil få et mye mer inkluderende samfunn hvor våre medmennesker føler at de blir sett og godtatt for akkurat den de er.

Men for å oppnå dette så må vi først starte med oss selv, og vi må sammen gjøre ord til handling. På alle nivå i samfunnet.

Det hjelper ikke bare med en teoretisk tilnærming, men hver enkelt av oss må faktisk se hva vi praktisk bidrar med for å fremme positivitet, forståelse og nærhet i hverdagen. Dette må gjøres hver eneste dag, hele året, og vi må starte nå!

LES OGSÅ: Kongsberg: Politiet ble beskutt med piler

Powered by Labrador CMS