En mann er i Frostating lagmannsrett dømt for forsøk på grov kroppsskade mot fire av seks politifolk som var involvert i en biljakt på Skåla i Molde i 2018. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Ruset fører jaktet på politiet og kjørte inn i politibiler: -Jeg opplevde det som livsfarlig

Nå er mannen dømt til fengsel i ni måneder for forsøk på grov kroppsskade på fire av seks politifolk. Men politifolkene får ikke erstatning.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom dommen i ankesaken hvor seks politifolk ba om erstatning etter en biljakt, som endte med at politiet løsnet skudd på Skåla i Molde, natt til 30. desember 2018.

Den rusede bilføreren startet en jakt på politiet som varte i 45 minutter, og tre patruljer ble innblandet. Med en Chevorel Tahoe krasjet han inn i en sivil politibil med blålys, og to politibetjenter var også nær ved å bli truffet da de la ut spikermatte for å stoppe ham. Når tiltalte snakker med operasjonssentralen, som flere ganger har kontakt med ham på telefonen, veksler han på å si at han ikke skal gjøre noen skade, og at han vil «meie politiet rett ned» hvis de prøver å stanse ham.

Politiet ber om bevæpning og når tiltalte på nytt kjører inn i en politibil ved Skålasenteret skyter de og treffer bilen. Sjåføren stoppes og overgir seg klokken 03.34. Saken er tidligere omtalt av Romsdals Budstikke.

Dømt til fengsel

I dag var som nevnt dommen fra Frostating lagmannsrett klar. Føreren av Chevroleten er dømt for forsøk på grov kroppsskade mot de fire politimennene som satt inne i politibilene han kjørte på. Han ble derimot frifunnet for å ha forsøkt å kjøre på to av politifolkene som var utenfor bilen og la ut spikermatte, da Chevroleten kom kjørende mot dem.

Føreren dømmes til fengsel i ni måneder. Han fradømmes også retten til å føre motorvogn for en periode på fem år, og pålegges å ta full førerprøve for å igjen kunne kjøre bil. I tillegg dømmes han til å betale 152 421 kroner til Møre og Romsdal politidistrikt, for de materielle skadene på politibilene han kjørte på.

Espen Henrik Johansen, advokat i Djerv Advokatfirma.

Han frifinnes derimot for oppreisningskravet fra de seks politifolkene. De mottar dermed ikke erstatning for påkjenningene etter hendelsen.

Politifolkenes bistandsadvokat Espen Henrik Johansen i Djerv Advokatfirma sier til Politiforum at han konstaterer at det er stor uenighet mellom dommerne.

- Flertallet fant ikke grunnlag for å idømme oppreisning, mens mindretallet ville idømme oppreisning for tort og svie til fire av tjenestemennene. Etter flertallets begrunnelse må det vurderes om Høyesterett skal se på denne problemstillingen, for om man ser på sammenlignbare saker skulle de blitt innrømmet oppreisning, sier Johansen.

- Det er ikke samsvar mellom alvoret i tiltaltes handlinger hvor han forsøkte å grovt skade flere tjenestemenn, den påkjenning de ble påført og at det ikke skal være dekning i loven for å innrømme dem oppreisning. Særlig når det var politiets resolutte opptreden som hindret alvorlig skade eller drap på en eller flere tjenestemenn, legger Johansen til.

Mener bilen ble brukt som våpen

Johansen er også uenig i at dommerne kom frem til at sjåføren frifinnes for å ha forsøkt å kjøre på de to politifolkene som var ute av bilen.

- Som den ene politibetjenten var tydelig på i retten, ville han blitt påkjørt hvis han ikke hadde løpt. Det er også vanskelig å forstå at lagmannsretten kan mene at av en 2,5 tonn tung bil brukt for å ramme på denne måten, ikke kan regnes som et potensielt drapsvåpen. Denne vurderingen kan vanskelig være i tråd med lovgivers intensjon med oppreisningsinstituttet, sier Johansen.

Johansen mener rettens avslag på hans anmodning om å gjennomføre befaring har medført at lagmannsretten har feilvurdert situasjonen der tiltalte ble frifunnet for påkjørsel av de to politifolkene.

Han forklarer at han også ba om at det skulle gjennmomføres befaring, slik at dommerne fikk vært på åstedet. Han mener at rettens avslag på dette kan ha medført at lagmannsretten feilvurderte situasjonen der sjåføren ble frifunnet for forsøk på påkjørsel av de to politifolkene.

- Vi vil vurdere å be Statsadvokaten anke denne delen av dommen, sier Johansen, til Politiforum.

- Skyt!

To av politimennene fortalte i retten at den ene betjenten som satt nærmest frøs litt til is, da domfelte kom i full fart mot den i Chevroleten.

- Nå dør jeg, tenkte jeg og glemmer at jeg har en mulighet til, nemlig å avfyre skudd. Heldigvis er makkeren min våken og sier jeg må skyte. Da avfyrer jeg tre skudd i rask rekkefølge ut vinduet, uttalte politimannen i retten, ifølge Romsdals Budstikke.

Makkeren som satt bak rattet beskrev situasjonen slik: - Jeg så de store lysene på Tahoe-en komme imot oss. Samtidig så jeg at makkeren min «frøys». «Skyt!» sa jeg. Jeg tenker at han ville i alle fall dø, om bilen traff oss inn i siden hans, sa han.

Han er i ettertid overbevist om at det var på grunn av skuddene at domfelte ikke kjørte inn i dem med full styrke.

Kjellbjørn Riise Johansen var en av de to politifolkene som opplevde at han ble forsøkt kjørt ned da han og kollegaen var ute av bilen for å legge ut spikermatte.

- Jeg opplevde det som livsfarlig, for vi visste ikke hva motivasjonen var for å dra dette så langt ut i tid. Vi holdt på i nesten en time, med fire veisperringer, så det var dramatiske minutter. Vi visste ikke om vi kom hjem fra jobb eller ikke. Det kom en klar ordre fra operasjonsleder om at denne personen ikke skulle inn i Molde igjen, underforstått at han for enhver pris skulle stoppes. Det er ikke ofte at vi ute i gata får en så klar ordre, sier Riise Johansen, til Politiforum.

- Prinsipiell sak

Han forklarer at dette er en viktig prinsipiell sak, med tanke på hvilken beskyttelse operativt politi har i rettssystemet.

- Det er en prinsipiell sak med tanke på hvilken følge det får for en gjerningsmann å angripe politiet, som vi egentlig ble, sier han.

Mens føreren ble dømt for forsøk på grov kroppsskade mot de fire politifolkene som satt inne i politibilene han kjørte på, ble han frifunnet for forsøk på grov kroppsskade på Riise Johansen og makkeren hans.

- Der forstod nok ikke retten alvoret, og frikjente ham for forsøk på grov kroppsskade på meg og kollegaen min. En bil på 2,5 tonn må kunne anses som et farlig våpen, sier Riise Johansen.

Etter at mannen ble pågrepet anmeldte han fem av politifolkene til Spesialenheten for politisaker, for å ha eskalert situasjonen fordi de kjørte etter ham, avfyring av skudd, og bruk av vold og hund under pågripelsen, skriver Romsdals Budstikke. Spesialenheten har henlagt saken.

Sjåførens advokat, Ingrid Lauvås, ved advokatfirmaet Eurojustis, sier til Politiforum at fra hennes klients side har denne saken ingen tapere eller vinnere.

- Dette er en trist hendelse, som min klient aldri ønsket skulle finne sted. Min klient forstår situasjonen kan ha blitt opplevd som skremmende, men er blitt hørt av lagmannsretten på at politiet ikke har krav på oppreisningserstatning. Politiet skal være trent på å tåle vanskelige og krevende situasjoner. En utfordrende biljakt mener en er innenfor det politiet skal måtte tåle i lys av sitt yrke, sier Lauvås.

Powered by Labrador CMS