For lite trening gir utrygge politifolk

- Er ikke alene om å føle at jeg ikke er trygg nok medpistolen.

Publisert Sist oppdatert

En tilsynsrapport avslører at Politidirektoratet mener politiet i Oslo trener for mye. Nå reagerer flere på at antall treningsdager halveres til tross for at kriminalitetsbilde tilspisses. Randi Johnsen føler seg ikke trygg nok med våpen når hun er på jobb, og hun er ikke alene.

- Jeg er ikke alene om å føle at jeg ikke er trygg nok med pistolen. Siden vi fikk nytt håndvåpen i sommer har jeg skutt med pistol to ganger. Når situasjonen ute på gata tilspisses så kraftig som det den gjør nå, mener jeg det blir helt feil å trekke tilbake antall treningsdager slik nå Politidirektoratet foreslår. Det burde vært motsatt. Jeg forstår rett og slett ikke logikken, sier Randi Johnsen ved Sentrum politistasjon i Oslo.

Politiforum har fått tilgang til en tilsynsrapport som er gjennomført av Politidirektoratet, hvor det kommer frem at politiet i hovedstaden må se på situasjonen rundt antall treningsdager. I rapporten står det blant annet følgende:

«Etter hva tilsynet erfarer har man på tjenestelistene lagt inn langt mer formalisert operativ trening enn hva som følger av den sentralt initierte «40-timers pakken». Tilsynet vil påpeke viktigheten av at denne ressursbruken kontinuerlig avveies mot behovet for mer synlig politi».

I tillegg kommer det også frem av rapporten at politiet i Oslo har meget gode kvaliteter.

- Kraftig varsku

Hovedtillitsvalgt ved Sentrum politi­stasjon i Oslo, Erik Eriksen, er bekymret for situasjonen som politiet nå står midt oppe i og er ikke i tvil om at rapporten fra Politidirektoratet gir klart uttrykk for at politiet trener for mye. Frem til nå har ansatte ved sentrum politistasjon hatt to treningsdager i måneden. Fra nyttår skal Sentrum politistasjon endre tjenestelisten på ordensavsnittet. Da fjernes den ene treningsdagen man tidligere har hatt, delvis for å få tjenestelisten til å gå opp og delvis på grunn av tilstandsrapporten fra POD.

- Når du tenker på at vi har folk som står bevæpnet foran den israelske og amerikanske ambassaden som ikke føler seg skikket til det, bør være et kraftig varsku til ledelsen i Oslo og Politidirektoratet. Vi trener for lite som det er i dag, og da blir det helt feil å gå ned i treningsmengde, mener Erik Eriksen.

Stasjonssjef Bjørn Hansen ved Sentrum politistasjon, ønsker ikke å kommentere rapporten til Politidirektoratet, men sier at han er kjent med den.

Hyppig bevæpning

Randi Johnsen er en av de eldste på sin avdeling med sine 30 år. I enkelte oppdrag opererer hun som divisjonsleder for ca 30 personer, men hun føler seg ikke trygg nok i en slik situasjonen med tanke på at den magre treningsbakgrunnen hun har.

- Det er ikke noe moro å havne i en situasjon med divisjonslederansvaret når jeg vet at jeg har trent to ganger siden juni med pistol, sier Randi Johnsen.

At Politidirektoratet mener 40 timer trening i løpet av året, er for mye, synes hun er meget betenkelig.

- Vi er langt oftere bevæpnet nå enn tidligere - nesten på hvert eneste skift. Da jeg startet i politiet i 2004 trente vi mye mer og det er et lite paradoks. Det er liten tvil om at vi blir dårligere skyttere når vi ikke får trent regelmessig, mener Randi Johnsen.

Men det er ikke bare skyte­treningen som blir nedprioritert. Også trening på utrykningskjøring er nærmest ikke-eksisterende. Randi Johnsen har ikke trent på blålys-kjøring siden hun gikk ut fra Politihøgskolen i 2004. Skytetrening med MP-5 skjer én gang per år.

Skolemassakre

Et annet element som Randi Johnsen og flere av hennes kolleger er skeptiske til, er treningsgrunnlaget norsk politi har med tanke på situasjoner som betegnes som «skyting pågår».

- Nå forventer en at hendelser som skole­massakre sannsynligvis vil skje i Norge før eller senere. Ved en slik h­endelse er det blitt sagt klart og tydelig at første politibil på stedet skal ta seg inn i bygget og søke etter gjerningsperson/personer. Dette gjelder uansett om bil­patruljen består av unge to stk ny­utdannede eller eldre mer erfarne tjeneste­menn. Opplæring til dette skal vi få i løpet av januar i år og det er satt av en dag. Etter en dag med trening forventes det at vi alle skal være maksimalt forberedt både fysisk og psykisk til en slik oppgave. Jeg synes det er vel optimistisk å bruke bare en dag med trening på en slik hendelse. Dette bør vi være bedre rustet til enn det en treningsdag tilsier, sier Randi Johnsen og fortsetter:

- Til nå har vi ikke fokusert på e­ntring av rom, fordi dette har vært utenfor vårt område. Beredskapstroppen trener på å gå inn i bygg, mens den ordinære ordensstyrken ikke skal inn, men få en eventuelt gjerningsperson ut til oss.

Krever vedlikeholdstrening

Leder ved UEH i Oslo, Tom Henriksen, kjenner til rapporten fra Politidirek­toratet, og synes det er spesielt at det nå blir lagt opp til mindre trening.

- I 1999 og 2000 fikk jeg godkjent at alle operative i Oslo skulle trene 40 timer ekstra på grunn av mye vold og for å opprettholde den taktiske treningen. Den gang var Ingelin Killengreen politimester i Oslo. Innføringen av nytt våpen krever mer vedlikeholdstrening enn tidligere. Derfor er det viktig å trene mye og hyppig og derfor synes jeg ikke noe særlig om at politiet nå skal trene mindre enn tidligere, fastslår Tom Henriksen.

Powered by Labrador CMS