Må vente på elektrosjokkvåpen

Norske soldater på utenlandsoppdrag blir utstyrt med elektrosjokkvåpen. Men norsk politi må foreløpig vente.

Publisert Sist oppdatert

En arbeidsgruppe har utredet hvilke nye våpen Forsvaret bør anskaffe, og elektrosjokkvåpen er en av anbefalingene, skriver Dagsavisen.

Avventer

Sjefinspektør i Politidirektoratet, Oddbjørn Mjølhus, opplyser til Politiforum at spørsmålet om elektrosjokkvåpen har vært drøftet i Materiellforum, men at det ikke er tatt stilling til hva som kommer til å skje innenfor elektrosjokkvåpen for politiets del i fremtiden.

– Det vi har kommet frem til er at Politiets data- og materielltjeneste skal overvåke utviklingen og bruk av elektrosjokkvåpen i andre land. PDMT vil få i oppdrag å orientere Materiellforum på det første møtet i 2010, sier Oddbjørn Mjølhus.

Men selv om Forsvaret har bestemt at de skal innføre bruke av elektrosjokkvåpen, er det ikke noen automatikk at politiet følger etter.

– Våpenet har klare begrensninger i tillegg til at opplæring og bruk er krevende sammenholdt med bruk av andre tilgjengelige maktmidler. Politiet har også god erfaring med bruk av pepperspray i tjenesten i dag. Eventuell innføring av en ny våpentype i politiet må underkastes en grundig analyse med tanke behov, kostnader og nytte. Derfor har vi så langt startet med å gi dette oppdraget til PDMT, sier Mjølhus.

50 mill

Forsvaret har en rekke andre «mindre dødelige kapasiteter» (som det heter i Forsvarets terminologi), som lydkanoner, arrestasjonsnett, laserblendere, gummikuler og lignende typer mindre dødelig ammunisjon, kan bli en del av utenlandssoldatenes utrustning.

– Dette gir soldatene våre i utlandet muligheten til å behandle sivile enkeltpersoner og grupper, og også militære motstandere, på en mer human måte, sier kaptein Trond Mostue til Dagsavisen, som har ledet arbeidsgruppen som har utredet hvilke nye våpen Forsvaret bør anskaffe.

– Så langt har det vært snakk om å true med eller også å bruke skytevåpen med skarp ammunisjon. Nå kan vi ta i bruk ulike våpen og ammunisjonstyper som ikke skal medføre permanent skade eller død.

– De mindre dødelige kapasitetene er ikke tenkt brukt i Norge i fredstid, tilføyer han, overfor samme avis.

Ifølge Dagsavisen har Forsvarsdepartementet avsatt 50 millioner kroner til innkjøp av de nye våpnene. Ytterligere 20 millioner kroner er allerede brukt på lignende våpenprodukter. De ligger nå på lager, men kan bli tatt i bruk til våren.