Politiets Fellestjenester har inngått avtale om kjøp, leasing og korttidsleie av administrative kjøretøy, av LeasePlan Norge og Sixt bilutleie. Hvilke bilmerker det er snakk om kan PFT derimot ikke uttale seg om.
Politiets Fellestjenester har inngått avtale om kjøp, leasing og korttidsleie av administrative kjøretøy, av LeasePlan Norge og Sixt bilutleie. Hvilke bilmerker det er snakk om kan PFT derimot ikke uttale seg om.

Ny bilavtale til 130 millioner

To firmaer har kontrakt på å levere administrative kjøretøy til politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellestjenester har inngått to nye avtaler om kjøp, leasing og korttidsleie av administrative kjøretøy i politiet. Avtalen om korttidsleie har gått til Sixt bilutleie, mens avtalen om kjøp og leasing har gått til LeasePlan Norge.

- Disse avtalene skal dekke transport innenfor den administrative delen av politiet. Da har vi et annet fokus enn for politifolk som jobber operativt. Vi har hatt fokus på å standardisere og forenkle avtalene, slik at avtalene skal være enklest mulig for brukerne i politidistriktene og særorgan å benytte seg av, sier Silvia Harung, anskaffelsesleder for transportmidler i Politiets Fellestjenester.

Fakta om bilavtalene

  • Politiets Fellestjenester har inngått to bilavtaler for administrative kjøretøy i politiet.
  • Avtalen om korttidsleie er inngått med Sixt bilutleie, mens avtaken om kjøp og leasing er inngått med LeasePlan Norge.
  • Anskaffelsens totale verdi er på 130.000.000 kroner. Verdien på kontrakten med LeasePlan Norge er på 100.000.000 kroner, mens verien på kontrakten med Sixt bilutleie er på 30.000.000 kroner.
  • Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse med 1 år + 1 år, total varighet 4 år

Hun forteller at de hadde syv ulike avtaler da de startet prosessen, og at de ønsket at en og samme leverandør skulle levere på kjøp av ny bil, kjøp av brukt bil og leasing.

Fokus på pris

- Grunnen til at LeasePlan Norge ble valgt var at de kunne levere på alle disse punktene, som var fundamentet i anskaffelsens delområde for kjøp og leasing. Det er mye å samle i en og samme avtale, men samtidig er det de samme kjøretøyene som er tilgjengelige uansett om du skal lease eller kjøpe en ny bil. Denne avtalen skal også gjøre det enkelt for kjøretøyansvarlige og materiellansvarlige i politidistriktene og særorganene å få oversikt over hva det er de kan kjøpe og lease, sier Harung.

- Det vil også bidra til kostnadskontroll ved at alt i avtalen er standardisert, med unntak av et par tilvalg som motorvarmer og type vinterdekk, sier hun.

Hun legger til at de også har hatt fokus på pris i begge avtalene.

- Leverandørene som ble valgt imøtekom kravene og forventningene vi hadde på pris, sier hun.

Skifter ut kjøretøyene

Sixt bilutleie fikk kontrakten på korttidsleie av biler til administrative kjøretøy.

- Vi hadde fokus på å forenkle og standardisere avtalen, og vi satte som krav at vi ønsket fast pris, og ubegrenset antall kilometer på dag-uke-og månedsleie, for det er enkelt å forholde seg til. Ut fra de kriteriene vi satte, var det Sixt som kom best ut, sier Harung.

Hvilke bilmerker det er snakk om kan hun derimot ikke uttale seg sikkert om, siden leverandørene rullerer bilflåten regelmessig, og dermed bytter ut kjøretøyene. Bilavtalen er gjort for segmenter, som elbiler, stasjonsvogner og minibusser, og ikke for spesifikke bilmerker. Men hun presiserer at prisen for biler innenfor det samme segmentet, skal være den samme ut 2021, og at eventuelle prisreguleringer deretter kun kan foretas en gang årlig, etter skriftlige forhandlinger.

- Utvalget av biler kan variere innenfor de ulike segmentene, så hvis vi har fått pris på en Ford i år kan det være en Skoda neste år. Men bilene det byttes til skal ha samme kvalitet som de bilene vi har fått priset. Vi mener det er en god måte å gjøre en slik anskaffelse på, siden kjøretøyene skal brukes til administrativ tjeneste, og avtalen omfatter standard kjøretøy av ulike typer og størrelser, sier hun.

- Vi vil ikke gå ut med kjøretøy spesifikt, siden bilene kan benyttes til spaning i enkelte tilfeller, legger Harung til.

LES OGSÅ: Politiets nye bilavtale: Slik ble bilene testet

Powered by Labrador CMS