KONSEKVENSANALYSE: – Når man snakker om permanent bevæpning, ser endringen i kriminalitetsbildet, og hvor ofte vi bevæpner oss, tenker jeg at ledelsen i Sør-Øst politidistrikt går i motsatt retning av hva de burde. Det er faktisk nå de burde økt tilgangen på treningsfasiliteter, sier politibetjent Ole Andreas Nordrum ved Sandefjord politistasjon.

Frykter skyteferdighetene blir dårligere

Selv om antallet bevæpnede politioppdrag øker, vurderer Sør-Øst politidistrikt å legge ned to skytebaner. Nå frykter politianasatte for hvilke konsekvenser dette kan få for politiet i skarpe oppdrag.

Publisert

Norge har som et av få land i verden et politi som er ubevæpnet i ordinær tjeneste. Samtidig øker antallet oppdrag der politiet bærer våpen.

Bare fra 2009 til 2020 har antall oppdrag der bevæpningstillatelse er gitt gått fra «magre» 1978 til hele 10.058. Det er også en markant økning i antall oppdrag der politiet har truet med å bruke skytevåpen.

Samtidig har andelen oppdrag der politiet har brukt våpen, skadet, skutt eller drept noen, holdt seg stabilt lavt i samme periode.

Like fullt vurderer nå landets tredje største politidistrikt, Sør-Øst, å kvitte seg med flere av sine skytebaner. Det bekymrer politibetjent Ole Andreas Nordrum ved patruljeseksjonen ved Sandefjord politistasjon.

I GDE Vestfold, som han sogner til, har tre av de fire politistasjonene egen skytebane på huset. Dette er i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. På den siste politistasjonen, i Horten, er det inngått avtale med en lokal skyteklubb.

– Ledelsen i Sør-Øst politidistrikt vurderer å legge ned skytebanen i både Sandefjord og Larvik, så alt av skytebanemidler skal flyttes til Tønsberg. Tanken er at det er nok med én skytebane i hele GDE Vestfold, forteller Nordrum.

SE STATUS FOR ALLE ANDRE POLITIDISTRIKTER NEDERST I SAKEN

Frykter konsekvenser

Politibetjenten frykter dette vil få store konsekvenser for politiets skyteferdigheter.

– Skytebane lokalt gir oss muligheten til å drive egentrening, også i en lite strukturert arbeidshverdag. Ledelsens ambisjon om at én skytebane bør holde, står ikke i stil til hvordan en arbeidsdag på patruljeseksjonen ser ut. Det er enkelt å klemme inn 15 minutter med egentrening på eget tjenestested. Det er derimot på kanten til overtro å se for seg at man får tid til samme mengdetrening, dersom man må reise til et annet tjenestested for å gjennomføre økten. Dette vil resultere i mindre trening, og dermed lavere kompetanse, advarer han.

Bare kjøreturen fra Sandefjord til Tønsberg tar rundt én time tur/retur.

– I dag går vi ned på skytebanen i lunsjpauser eller når vi går av vakter, men det utgår helt hvis skytebanen flyttes til Tønsberg. Det er masse operativt personell i Vestfold og det kommer ikke til å bli like mange anledninger for å skyte hvis de lokale skytebanene legges ned, fortsetter han.

Politibetjenten understreker at gode skyteferdigheter er helt avgjørende i en situasjon hvor politiet må avfyre skudd mot gjerningsperson.

– Spesielt i situasjoner hvor gjerningspersonen må bekjempes raskt for å unngå skade på tredjepart. God oppdragsløsning er enklere å oppnå dersom de involverte polititjenestepersonene har et mentalt overskudd. Mentalt overskudd oppnår man blant annet ved å være trygg på egne ferdigheter. Derfor er gode skyteferdigheter også svært viktig i oppdrag som løses uten bruk av våpen, understreker han.

Nordrum trekker frem at skyting er ferskvare og må trenes på ofte for at man skal greie å opprettholde et visst nivå.

– Selv om mange består oppskytingen etter noen dager på skytebanen, betyr det neppe at de ligger på samme nivå resten av året. Lokale skytebaner er vesentlig for å opprettholde et «godt nok» ferdighetsnivå på politiets operative personell, mener han.

Nordrum synes forslaget om å legge ned skytebaner er paradoksalt, og viser til hva slags oppdragstype dette er forberedelser til.

– Jeg synes det er rart at arbeidsgiver tør å legge ned skytebaner, i hvert fall med tanke på hvor mange bevæpna oppdrag vi har og utviklingen vi ser ellers i kriminalitetsbildet. Hvis vi løsner skudd i tjeneste, havner vi i en veldig lei situasjon. Særlig lei er den, om saken kunne vært løst annerledes hvis vi hadde hatt mer trening, påpeker han.

TRENINGSSAK: - For politiet er det viktig at vi har gode skyteferdigheter gjennom hele året, ikke bare den dagen det er godkjenningsskyting. Skyteferdigheter er noe som må trenes ofte for at man skal opprettholde et godt nok nivå, sier verneombud Halvar Johnsen ved ordensseksjonen i Sandefjord politistasjonsdistrikt. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

– For lite trening

Nordrum trekker frem at innsatspersonell 4, såkalt IP4, skal ha åtte dager med IP-trening i året.

– Det er disse dagene polititjenestepersoner får av organisert trening. I løpet av disse dagene skal personellet trenes i taktikk, sanitet, arrestasjonsteknikker, skyting og andre politioperative oppgaver. I tillegg skal tjenestepersonene ha oppskyting med både enhånds- og tohåndsvåpen. Det sier seg selv at det totale antall organiserte treningstimer i skyting i løpet av et år blir lavt. For mange er ikke denne mengden trening nok for å bestå minimumskravet, sier han.

I kjølvannet av hendelsen på Bislett i fjor, hvor en mann gikk til angrep på politiet med en kjøkkenkniv, har også debatten om bevæpning av politiet på ny blitt satt på dagsorden.

– Når man snakker om permanent bevæpning, ser endringen i kriminalitetsbildet, og hvor ofte vi bevæpner oss, så tenker jeg at ledelsen i Sør-Øst politidistrikt går i motsatt retning av hva de burde. For det er faktisk nå de burde økt tilgangen på treningsfasiliteter, og motivert til og lagt til rette for mer trening, sier han.

På Nordrum virker det som at ledelsen i politidistriktet ikke ser alvoret, og at dette handler om økonomi.

– At tilgang på skytebaner behandles og prioriteres som et velferdsgode bekrefter at ledelsen har liten eller ingen innsikt i hva som kreves for å opprettholde gode skyteferdigheter, og hvor avgjørende dette kan være i vår arbeidshverdag, sier han.

Nordrum trekker også frem at skytebanen i Sandefjord har vært driftet på dugnad i mange år.

– Jeg tror ikke etaten har hatt noen utgifter der siden 1980-tallet. Ansatte har tatt med seg materiale hjemmefra og det har blitt hentet matter på pukkverk. Men luftkvaliteten er for dårlig og gulvet må avrettes. Derfor blir det sagt at skytebanen er for dyr å fikse og at den må legges ned, sier han.

Helt eksakt hva det vil koste å utbedre skytebanen er, så langt Nordrum er kjent med, ikke kartlagt.

– Det har blitt etterspurt. En annen ting er at distriktet hadde et underforbruk på 15 millioner kroner i fjor. Da det ble kjent, ble vi oppfordret til å komme med forslag til hva disse pengene kunne brukes til. Nesten alt operativt personell i Sandefjord svarte «skytebaner». En del av disse pengene ble brukt til å kjøpe inn administrasjonsbiler. Det er ukjent for meg for hvor mye og hva det som ble igjen ble brukt til. Jeg opplever det som at skytebaner har blitt bevist nedprioritert fra distriktets side, avslutter han.

– Beklagelig

Verneombud Halvar Johnsen ved ordensseksjonen i Sandefjord politistasjonsdistrikt, karakteriserer det hele som beklagelig.

– Det er først og fremst beklagelig hvis distriktet velger å bygge ned treningsfasiliteter ved å redusere antall skytebaner, i stedet for å bygge opp gode treningsfasiliteter. Skytebanen ved Sandefjord politistasjon vil med all sannsynlighet bli stengt. Skytebanen har vært brukt mye, både av ansatte ved Sandefjord politistasjon, ansatte ved grense- og utlending på Torp, og mannskaper fra utrykningspolitiet, sier han.

Går det også mot å stenge skytebanen i Larvik, som også er foreslått, ser det ikke lysere ut.

– Skjer det, står vi igjen med én skytebane i Vestfold. Denne skal da benyttes til vedlikeholdstrening av noen hundre tjenestepersoner, noe som igjen gir en svært stor belastning på denne ene innendørs skytebanen. Om man ser for seg å reise til en annen stasjon for å skyte, så vil tidsbruken øke betraktelig. Tilgangen til skytebane vil også bli begrenset, ut ifra antall brukere og infrastruktur rundt denne, fortsetter han.

Verneombudet frykter at konsekvensen av å stenge lokale skytebaner, er at tjenestemenn og -kvinner kommer til å trene mindre.

REAGERER: Både politibetjent Ole Andreas Nordrum og verneombud Halvar Johnsen ved Sandefjord politistasjonsdistrikt, frykter at politiets skyteferdigheter blir dårligere dersom Sør-Øst politidistrikt beslutter å legge ned to skytebaner i distriktet.

– Det fremstår for meg som ganske opplagt. Etter min mening er det urealistisk å se for seg at man får gjennomført like mye mengdetrening, dersom man må reise til et annet tjenestested. Lett tilgang til skytebaner på stasjonene gjør at flere tar turen innom skytebanen for å trene, sier han.

En følge av mindre trening og nedgang i antall treningsskudd, vil være at skyteferdighetene generelt vil gå ned.

– I tillegg vil det få konsekvenser i forhold våpenbehandling. God våpenbehandling og gode skyteferdigheter gir trygghet for tjenestepersonene som står i de skarpe oppdragene. Trygghet rundt egne ferdigheter gir mentalt overskudd, som igjen er en av mange forutsetninger for god oppdragsløsning, trekker også han frem.

Johnsen legger til at selv om de færreste av dem kommer i en situasjon hvor de må avfyre rettet skudd mot en gjerningsperson, så betyr ikke det at betydningen av god våpenbehandling og skyteferdigheter må reduseres.

– Gode skyteferdigheter kan i ytterste konsekvens være avgjørende i vår arbeidshverdag. For politiet er det viktig at vi har gode skyteferdigheter gjennom hele året, ikke bare den dagen det er godkjenningsskyting. Skyteferdigheter er noe som må trenes ofte for at man skal opprettholde et godt nok nivå, mener han.

– Flere stryker

Også Johnsen trekker frem at antall bevæpninger øker, og med det antall tilfeller hvor man har med seg våpen inn i situasjoner.

– Vi har også hatt en utvikling de siste årene med flere bevæpninger i oppdragsløsning, og videre lange perioder med bevæpning i forbindelse med økt trusselnivå. Da virker det rart at etablerte skytebaner som frem til nå har vært tilgjengelige, legges ned. Betydningen av fortrolighet rundt våpenbehandling er svært viktig. Dette oppnår man ved å ofte håndtere våpen i ulike settinger, blant annet på skytebanen, sier han.

Johnsen presiserer at trygghet rundt våpenbehandling og korrekte ildhåndgrep skaper mentalt overskudd til løsning av selve oppdraget og i ytterste konsekvens ved målbehandlingen.

Verneombudet viser til at politiet den siste tiden har stått ovenfor svært utfordrende oppdrag.

– Jeg mener at det er arbeidsgivers oppgave å sette oss i best mulig stand til å løse disse oppdragene på god måte for alle. Vi vil alltid bli evaluert i etterkant av oppdraget, og da skal du som tjenestemann/kvinne stå til ansvar for det du har gjort. Da må også arbeidsgiver kunne svare for om de faktisk har gjort nok for å sette oss i stand til å løse oppdraget på en god måte, fortsetter han.

Johnsen understreker at god treningskultur er viktig for politiet.

– Men da må det legges til rette for dette. Vi har våre tilmålte timer med IP-trening, men dette er etter min mening ikke nok. I forhold til våpenferdigheter er det ofte et ensidig fokus på hva du presterer den dagen du er på godkjenningskyting, men det viktigste er jo hva du kan levere alle de andre dagene i året, sier han.

Han trekker også frem en selvmotsigelse paradoks.

– Det har i ledelsesmøter også blitt gitt uttrykk for at flere stryker på godkjenningsskyting, og at dette kan bli en utfordring fremover. Det har i samme moment blitt etterspurt tiltak for å endre på dette. Da fremstår det som noe selvmotsigende at man i neste øyeblikk diskuterer hvor mange lokale skytebaner man skal stenge ned for å spare penger, sier han.

Johnsen legger til:

– Jeg forstår at vi må ha penger for å utbedre og vedlikeholde skytebanene, men i et HMS-perspektiv er dette vel anvendte penger. Jeg synes ikke det er her vi skal spare penger. Frykten er dårligere våpenbehandling, mer stress og lavere evne i oppdragsløsning, flere som stryker på godkjenning og dermed at den totale beredskapen og evnen reduseres, sier han.

Han trekker også frem at det i nær tid vil bli behov for mer trening.

– Et annet moment er at vi nå skal få nytt tjenestevåpen, noe som igjen kan føre til at godt innarbeidede ildhåndgrep må endres, og nye må trenes på, avslutter han.

Landets politidistrikter er i dag tilknyttet minst 62 skytebaner, som de enten eier selv eller leier lokalt. Det viser en uvitenskapelig undersøkelse Politiforum har gjort blant de tolv politidistriktene. I tillegg leier/låner flere av distriktene skytebaner ved behov uten at disse er tallfestet i svarene.

Tallene Politiforum har fått inn viser også at flertallet enten har flere eller like mange skytebaner som i 2016, da nærpolitireformen ble innført.

Politiforum har også spurt distriktene om de vurderer å legge ned skytebaner eller si opp avtaler om leie av lokale skytebaner. Undersøkelsen viser at det kun er Sør- Øst politidistrikt som vurderer å gjøre det nå, mens Oslo politidistrikt er «i ferd med å foreta en behovskartlegging knyttet til skytebaner».

Heller ikke i Vest politidistrikt er det planlagt noen endringer, men også her er det «satt i gang prosess omkring nytt treningssenter i GDE Sogn og Fjordane», som vil innbefatte skytebane.

Mens de øvrige ni politidistriktene svarer nei. (se nederst i saken).

– Er under behandling

Det var under et ledermøte i Sør-Øst politidistrikt i desember i fjor, at de mulige nedleggelsene av skytebaner ble tatt opp.

– Vi har hatt noen arbeidsgrupper som har jobbet med å se på distriktets øvings- og treningsfasiliteter med utgangspunkt i blant annet at vi må finne bedre og mer langsiktige løsninger enn i dagens situasjon, skriver Gard Hagen i en e-post til Politiforum.

Han er avdelingsdirektør i stab for virksomhetsstyring i Sør-Øst politidistrikt. Hagen sier videre at de har hatt sin første informasjonsrunde i politimesterens ledergruppe, hvor de besluttet at noen forhold måtte utredes ytterligere for å fremskaffe et enda bedre beslutningsgrunnlag.

– Etter ytterligere utredning vil saken behandles i politimesterens ledergruppe og i IDF, fortsetter han.

Det som konkret skal utredes er i all hovedsak antall øvingsfasiliteter i Sør-Øst politidistrikt, herunder antall skytebaner.

Gard Hagen.

– I utredningene blir det også sagt noe om nødvendig størrelse og innhold i øvingsfasiliteter, samt noen ord om instruktørbehovet, skriver Hagen videre.

Noe mer ønsker han ikke å si og viser til at utredningene er underlag for behandling i politimesterens ledergruppe og IDF, og derfor er unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven.

Politiforum har også forelagt Hagen en rekke oppfølgingsspørsmål, deriblant når avgjørelsen fattes, begrunnelsen for hvorfor det er nødvendig, prisen for å beholde de to skytebanene, og hvordan ledelsen tenker å løse utfordringen ved at flere stryker på godkjenningsskyting, samtidig som antallet bevæpna politioppdrag øker og det blir færre skytebaner.

Samt om han vil kommentere hva politibetjent Ole Andreas Nordrum og verneombud Halvar Johnsen uttaler. På disse spørsmålene svarer han samlet:

– De siste årene har kravene til innendørs skytebaner økt, da særlig knyttet til ventilasjon. Mange av de innendørs skytebanene som ble bygd for mange år siden kan brukes lite, eller ikke i det hele tatt. De nye kravene gjør også at kostnader til oppgradering, eller bygging av nye skytebaner, er svært høye.

Videre heter det i e-posten at det er viktig for arbeidsgiver at deres innsatspersonell trener på de oppgavene som skal utføres, herunder skyting.

– Dette gjøres gjennom organisert trening for innsatspersonell, og det skjer en stadig utvikling innen dette feltet for å sikre at det operative nivået på vårt IP-personell er så godt som mulig. For Sør-Øst politidistrikts del er vi nå midt i et arbeid for å sikre at vi har gode treningsfasiliteter, herunder skytebaner, som kan legge godt til rette for denne treningen. Disponering av mindreforbruket/budsjett 2022 er ikke endelig behandlet i IDF, skriver han avslutningsvis.

Politiforum har også bedt om innsyn i antallet bevæpnede oppdrag i politidistriktet, men det har vi ikke fått svar på.

Dette er status for de øvrige politidistrikene

Politiforum har spurt politidistriktene om de vurderer å legge ned skytebaner eller si opp avtaler om leie av lokale skytebaner. Dette er hva de svarer.

Finnmark politidistrikt

Antall skytebaner: X

Politidistriktet har ingen egne skytebaner, men disponerer og har leieavtaler med sivile skytterlag over på de fleste større tettstedene i Finnmark. På spørsmål om distriktet vurderer å si opp avtaler, er svaret nei.

– På ingen måte er det diskutert på noen nivå. Det motsatte er heller en realitet, sier fag- og opplæringsansvarlig Gisle Kvidal-Røvik.

Troms politidistrikt

Antall skytebaner: 2

– Troms politidistrikt vurderer løpende hvor mange skytebaner politidistriktet har behov for, og hvor disse bør være plassert, for at vi skal få så optimale treningsforhold som mulig. Per i dag har vi ingen planer om å legge ned eller si opp avtaler om leie av lokale skytebaner, sier politiinspektør Odd Morten Pettersen.

Nordland politidistrikt

Antall skytebaner:

– På nåværende tidspunkt er det ikke planer om å legge ned eller å si opp avtaler om lokale skytebaner. Dette vil i så fall være en del av en ny helhetlig plan for hele politidistriktet. Pr i dag er det som nevnt ikke tema å legge ned eller si opp avtaler, sier politiinspektør Jan Tore Hagnes.

Trøndelag politidistrikt

Antall skytebaner: 13

– Nei. Vi har bruk for de banene og avtalene vi har. Som de aller fleste politidistrikt så er vi avhengige av at Forsvaret eller sivile skytterlag holder baner, sier fag- og opplæringsansvarlig Frode Tystad.

Møre og Romsdal politidistrikt

Antall skytebaner: 3

– Møre og Romsdal politidistrikt har ikke planer om å endre dagens leieavtaler med skytebaner. På Sunnmøre er det nå under oppbygging et bra treningsbygg på Sjøholt, sier leder Leif Einar Bergem-Ohr i seksjon for operative fag.

Vest politidistrikt

Antall skytebaner: 3

– Ingen endringer i antallet er planlagt, men det er satt i gang prosess omkring nytt treningssenter i GDE Sogn og Fjordane. Dette vil innbefatte skytebane. Ingenting er avklart, ettersom man er tidlig i prosessen, sier fungerende seksjonsleder Vidar Sætre for seksjon for strategisk støtte i Vest politidistrikt.

Sør-Vest politidistrikt

Antall skytebaner: 6

– Svaret på begge spørsmål er nei, sier leder Kjetil Lussand for seksjon for Operativ Trening og Utvikling.

Agder politidistrikt

Antall skytebaner: 3

– Når det gjelder spørsmålet om å si opp avtaler- eller legge ned skytebaner, har vi per nå ingen intensjon om å gjøre dette, sier politiinspektør Bård Austad.

Øst politidistrikt

Antall skytebaner: 6

– Øst politidistrikt vurderer ikke å legge ned skytebaner eller si opp eksisterende avtaler om leie av lokale skytebaner. Vi jobber for å få på plass flere skytebaner i politidistriktet for å ivaretas politidistriktets behov, sier politiinspektør Trond Arvid Olsen.

Oslo politidistrikt

Antall skytebaner: 6

– Svaret på dette er at Oslo politidistrikt er i ferd med å foreta en behovskartlegging knyttet til skytebaner. Vi vil kunne komme tilbake med et svar når dette arbeidet er ferdig, sier seksjonsleder Signe Kathrine Aalling, for seksjon for virksomhetsstyring i Stab for virksomhetsstyring.

Innlandet politidistrikt

Antall skytebaner: 13

– Innlandet politidistrikt har ingen planer om å si opp sine avtaler for tilgangen til lokale skytebaner. De avtaler som per i dag er inngått dekker behovet og kravet vi har til skytebaner per i dag. Dette tilsier at det ikke vil bli endringer basert dagens situasjon, sier politiinspektør Renate Zimmermann.

Powered by Labrador CMS