Bevæpnet politi under Norway Cup 2019.

DEBATTINNLEGG

Hvilket politi ønsker vi som samfunn?

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det norske samfunnet er i dag preget av tillit. Tillit mellom folk, og ikke minst, mellom folk og myndighetene. Det er en stor fellesverdi for hele samfunnet vårt.

Politiet er definitivt en viktig og synlig myndighetsrepresentant, og nyter godt av høy tillit i befolkningen. Rundt 80 prosent av befolkningen vår svarer at de har høy eller svært høy tillit til politiet. Det er bra og viktig, og det er noe vi alle kan være stolte over.

I disse tider ser vi hvor viktig tillit i samfunnet er. Det kan være selve limet som holder alt sammen når det blåser som verst.

Det har vært bred enighet i lang tid om at vi i Norge skal ha et politi med sivilt preg. Med det mener vi en uniformert etat, men som likevel fremstår åpen og tilgjengelig.

En viktig del av dette har vært og er fremdeles at politiet er ubevæpnet. Det har understreket det sivile preget.

En viktig del av dette har vært og er fremdeles at politiet er ubevæpnet. Det har understreket det sivile preget. Det mener vi har vært med å bygge opp den høye tilliten som norsk politi i dag nyter godt av.

Slik vi ser det, knytter debatten om politiets maktmiddelbruk seg til et større spørsmål om hvilket politi vi som samfunn ønsker. Politiets oppdrag er knyttet til sårbare grupper og enkeltpersoner med psykisk uhelse, barn under barnevernets omsorg og personer med rusutfordringer, og dette utgjør en stor del av politifolks hverdag i by og bygd.

Det betyr likevel ikke at ting ikke kan endre seg over tid.

Vi skal likevel være tilbakeholdne med drastiske endringer av et så grunnleggende og godt fundert prinsipp i Norge som et ubevæpnet politi er.

At andre land har bevæpnet sine politistyrker er ikke et selvstendig argument for at Norge bør gjøre det. Det er en totalvurdering av samfunnsutviklingen, kriminalitets- og trusselbildet og hensynet til politiets egensikkerhet som må ligge til grunn for å endre grunnleggende prinsipp. Hovedfokuset bør alltid ligge på hva som forebygger endringene i det bildet.

Det har ikke vært grundige, helhetlige vurderinger knyttet til politiets maktmiddelbruk siden 2017.

Arbeiderpartiet mener det derfor er fornuftig at Støre-regjeringen har satt ned et utvalg med bred og god faglig representasjon for å vurdere politiets bruk av og tilgang på maktmiddel. Det har ikke vært grundige, helhetlige vurderinger knyttet til politiets maktmiddelbruk siden 2017.

Vi ser fram til utvalgets arbeid, og vi forventer at det gir oss et godt, oppdatert kunnskapsgrunnlag og et godt utgangspunkt for de viktige vurderingene dette innebærer.

Powered by Labrador CMS