Politiet på Oslo lufthavn bevæpnes.

Bevæpner politiet på Oslo lufthavn

Og ønsker punktbevæpning på permanent basis.

Publisert

Det ble klart på en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet kl 10.

Politimesteren i Øst politidistrikt har tidligere ytret ønske om å få bevæpnet politiet på flyplassen, slik de ansatte også ønsker. Med dagens ordning med fremskutt lagring har politiet i ytterste konsekvens risikert å måtte løpe 2,6 kilometer for å få tak i våpen.

Nå får de våpen på hofta. I første omgang for tre måneder.

– Dersom det skulle skje en terrorhendelse på Gardermoen, er skadepotensialet stort. I en slik situasjon er det viktig at politiet raskest mulig kan respondere, sa Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i dag.

Etter de tre månedene kan bevæpningen forlenges med åtte uker. Dette er på lik linje med den midlertidige bevæpninga som varte fra novemeber 2014 til februar 2016.

Amundsen sa på pressekonferansen at det ikke er hjemmel i lovverket for å innføre permanent punktbevæpning i Norge i dag, men at han har iverksatt arbeid som skal se på endringer i loven som kan endre dette.

– Hvorfor nøyer man seg med Gardermoen? Bør man ikke også bevæpne andre viktige punkter midlertidig nå?

– Det må vi komme tilbake til, for norsk lov har strenge bestemmelser for når vi kan bevæpne politiet midlertidig. Men jeg har altså tatt initiativ til å se på en lovendring som kan muliggjøre permanent punktbevæpning. Gardermoen ble først ut, fordi det forelå en konkret forespørsel fra politimesteren.

Våpen også i grensekontrollen

Beslutningen betyr at alle operative mannskaper på Gardermoen vil bevæpnes. Det innebærer også politifolk som inngår i grensekontrollen.

– Det vil også utgjøre en forskjell at man har bevæpnede politifolk i grensekontrollen, som befinner seg i utenlandsterminalen ytterst på flyplassen. Så vet vi at det er varierende trykk i grensekontrollen, og da må vi se på om vi kan bruke disse mannskapene til patruljetjeneste ellers, når det ikke er mange fly som kommer, sier politimester Steven Hasseldal til Politiforum.

I dagene som kommer vil distriktet se på hvem som skal og hvor det skal bevæpnes på flyplassen. Hassedal sier at de etter dialog med POD har gjennomført grundige utredninger av risikoen ved å bevæpne politiet.

Steven Hasseldal, Per-Willy Amundsen og Odd Reidar Humlegård under pressekonferansen i dag.

Vil vurdere andre distrikter om de spør

Det er distriktene selv som må anmode om bevæpning av utsatte områder og utføre risiko- og sårbarhetsanalyser, før Politidirektoratet vurderer å spørre departementet om bevæpning av andre områder. Det er naturlig å se for seg potensielle terrormål i hovedstaden som slike områder.

Men Politidirektoratet har ikke mottatt slike anmodninger om punktbevæpning fra andre distrikter, forteller politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

– Betyr det at hvis Oslo politidistrikt spør om å bevæpne politiet på Karl Johan eller foran Stortinget, og gjennomfører de nødvendige analysene, så vil dere vurdere å spørre Justis- og beredskapsdepartementet om midlertidig bevæpning også her?

– Ja, da vil det vurderes og tas opp videre, sier Humlegård.

Politidirektøren sier Politidirektoratet har vurdert det som lite hensiktsmessig å etablere fire-fem våpendepoter på Oslo lufthavn for å korte ned avstandene.

– Å bevæpne politiet generelt på Gardermoen, er et spisset tiltak som svarer for et konkret behov. Politidirektoratet leter nå etter mulige andre løsninger, differensierte løsninger, som kan svare opp ulike behov i politiet. Så langt har jeg kanskje syntes at bevæpningsdebatten i for stor grad har handlet om at vi enten skal bevæpne alle eller skal bevæpne ingen, sier Humlegård.

Ba om bevæpning i mai 

Politimesteren i Øst politidistrikt ba POD om bevæpning i mai. Siden har politimesteren vært i dialog med POD om mulighetene for bevæpning.

Dagens beslutning kommer etter en ny anmodning fra Politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Beslutningen som ble lagt fram av Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Øst, Steven Hasseldal, kommer før høringsfristen til Bevæpningsutvalgets utredning er gått ut. Fristen er 1. desember, og utvalget anbefalte å fortsette med fremskutt lagring også på Oslo lufthavn.

Departementet velger dermed å overse bevæpningsutvalgets råd og venter heller ikke på at alle høringsuttalelsene.

– Hvorfor venter man ikke på høringssvarene?

– Vi er avhengig av betryggende sikkerhetsforhold. Uavhengig av resultatet av høringa, så vil prosessen etter fristen ta tid. Derfor gjør vi dette i en parallell prosess. Derfor kan det også være aktuelt å fremme en egen lovproposisjon for å innføre permanent punktbevæpning, sier Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til Politiforum.

Powered by Labrador CMS